NÅR VI DØDE VÅGNER

Audio

 
 
 
Samtidsdikt til Når vi døde vågner
Av Henrik Ibsen kommunisert fra åndeverden, 23.08.22.

Sjelen er ukrenkelig, –
Den uovertrufne sannhet, –
Din guddommelighet, –
Skatten du ikke kjenner.

Du er død inntil du er bevisst ditt eget jeg.
Universet åpner seg når du står opp fra de døde –
Når du vågner fra det hinsidige –
Når du forstår hvem du er.

Oppstandelsen er dagen i dag, –
I dette øyeblikk, –
Når vi døde vågner.

Ditt liv er evig.
Sjelens ukrenkelighet gir deg meningen med livet.
Om du ikke finner deg selv, vandrer du i mørket.

Jeg gir deg lyset, en bevisstgjøring i deg selv –
At døden er en illusjon –
en overgang fra en form til en ny form.

Reinkarnasjon gir deg læring,
Nye liv, ny bevisstgjøring –
For din sjel er av Gud –
Som alltid var og er, fra evighet til evighet, – ukrenkelig.

Når vi døde vågner –
Slipper egoismen, og kjærligheten skaper liv, –
Din egen kjærlighet for din neste, –
I enhet med din Skaper,
For Gud selv er kjærlighet.

Vi er ett, en familie, en skapelse.
Ikke glem din neste, for det er deg selv.
Sjelens vandring, –
Din guddommelighet, – som du ikke kjente,
Før du finner deg selv.

Livets åpenbaring, – når vi døde vågner.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight