GJENGANGERE

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
 
 
Samtidsdikt til Gjengangere
Av Henrik Ibsen kommunisert fra åndeverden, 27.08.22.
. . .

Om du ikke er fri i din sjel, er du en Gjenganger.
Om du ikke er fritt tenkende, fanges du av fordommer, –
religiøse dogmer og dine forgjengere.

Hvilket liv vil du leve?
Et liv i fattigdom. Eller et rikt sjelsliv.
Fattige sjeler vet ikke sin armeste råd.

Deres forgjengere har skapt en fortapelses akt, sjelens forakt.
Jeg vil være fri, – mine tanker skal være ubehøvlet.
Et fritt sinn, et åpent landskap, der jeg kan vandre og forme min sjel.

Incest er en sinns forstyrrelse, et vanvidd, – der sjeler blir lemlestet.
Et sinn av uforglemmelige opplevelser som forfølger sjelen.
Pedofili – en avskyelig ugjerning, skapt av forgjengere.

Kjærligheten utfordrer det avskyelige, et krenket menneskeverd.
Fordømmelse etter bibelens røtter, forgjengere blir til Gjengangere.
En fri sjel fortrenger, brenner av menneskers ugjerninger i sitt sinn.

Kjærlighetens flammehav forvitrer det forkastelige.
Menneskers urett mot en selv. Menneskets vilje er sterk.
Menneskets forgangeri kan utslettes.

En fri sjel, fritt tenkende, fremsynt, et menneskeverd tjenlig for folket selv.
Ansvarsbevisst, din egen frie vilje kjenner sin moral i Guds skapelse,
– der kjærligheten troner, fremfor alt for din neste.

Oppvigleri! Nei – en sannhet som må fortelles.
Gjengangere er fortapelsens akt.
Det fordummende, fordømmende og uærlige mennesket.

En frihet fra kvakksalveri er din egen vilje,
din egen frie sjels evne til å finne ditt sanne jeg –
sjelen som alltid er og alltid har vært i ditt hjerte –
Guds guddommelighet i deg selv.

. . .

IBSENS SKRIFTER – UIO

Se skuespillet: NRK – Fjensynsteateret

Gjengangere

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight