EN FOLKEFIENDE

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
 
 
Samtidsdikt til En Folkefiende
Av Henrik Ibsen kommunisert fra åndeverden, 21.08.22.

Miljøet forvitres. Naturen ødelegges.
Menneskers kår, – urettferdighet, egoisme –
Oljeselskaper som profitterer på konflikter og miljøsynder.
De vet ikke hva de gjør med planeten, –
med Moder jord som ga dem liv.
De var tørste, og de fikk drikke,
De var sultne, og de fikk mat.
De fikk nyte en natur fylt av kjærlighet.
Nå ødelegger de alt, ødelegger for neste generasjon.
Grådigheten kjenner ingen grenser.
Egoismen tærer på livets grunnsten,
kjærligheten som er gitt oss alle.

Jeg er en folkefiende.
Jeg forteller sannheten som ingen vil høre, –
sannheten om egoismens kår.
Mennesker på flukt, –
mennesker som druknes av maktens begjær, –
etter jordens ressurser som er gitt oss alle, –
som skjevfordeles.
Likhet for alle!

La sannheten blomstre!
Rop ut ditt budskap om planetens ukrenkelighet.
Vi må stå sammen.
Vi må fortelle sannheten om jordens undergang, –
om vi ikke tar til fornuft.
Vi lar barna våre lide for vår egen vinnings skyld.
Fanden heller, det må bli slutt på denne galskapen.

En folkefiende – sannhetens apostel!

. . .

IBSENS SKRIFTER – UIO

Se teaterstykket på NRK TV teater –
EN FOLKEFIENDE

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight