METABOLISME

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
 
 
Det monumentale – livssyklus –
En evigvarende metabolisme –
Livets universelle prosess.

Livets tre – Sjeler som skaper liv.
Treets røtter i himmelriket.
Dødsriket en illusjon skapt av mennesket.
Ett univers – levende,

Stoffveksling –
Fra jordisk liv til himmelsk ånd, –
Fra himmelsk ånd til jordisk liv.
Det evige liv – ulik form, metabolismens natur.
En fotosyntese, velkjent.
Himmelriket ukjent – speilvendt.

Det gode du gjorde for din neste,
Ble til ditt beste.
Kjærligheten – kraft som gir liv,
Selve skapelsen, skaperverket.
Guds kjærlighet.

Munch i ånden,
Kommunisert fra Åndeverden – 12. juli 2022

Metabolisme - E. MUNCH

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight