MENNESKEBERGET

Audio

 
 
 
Nye høyder, –
En vandring i egen sjel.
Hvem er jeg?
Hvor finner jeg meningen med livet?

En søken i ditt eget univers.
Bestige nye høyder.
Moderasjon, –
Det materielle er for lite.
Ditt spirituelle vesen –
Skaper ny driv for din egen utvikling.

Menneskeberget er menneskets søken i seg selv.
Vanskelig å forlate det materielle –
I søken etter det spirituelle, –
Din egen ånd, ditt evige jeg.

Reinkarnasjon gir deg muligheten.
Å nå toppen av Menneskeberget er din enhet med din Skaper, –
Da du elsker din neste som deg selv.
Da du er blitt fullkommen kjærlighet, Guds kjærlighet.

Det er gitt deg å nå toppen av berget.
Det materielle gjør Menneskeberget uoppnåelig.
Egoismen i menneskesjelen må forlates.
Da finner du kjærligheten og kan bestige –
Menneskeberget, –
Guds kjærlighet i deg selv.

Munch i ånden,
Kommunisert fra Åndeverden – 14. juli 2022

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight