LIKLUKT

Audio

 
 
 
Hun døde i går aftes –
Jeg klarer ikke mer.
Lukten av lik gjør meg syk.
Bakterier som spiser opp kroppen, –
Kaster opp og gjør samværet utålelig.

Kjærligheten for kvinnen, hennes kropp gjør meg vaklende.
Hun er ikke der, hun har forlatt oss.
Men kjærligheten, kvinnen som var min klippe i livet har jeg kjær.

Hennes hånd, hennes kjærlighet kjenner jeg ved min side.
Hun holder rundt meg, – gir meg trøst.
Du ser meg ikke, men jeg er her min kjære.

Naturen går sin gang.
Min kropp har gjort sin oppgave, har forlatt meg.
Jeg er i Guds nærvær sammen med dere.
La oss gå ut herfra.
Jeg er med dere.

Munch i ånden,
Kommunisert fra Åndeverden – 6. juli 2022

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight