HJERTET

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

Uten forstand er hjertet et objekt –
et hjerte uten substans.
Et pumpende hjerte – hva er nå det?
Hjertet er Guds kjærlighet –
Guds kjærlighet for et nytt liv.

En kjærlighet glemt –
en kjærlighet som overvinner hat –
en kjærlighet i Guds navn.
Kjærligheten er dyrbar.
Skapt av deg selv for din neste.

Kjærligheten overvinner hatet –
den ubarmhjertige ugjerning.
Hjertet – din kjærlighet –
en god gjerning ble din kjærlighet –
et hjerte fylt av gode gjerninger for din neste.

Jeg malte hjertet i hendene på et pikebarn –
Et hjerte hun beundrer, hun lengter etter, et savn!
Hvor er kjærligheten i denne verden?
Hvor er din kjærlighet for dette pikebarn?

Mitt hjerte er for deg min venn –
Hjertet du holder i dine hender,
er min gave til deg, Guds gave –
kjærlighetens gave – ditt savn,
som gav deg et nytt liv.

Kjærligheten, det dyrbareste –
du ikke noen gang vil gi tapt –
For det er deg selv.
Ditt evige jeg, –
Guds skapelse.

EDVARD MUNCH kommuniserte diktet til maleriet “Hjertet” 12. November 2022

Les diktene til Edvard Munch fra Åndeverden – Edvard Munch

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight