DØDEN OG LIVET

Audio

 
 
 
Å omfavne livet er å omfavne seg selv, sin egen sjel.
Døden og livet er ett, én verden, mange liv, flere dimensjoner.
Diamanten skal slipes, – livet er din sjel.

Reinkarnasjon er en sannhet.
Kirken vet ingenting?
Misforstått.
Usanne dogmer.

Religioner har skapt blasfemi.
Gud er kjærlighet.
Det finnes ingen vrede i Guds skaperverk.

Jesus fra Nazareth kunne ikke dø for våre skyldnere.
Det er blasfemi.
Jesus viste vei til kjærligheten, –
En mann av kjærlighet, –
Et vanlig menneske som du og jeg.

Å omfavne døden når din dag kommer er Guds kjærlighet.
En velsignelse som alle er gitt.
Ingen religion kan frata mennesket Guds nærvær.

Sjeler er klar for et nytt liv på jorden.
Sjeler som ønsker å ta del i jordens fruktbarhet, –
Neste generasjoners forpliktelse til å bevare Guds skaperverk, –
Ditt eget mesterverk på godt og vondt.

Sjelens vandring fra den ene til den andre dimensjon, –
Fra det ene til det andre univers.
Guds velsignelse, – for til syvende og sist bli ett med din skaper.

Gud velsigne dere alle.

Munch i ånden,
Kommunisert fra Åndeverden – 7. juli 2022

Døden og Livet

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight