DEN SINNSSYKE

Audio

 
 
 
Hvem er jeg?
Hvem er du?
Hører du meg ikke?
Jeg er deg, og du er meg.
Vi er ett, min venn.

Jeg forstår deg ikke.
Hold din hånd mot ditt hjerte.
Jeg er sjelen din.
Jeg er ditt jeg, og du er meg –
Ett i samme kropp, en kjærlighet av Gud.
En hånd til å hjelpe din neste.
Stryke en på kinnet.
Hjelpe en i nød.

Ditt hjerte banker, viser deg vei.
Hånden din kjenner hjertets smerte –
Hånden din som kan stryke håret på din neste.
For vi er ett.
Vi er alle skapt av den samme ånd,
kjærlighetens gave gitt av vår Skaper –
For et nytt liv på jorden.

Dine hender er din velsignelse.
Hender du kan trøste med,
Du kan vise veien med.
Du kan skape med.
Du kan holde fast ved.

Jeg vil vise deg med dine hender –
Kjenne mitt hjertebank –
Min lengsel etter å hjelpe –
Din familie, dine brødre og søstre.
Gud er ett med din gjerning når hånden din berører hjertet til din neste.
Guds skaperverk, ditt mesterverk.

Den sinnsyke lette etter svaret på livets mysterium –
I tale med sitt innerste jeg, sjelen.
Misforstått, erklært sinnssyk.
Livets visdom, ukjent for mann og kvinne.
Uvitenhet, hjelpeløshet, medlidenhet.
Hvem er jeg?
Hvem er du?
Vi er livets kraft.
Guds hender på vår jord.

Munch i ånden,
Kommunisert fra Åndeverden – 4. juli 2022

Den i sinnsyke

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight