BØLGER

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
 
 
Livets bølge –
Speiles i havets dønninger.
Stormen skummer havoverflaten.
Bølgene velter seg inn over stranden,
Sliper steiner og fjell.

Buldrende, en kaotisk verden sett ovenfra,
Men under bølgen er det stille.
Speilvendt.

Når stormen har lagt seg, –
Stillheten gir ro i sjelen.
Livets bølger gir deg naturens virkning på din sjel,
En historie om livet selv.

Et liv i kaos,
En sjel som kan beskue livets dønninger,
Livets skole.

Stillheten, bølgene, stormen, uværet, –
Det kaotiske hav er din egen sjel til du har funnet deg selv, –
Ditt spirituelle jeg.

Munch i ånden,
Kommunisert fra Åndeverden – 14. juli 2022

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight