ANGST AV EDVARD MUNCH

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 

Hvilken smerte, hvilken sorg,
hvilken bedrøvelighet vi påfører oss selv gjennom våre liv.
Menneskets egoisme gir en bedrøvelig verden.
Menneskets begjær etter det jordlige gods blir dets besvær.

Angsten er til å føle på når kunnskapen om livet forvitrer.
For hva er nå livet?
Livet er en kamp for tilværelsen.
Angst skaper depresjoner.
Angst skaper frykt,
frykt for vår familie, for vår neste.

Kjenn på livet.
Forstå livet.
Å være kunnskapsløs gir angst om fremtid.
Livet er evig.

Jeg har vært mann og kvinne som alle andre, –
gjennom nye liv på jord.
Men en dag går man videre.
Diamanten er ferdig slipt.
Sjelen din har vært igjennom nok basketak.
Du bestemmer selv, men kommer ikke videre, –
uten enhet med din skaper.

Angsten forvitrer, –
når kunnskapen slår rot om virkeligheten.
For hva skal man engste seg om, –
når man er tilfreds med det materielle, –
med tilstrekkelig ernæring.
Et godt sted å være.

Meningen med livet er gitt gjennom denne kunnskap, –
at det er ingen død.
Livet er evig.
Din sjel er av Gud.
Du kan ikke dø.

Menneskene på broen er fylt av angst.
De hadde ikke kunnskapen om livet.
Jeg hadde ikke kunnskapen om det evige liv.

Dikt til maleriet “ANGST” av Edvard Munch,
Kommunisert fra åndeverden 30. oktober 2021

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight