Category Archives: MEMBER OF THE SPIRIT COUNCIL

A TWO YEARS INVESTIGATION IN PHYSICAL MEDIUMSHIP – Mina Crandon

 
It seems such a long time since I made my inquiries to the spirit world on behalf of the scientific group who wanted to investigate and bring forth the knowledge of survival. We sat for two years and produced psychic phenomena, unimaginable to your world, unimaginable to most people, psychic phenomena where our spirit friends gave of themselves to identify their physical nature by materialising their hands in wax forms. They answered questions physically through vitalising a table with thuds on the floor, levitating the table in mid-air for us all to see the remarkable forces that are alive through mutual friendship and love, through a common objective to prove survival after death.

Mr Houdini, the world-renowned magician, performed a dishonest stunt and discredited this scientific research. In your world, the material world, connecting ourselves to the spirit world prepares the floor for magicians, illusionists, that ridicule a sincere effort of proving life after death. The experiments are there for everyone to investigate. Materialisation, levitation and communication with the spirit world are of God. Nothing can be achieved without this power of love. We were merely his hands trying to give humankind the truth of life.

Mina (Margery) Crandon (transcript by Jostein Strommen)

BORDERLINE RESEARCH – Charles Richet, PhD.

 
Medicine was my expertise and the background for my Psychical Research. So many years actively engaged in this universal investigation: where did we come from? why are we here on earth? and where are we heading after the physical flesh is gone? ‒ the ultimate question for every intelligent human being on earth. We are given a mind, a brain to evolve, to find answers, to find ourselves, the spirit that drives our physical bodies.

We are alive, we who once walked our steps on earth. Yes, even we who questioned the norms, the belief systems, the doctrines of religions, we who did not take part in anything other than scientific research.

Presented here on this website is my 30 years of psychical research, indeed an experience for you to build on, for you to explore through quantum physics. Consciousness is a vital part of quantum physics. There you are at the core of exploring the thin veil that separates us, the veil between the spirit world and the material world, the barrier that is there for you to conquer, for you to solve the mystery of. Prepare the ground for scientific research within quantum physics, and you will be guided from this side of life by scientists who have the same objective as yourself: to give the glorious message to the world that there is no death.

Charles Richet (transcript by Jostein Strommen)

FRYKT IKKE DØDEN av Anna Elisabeth Westerlund fra den andre siden

 
Himmelfarten og Oppstandelsen – Transkript 40. Frykt ikke døden

Kommunisert av Anna Elisabeth Westerlund fra den andre siden, – transkript av Jostein Strommen

Ja, hva er nå døden? I religiøs forstand er det skapt et bilde av himmel og helvete, en tro der himmelen er Guds kjærlighet, og helvete, djevelens bosted. Da er det heller ikke rart at døden, troen om et liv etter din fysiske død, fortoner seg vanskelig og som et uvisst sted. For hvem er det som plasserer en i himmelen eller i helvete? Gud har åpenbart seg på jorden i naturen, på Moder Jord og i deg selv gjennom sin kjærlighet, gjennom sitt skaperverk. Det er noe du kan observere med dine fysiske sanser, og se med dine øyne. Det er kjærligheten som er fundamentet i skapelsen, i kontrast til volden, råskapen, som også er å finne på jorden, men som er menneskeskapt, som er forvoldt av mennesket selv. Jeg som taler til dere fra denne siden av livet ser hva himmelen og helvete er. Himmelen, kjærligheten, er av Gud. Helvete er menneskeskapt, skapt på jorden gjennom voldelige gjerninger, egoisme, forfengelighet og maktmisbruk. Gode gjerninger, et godt liv, der du har gitt kjærlighet og omsorg til dine medmennesker skaper himmelen i deg selv. Menneskene tar gjerningene og tankene de har skapt med seg til denne siden av livet, det blir deres himmel eller helvete, deres sinn, det de skapte for seg selv, for her blir tankene dine en realitet, her skaper du gjennom dine egne tanker, og dine tanker blir dine omgivelser og ditt eget jeg. Livet i himmelen er en refleksjon av det livet du skaper for deg selv på jorden, for det er ingen død.

Og hva har vi å gi til de levende døde som har forlatt sine fysiske legemer på jorden, hva har vi å gi dem på denne siden av livet? Vi kan gi dem visdom og kjærlighet. På denne siden som på jorden har du din frie vilje. Din spirituelle utvikling, din åndelige vekst, gjør deg selv, gir deg selv visdom om livet, både på jorden og på denne siden. Den åndelige vekst og kraft du har skapt i deg selv, gir deg fordeler ved at du får større perspektiv på livet og en større glede og sinnsro, fordi du nærmer deg kjærligheten, kjærligheten som ble gitt deg av Skaperen, som du har i deg, som du kan få til å blomstre til et paradis, slik du gjerne formulerer det skjønne i himmelen på jorden.

På denne siden er du din egen dommer. Det er ingen som dømmer deg. Du dømmer deg selv når du har løftet deg selv og blitt bevisst dine egne gjerninger, dine egne tanker på godt og vondt. Det kan jeg sannelig si deg at når du blir bevisst ditt eget liv, så møter du deg selv i døren, og du dømmer deg selv hardt. Slik er det vi utvikler oss, slik er det når vi når Guds kjærlighet i oss selv fordi da forstår vi at det er gjennom kjærlighet for hverandre vi skaper fred med oss selv, og får frem skjønnheten som lå dypt i deg, som du ikke visste var så vidunderlig før du hadde funnet skatten i deg selv, gitt deg av Skaperen, ditt liv.

Vi er alle ett i skapelsen, vi har alle samme Mor og Far i himmelen, visdommen og kjærligheten som skapte alt, og som er alt. Gud, kjærlighetskraften, er visdommen, kraften som skapte deg og meg, som skapte stjernene, som holder bildet i sin ånd, et bilde som kjenner hvert eneste atom i universet, som ser alt, som vet alt. Du kan gjennom dine tanker påvirke deg selv, dine atomer som du består av. Skap tanker av kjærlighet, og du blir kjærlighet selv, din egen organisme.

Frykt ikke døden. Døden er et nytt liv i en ny dimensjon, en ny verden, en fantastisk vidunderlig verden, en verden slik du selv skapte det gjennom ditt liv på jorden. Det er alltid hjelp for dem som trenger det på denne siden, for vi er av Guds skapelse som gir kjærlighet, som viser forstand, toleranse og visdom for våre brødre og søstre i den store familie, slik dere også gjør i et godt samfunn på jorden der dere har omsorg for hverandre, der demokratiet får speile det gode i mennesket.

Det er ingen død, og det er ingenting å frykte, men lev ditt liv fullt ut på jorden, for det er gitt deg av Skaperen. Å komme hit til denne siden uten å ha fullbyrdet sitt eget liv vil vanskeliggjøre omstillingen. Dem som tar sitt eget liv har valgt vekk en gave som er gitt mennesket for at det skulle utvikle seg selv på jorden. Eplet faller fra treet til jorden når det er modent. Ikke før. Eplet du plukker fra et tre som ikke er fullbyrdet har ikke levd ut sin modningsprosess og smaker bittert. Vi må falle til jorden naturlig, ikke med egne hender, det skaper bare vanskeligheter for en selv på denne siden av livet, som det gjør for dem som er igjen på jorden, de etterlatte.

Guds visdom er gitt oss gjennom kjærlighet. Kjærligheten som skapte deg, som holder liv i deg, kraften som gir liv til kjødet. Vi har alle vår opprinnelse fra denne skaperkraften. Vi har alle evig liv. Vi er her på jorden for å lære, for å utvikle oss selv, for å fullbyrde skapelsen, kjærligheten som er gitt oss på jorden. Ta del i denne familien, gi av deg selv, vis omsorg, bring din kjærlighet til dine brødre og søstre, la rettferdigheten råde, likhet for all. Demokratiske rettigheter er det gode som blir brakt frem i mennesket.

Frykt ikke døden for Guds kjærlighet gir et evig liv for alle. Din Mor og Far i himmelen, kjenner sine barn og vil at alle i sin store familie, skal finne veien til kjærligheten i seg selv, og for hverandre.

Et evig liv, en evig kjærlighet, Guds skaperverk er for alle.

Anna Elisabeth Westerlund

NONVIOLENCE – THE STRONGEST WEAPON – Nelson Mandela

 

by Nelson Mandela in spirit, 27 September 2017

I accompanied Jostein, the medium, in a theatre performance yesterday, children´s theatre, while his grandchild joined a beautiful choir of youngsters singing cheerful tunes that have been appreciated for many years in Norway ‒ children, youths and cheerful laughter ‒ a joy for themselves and us as the audience. I joined Jostein this evening to take part in his pleasure watching the youth, the next generation who will bear the fruits of this knowledge, who will one day know that their life here on earth is the school of life, a school provided to find joy and happiness, a school provided for them to see the truth of life, that there is no death, that they are eternal beings.

As a spirit, I can travel around your globe, and I see the disasters, the hunger, the famine, the wars where children are crying, are starving to death. The starvation, the catastrophe of famine, in Sudan, Chad, Niger, Yemen, Somalia and other countries, has been forgotten by world leaders. They are too preoccupied with their vanity to show indulgence towards these poor children. What a disgrace!

World leaders have a responsibility to enhance the United Nations, to empower them to solve such crises in your world.

I have seen the atrocities in the war zones, committed by human beings towards their brothers and sisters. We are one family on earth; we are all God’s children. No one is to be left behind. No one.

I have observed the rhetoric from the superpower United States and North Korea. To drop a nuclear bomb is a mad man's work. Come to your senses. Non-violence is the strongest weapon, peaceful talks. The United Nations, the Security Council, can solve these conflicts. Multilateral agreements can be achieved in the name of the United Nations. You are one world on this beautiful blue planet in the universe, a creation by God, and you are his hands on earth ‒ care for all of his children. Come to your senses when on earth. You will on this side of life see the consequences of your decisions, of your behaviour. Come to us one day with dignity because you gave of yourself for the benefit of all, because you paid respect to God’s creation, to his love that gave you life to learn, to find yourself and to become love like your Creator.

Our presence from the spirit world is not only words. We will provide evidence of our survival. Jostein, the medium, will give you such evidence. When you know that we are not dead, that we are alive in another form in another world, and that we can communicate and manifest our thoughts, our beings, physically, then you know that there are no more secrets in your world.

Heal the world ‒ Care, Share and Love your neighbour.

When the truth of eternal life is revealed, your world will change, your leaders will change, and the people will change. We are here to make a difference in your world, to your knowledge, even though God has given you his wisdom in his creation, in nature. In our communication, God blesses our initiative so you can raise yourself in your world, so that you can heal your world.

Let this word CARE find its place in your heart so that you can be filled with God’s love that you can express and give yourself to your family on earth. Let that be your life. Amen

Read Nelson Mandela in spirit
Jostein Strommen Foundation

Read Biographical

 

CHILDREN´S PRAYER

 
Poems of Love from Heaven – Transcript 41. Amen

Communicated by White Bear, transcript by Jostein Strommen

God’s love is for everyone.
We are all equal, all human beings,
We are all children of God.

The little children, the next generation,
They live in hope for a better world,
For your love to create peace on earth,
For your love to heal the world.

See the little children, crying, hungry, poor,
God’s love is for them,
Let your love and care share the resources and wealth,
You are all equal.

The little children tell you to share your love amongst them,
To wipe away the tears of inequality.
The little children ask for your love to save the world from climate change,
From destroying the land of the misfortunate.

The little children pray to God that you that make decisions for the world,
For this beautiful blue planet,
Create a world of love,
Create a world in peace,
Care, share and love everyone,
Because the little children see that they are one family,
All brothers and sisters.

Let God’s will be done.
God’s will is love; let that be your will,
Let that be your life,
So the little children can stretch their hands to you
With beautiful flowers of love,
So the little children can go out there in the world and smile
And thank you for your love, for the world that you created for them,
A peaceful world, a happy world.

Amen