Category Archives: EDVARD MUNCH

HJERTET

Uten forstand er hjertet et objekt –
et hjerte uten substans.
Et pumpende hjerte – hva er nå det?
Hjertet er Guds kjærlighet –
Guds kjærlighet for et nytt liv.

En kjærlighet glemt –
en kjærlighet som overvinner hat –
en kjærlighet i Guds navn.
Kjærligheten er dyrbar.
Skapt av deg selv for din neste.

Kjærligheten overvinner hatet –
den ubarmhjertige ugjerning.
Hjertet – din kjærlighet –
en god gjerning ble din kjærlighet –
et hjerte fylt av gode gjerninger for din neste.

Jeg malte hjertet i hendene på et pikebarn –
Et hjerte hun beundrer, hun lengter etter, et savn!
Hvor er kjærligheten i denne verden?
Hvor er din kjærlighet for dette pikebarn?

Mitt hjerte er for deg min venn –
Hjertet du holder i dine hender,
er min gave til deg, Guds gave –
kjærlighetens gave – ditt savn,
som gav deg et nytt liv.

Kjærligheten, det dyrbareste –
du ikke noen gang vil gi tapt –
For det er deg selv.
Ditt evige jeg, –
Guds skapelse.

EDVARD MUNCH kommuniserte diktet til maleriet “Hjertet” 12. November 2022

Les diktene til Edvard Munch fra Åndeverden – Edvard Munch

MENNESKEBERGET

Nye høyder, –
En vandring i egen sjel.
Hvem er jeg?
Hvor finner jeg meningen med livet?

En søken i ditt eget univers.
Bestige nye høyder.
Moderasjon, –
Det materielle er for lite.
Ditt spirituelle vesen –
Skaper ny driv for din egen utvikling.

Menneskeberget er menneskets søken i seg selv.
Vanskelig å forlate det materielle –
I søken etter det spirituelle, –
Din egen ånd, ditt evige jeg.

Reinkarnasjon gir deg muligheten.
Å nå toppen av Menneskeberget er din enhet med din Skaper, –
Da du elsker din neste som deg selv.
Da du er blitt fullkommen kjærlighet, Guds kjærlighet.

Det er gitt deg å nå toppen av berget.
Det materielle gjør Menneskeberget uoppnåelig.
Egoismen i menneskesjelen må forlates.
Da finner du kjærligheten og kan bestige –
Menneskeberget, –
Guds kjærlighet i deg selv.

Munch i ånden,
Kommunisert fra Åndeverden – 14. juli 2022

BØLGER

Livets bølge –
Speiles i havets dønninger.
Stormen skummer havoverflaten.
Bølgene velter seg inn over stranden,
Sliper steiner og fjell.

Buldrende, en kaotisk verden sett ovenfra,
Men under bølgen er det stille.
Speilvendt.

Når stormen har lagt seg, –
Stillheten gir ro i sjelen.
Livets bølger gir deg naturens virkning på din sjel,
En historie om livet selv.

Et liv i kaos,
En sjel som kan beskue livets dønninger,
Livets skole.

Stillheten, bølgene, stormen, uværet, –
Det kaotiske hav er din egen sjel til du har funnet deg selv, –
Ditt spirituelle jeg.

Munch i ånden,
Kommunisert fra Åndeverden – 14. juli 2022

MORDEREN av EDVARD MUNCH

Et menneske, – traumatisert, apatisk.
Sjelens sår gror ikke.
Morderens ansikt speiler en djevelsk handling.
Et sinn i mørke, alene, forlatt.

Å frata livet til et menneske invalidiserer en selv, –
Sitt eget jeg, sin egen sjel.

I min verden,
I åndeverden er morderen fortapt i sitt eget sinn.
En verden i fattigdom, en fattig sjel, –
En psykotisk tilstand – jamrende, ødelagt, –
Samme skjebne som morderen påførte sin –
broder, søster og familie på jorden.

Mitt råd!
Gjør opp for deg, mens du fortsatt er i live på jorden.
Hjelp din neste, fortell sannheten –
Så din sjel igjen kan finne lyset, –
Guds kjærlighet som du en gang ble født med.

Ikke løp i blinde, tilstå din ugjerning!

Munch i ånden,
Kommunisert fra Åndeverden – 14. juli 2022

KVINNEN, SFINKS

Kvinnens kjærlighet til jorden, –
Hennes barmhjertighet, fruktbarhet –
Gir liv til nye sjeler fra himmelriket.
Et mangfold av kvinner, ulike fasetter –
I sjelens livsvisdom.

Et liv i fattigdom,
Et liv i rikdom,
Et spirituelt vesen som favner det hele.
Livskraften til det mannlige, den bærende kraft,
Kjødets oppstandelse.
Lengtende, søkende –
I kraft av sin egen menneskelige utvikling.

Reinkarnasjon, – et nytt liv bærer nye frukter.
Nye generasjoner gir sjelens utvikling livsvisdom.
Livets utvikling i Guds skaperverk.
Reinkarnasjon er sfinksens paradoks.

Kvinnen, det monumentale livsverk,
Mannens begjær – kvinnens nytelse, –
Livets kjærlighet.

Munch i ånden,
Kommunisert fra Åndeverden – 13. juli 2022