Category Archives: Arnulf Øverland

Morgenstund av ARNULF ØVERLAND

 
Samtidsdikt av Arnulf Øverland,
Kommunisert fra åndeverden 4. juli 2021.

 
Morgenstund –

Det er daggry.
Jeg sitter ved vinduet.
Stearinlyset gir rommet fortsatt lys.
Åsen jeg ser som springer rett ut i havgapet lysner.

Et solstreif møter mitt blikk.
Den grønne lungen ut i havgapet er med ett fargerik.
Åssiden fylt av lyng med sitt lilla skjær.
Krusningene skimtes i havgapet innover mot stranden, –
en strand som venter på mitt morgenbad.

Jeg nipper til kaffen denne morgenstund.
Sollyset som blir sterkere varmer mitt hjerte.
Plutselig er rommet fylt av de varme stråler.
Stearinlyset har gjort sin plikt, –
og spares til skumringens time.

Morgenstunden gir meg mening, –
det vakre maleriet jeg ser fra mitt vindu.
Gårsdagens uvær forsvant bak solen.
Jeg kan fortsette mitt maleri.
Jeg finner penselen og min palett,
og gir navnet jeg har dvelt over denne stund, –
da morgenlyset varmet mitt hjerte nok en gang.
Jeg skriver min signatur på Guds skapelse;
Morgenstund.

 


Maleri – Kystlandskap av Arnulf Øverland


“Morgenstund” er ett av seks dikt i Landskap, fra Arnulf Øverland i ånden, 2021.


 

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight

KJÆRLIGHET

 
Et grensesprengende mangfold av kjærlige tanker –
kjærligheten som åpner døren til himmelriket.

Fredsduen sender vi til alle folkeslag –
vår kjærlighet for verden, menneskeheten og dyreriket.
Kjærlighetens vinger kjenner ingen grenser.

Kjærlighet skapte deg, formet deg i Guds bilde.
Skaperverket, et verk malt i kjærlighet, av kjærlighet.

Jeg finner min palett og pensel.
Kjærlighet – mitt skaperverk, malt av Guds hånd, min egen hånd, for vi er ett.

Kjærligheten binder oss sammen.
Himmel blå, blinkende stjerner – solens virkning på bølgen blå –
et speilbilde av deg selv når du har gitt din kjærlighet til din neste.

Det er en «skrift» som alle husker;
Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme til Guds rike; – kjærligheten gjør nåløyet til en himmelport der alle fylt av kjærlighet vil nå himmelriket.

Kjærlighet er din ømhet, din omtanke og din kraft.
Veien er gitt deg til å skape fred på jorden, ditt bidrag, din kjærlighet for din neste.

Gud velsigne deg.

 

Av Arnulf Øverland fra Åndeverden – 15.01.23

 
Arnulf Øverland - SAMTIDSDIKT FRA ÅNDEVERDEN

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight

UKRAINA GRÅTER I FRIHETENS NAVN

UKRAINA GRÅTER –

Jeg svetter blod.
Jeg kjenner gråten, – smaken av blod på mine lepper.
Det kleptokratiske vrangstyret – Russlands besvær, –
kaster mine brødre og søstre inn i en krig for hva?
Makt, prestisje, – oligarkenes ve og vel.

Et oligarki, et djevelens verk og sinnets ubekvemmelighet;
sinnets forakt for mennesker som ikke følger diktatorens stemme.
Herr Putin, du har blod på dine hender.
Det russiske folk må våkne, – må se ondskapen som kommer fra deres leder, – ondskapen som herjer i Ukraina; –
som tar livet av barn, mann og kvinne, foreldre og familier.

Psykiatriens endelikt.
Psykopaten herjer.
Hva lærte dere av Freud?
Det sjelelige liv? – Uforstand?
Barnets fødsel og sinnstilstand er da Guds domene!

Blodets gjerning kjenner ingen grenser.
Friheten – menneskets enestående sannhet overvinner kleptokratiets uforstand.
Kleptokratiets gitter forsvinner som dugg for solen –
gjennom de blodige tårer som kjemper for folkets frihet –
til å bestemme over eget liv, sin egen skjebne.

Ukraina gråter i frihetens navn.

ONDSKAPENS ENDELIKT –

Kjærligheten for eget folk, for vår egen familie, overgår ondskapen.
Det kleptokratiske styresett har sett sitt endelikt.
Kjenn på kjærligheten – kraften av universet som skapte oss,
som holder oss nær, som stifter familie, som gir deg liv.

Ondskapen er menneskets begjær etter makt og rikdom, –
Oligarkens ve og vel.
Slutt med djevelskapen.
Fordel godene, – det var den røde fanes kjærlighet for folket.

Solidaritet, – solidaritet med Ukraina som befinner seg i ondskapens velde. Stå samlet, vær modig, – la kjærligheten blomstre, et forente nasjoner. Ukraina et medlemsland på like vilkår som Russland.
Vi er alle som en.

De forente nasjoner må sette en stopper for ondskapens kapittel.
En verden samlet kan skrive historie i bokens siste kapittel om det kleptokratiske samfunn.
De forente nasjoner er Ukrainas bærende kraft.

Russlands folk må stå samlet i kjærlighetens navn for sine brødre og søstre, – dere er en familie, – vi er alle av samme familie i de forente nasjoner.

FREDENS FESTNING –

Livets kraft er gitt oss alle.
Hjertet banker, – et livstegn.
Sinnets tilstand, – fredens endelikt eller fredens festning?

Ukraina er fredens festning i dette øyeblikk.
Russland er fredens endelikt.
Vi skaper vår egen fred.
Frihetens tanker, – en kjærlighet til våre medmennesker.
Fredens festning er vår kjærlighet for vår neste.

Ukraina gråter, blodet renner.
Vår kjærlighet for vår neste, – de forente nasjoner står samlet.
De forente nasjoner vil en dag bli fredens festning, –
kjærligheten for vår planet, for verden, for vår familie.

Vi må selv skape verdensfred.
Vi må selv kjempe for kjærligheten.
Vi må kjempe for en samlet verden, –
fredens festning.

DOMMENS DAG –

Sinnets velbehag er din egen kjærlighet for din neste.
Sinnet er din smerte eller glede.
Det du sådde skapte deg selv.
Dine tanker, dine gjerninger for din neste ble sinnets åpenbaring.
Dommens dag er sinnets velbehag eller ubehag.
Du dømmer deg selv.
Hva vil du høste fra det du sådde?
Naturen gir deg svaret.
Det du sår, det høster du.

La oss stå samlet i solidaritet med Ukraina.
La vår gjerning skape fred – vår kjærlighet for vår neste.

Solidaritet med Ukraina, – frihetens gjerning.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight

EDVARD MUNCH AV ARNULF ØVERLAND

 

Arnulf Øverland skrev boken Edvard Munch i 1920 – Tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket, les den her.

Les også hans forord til diktene av Edvard Munch kommunisert fra åndeverden 30 – 31 oktober, 1 november, 2021.

Et forord –

En sann kunstner,
Et ansikt av åndelighet.
Smerte, sorg, lidenskap,
sjalusi, depresjon, melankoli,
kjærlighet – livets faser
livets høydepunkt,
livets farse.

Kjærlighetens sti finner mange veier.
Et drama, en komposisjon,
et musikkstykke som levner ingen tvil
om kjærlighetens spennvidde.

Solen skinner i universitets aula,
historien fortelles,
forskningen utkjempes.
Er vi blitt klokere?
Har vi vunnet innsikt i oss selv,
av maleriene?
Kunsten – gitt en dimensjon av oss selv,
som vi ikke kan være foruten.

Edvard Munch øste av seg selv,
sin lidenskap, sin kjærlighet for livet.
Dype inntrykk forkastet –
en gal mann eller et geni?
Du kan selv avgjøre med din egen psykose –
fra det muntre kjærlige sommerbildet
til depresjonens skrik.

Kjærlighetens kvinne, – Madonna i sin prakt.
Det syke mennesket, dødelig –
som vi alle er på denne jorden,
der du finner livets gaver, gitt oss alle; –
livets kjærlighet, Guds kjærlighet for å finne oss selv,
vinne selvinnsikt,
finne barnet i oss som ble til et menneske,
et fullendt menneske fylt av begjær, sjalusi,
lidenskap og kjærlighet.

Vi har alle i oss livets fasetter –
en diamant som skal slipes,
som en dag skinner prektig under Guds himmel,
ett i skapelsen, et evig liv, reinkarnert for å lære,
for å gi oss hen i melankoliens verden,
for dernest å stå opp fra de døde som et nytt menneske,
en evig ånd, – mange malerier, fra ulike år,
fra fortid, nåtid og fremtid.

Fra asken står vi frem i lyset, –
solens monumentale kraft som sprer lyset, –
vårt eget lys til våre medmennesker.
Det er kjærligheten vi gir, –
kjærligheten for vår neste.
Det er Edvard Munchs budskap gjennom hans kunstverk.

Arnulf Øverland i ånden, kl. 15:00 – 15:15
29. oktober 2021

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight

DEN FRIE TANKE AV ARNULF ØVERLAND

 
Samtidsdikt av Arnulf Øverland,
Kommunisert fra åndeverden 10. juni 2021.

Den frie tanke –

Fuglene svever over meg.
Jeg hører fuglekvitter, –
en strofe som treffer mitt hjerte,
en tanke med vingespenn.

Jeg flyr i mine tanker.
Luften er uten hindring.
En strofe av kjærlighet favner mitt sinn.
Med ett er fuglekvitter, fuglens sang,
fuglens barmhjertighet, kjærlighet til mennesket,
blitt min frie tanke.

Jeg skriver, jeg leser, –
med ett en refleksjon av svevende tanker,
ingen hindring, bare meg selv,
min tanke, en fri tanke.

Dogmenes tanke avgrenser mitt tankespill,
avgrenser ditt sinn.
Religioner setter fuglen i bur.
Slipp den fri,
slipp kjærligheten ut i det frie rom hvor den kan puste,
hvor den kan finne fred i skapelsen.

Dogmenes kraft forspiller tankens frihet.
Jeg vil ikke tro noe som helst.
Jeg vil tenke, reflektere, skrive og lese mine egne ord.
Jeg vil forme mitt eget sinn.
Den frie tanke.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight