Category Archives: Anna Elisabeth Westerlund

Gud velsigne deg

 
Et budskap fra åndeverden.

Guds kjærlighet er enestående.
Guds kjærlighet er fullkommen.
Guds kjærlighet er skaperkraften.
Guds kjærlighet skapte deg og meg.
Guds kjærlighet skapte Moder Jord for at vi skulle utvikle oss, for at vi skulle finne kjærligheten i oss selv og kjærligheten for hverandre.

Ordet er av Gud, ordet som er kjærlighet. Guds kjærlighet er betingelsesløs. Det er åpenbart i skaperverket. Solen skinner på oss alle. Naturens prakt er gitt oss alle.

Menneskets egoisme og dets frie vilje har skapt og skaper helvete på denne jord.
Det er også åpenbart gjennom den krig og vold som utøves daglig og serveres som nyheter for dine øyne.

Der kjærligheten rår har egoismen dårlige kår. Kjærligheten er den mektigste kraften i universet fordi den er av Gud. Den er Gud selv, Gud som gav deg din frie vilje til å utvikle deg, for å finne kjærligheten og ditt sanne jeg her på jorden. Så bruk livet som er gitt deg til å finne ditt sanne jeg, til å finne kjærligheten som ga deg liv, for når du selv er blitt kjærlighet, da er du også blitt Guds hender på denne jord. Da har du oppfylt deg selv i Guds skaperverk, for da er du blitt ett med Skaperen.

Når du sier til din neste, Gud velsigne deg, ja, så sier du at kjærligheten og visdommen må komme til dette mennesket. Det er din kjærlighet du gir når du velsigner din bror og søster i Guds navn.

Gud velsigne deg, min venn.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight

Himmel på jord

 
Et budskap fra åndeverden.

I livet etter døden eksisterer ikke krig og vold. Det vonde i mennesket, som er av det materielle aspekt, er forårsaket av egoisme, av menneskets begjær etter å karre til seg mest mulig, av menneskets begjær for makt over andre, ja det utløser vold og krig. I den åndelige verden, er det tankene som dominerer, som skaper ens omgivelser og en selv. Det er vidt forskjellig fra det materielle plan hvor tankene kan omformes til våpen, våpen som kan utøve vold, smerte og tragedier for våre medmennesker. Himmelen er et sted i deg der du har bygget opp kjærligheten ved å gi av deg selv, ved å gi omsorg til dine medmennesker, ved å vise rettferdighet i ditt liv på jorden. På den måten bygger du opp himmelen også på denne siden av livet. Det er det du kan ta med deg fra jorden når du forlater din kropp, en himmel som vil gi deg glede og fred i sinnet.

Men hvor er så helvete? Helvete er motsetningen til himmelen du kan skape i deg selv. Helvete er de tanker som er forårsaket av vonde gjerninger gjort mot medmennesker og mot Moder Jord.

Det er tankene du møter i deg selv som skaper din tilværelse når du har forlatt din fysiske kropp, hvor ditt åndelige vesen dominerer deg selv, er deg selv, er ditt sanne jeg.

Men det er alltid en utvei til å finne veien til kjærligheten i seg selv. Gi slipp på de vonde tankene, gi slipp på egoismen, maktbegjæret og forfengeligheten. Det er alltid mulig, og det er aldri for sent, å starte på nytt, å reparere de skader en har forvoldt, og det gjøres ved å gi kjærlighet, ved å gi av seg selv.

Så min venn, terminologien himmel og helvete har vi også på denne siden av livet. Men her er det bare ens eget sinn som skaper himmel og helvete. På jorden derimot får himmel og helvete utspring i det materielle, gjennom tanker som skaper den fysiske tilværelse alle må forholde seg til.

Vi fra denne siden av livet som har forlatt våre legemer på jorden, vår materielle tilstand, det fysiske aspekt ved livet, kommer til dere med kjærlighetens budskap for det er gjennom kjærlighet at dere kan bygge opp himmelen på jord ved å gi avkall på krig og konflikter gjennom fredelige forhandlinger, gjennom å bli kjent med at livet fortsetter, at det ikke er noen død. Det er et budskap som vil forandre verden. Det er et budskap som i sannhet er livet, en sannhet du må forholde deg til fordi du selv er evig. Du er en ånd, selv om den er skjult på det materielle plan, i dagslyset.

Vi kan møtes på broen av kjærlighet som forbinder våre to verdener. Vi kan møtes i kjærlighet slik at sannheten kommer for dagen, sannheten om et evig liv, sannheten om deg selv, og den vil forandre deg som menneske. Visdommen viser hvordan hver og en, i det jordiske liv, kan finne veien til himmelen i seg selv, for det er gjennom mennesket og kjærligheten at himmelen vil komme til jorden, menneskets frie valg og menneskenes omsorg for hverandre.

Du er her for å finne ditt sanne jeg, for å utvikle deg selv på det jordiske plan. Du er her for å skape himmel på jord, en himmel fylt av kjærlighet i deg selv og for dine medmennesker, for Moder jord, for jorden selv ble skapt i kjærlighet. Det er gitt deg i naturen, det er gitt deg når du åpner døren til ditt eget skattekammer, til skjønnheten i deg, energien som gir deg krefter i din fysiske kropp. En dag vil du forlate denne jorden, det skal alle som ble gitt det jordiske liv.

En dag min venn vil du se tilbake på livet ditt på jorden, og se hva du gjorde for å skape himmelen på jord, for å skape kjærlighet i dine veivalg. Gjør ditt beste, gi av deg selv, vær sannferdig og omsorgsfull med dine brødre og søstre på jorden. Dere er alle Guds barn, dere er alle av Guds skaperverk. La ditt liv på jorden bli kronet i kjærlighet på denne siden av livet for det du ga til andre, for det du bygget opp i deg selv. Det ble deg selv, og det skapte din egen himmel. La det bli en himmel fylt av kjærlighet, Guds kjærlighet. Da var du med å ga ditt bidrag, med ditt liv, for himmelen på jord.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight

Bli kjærlighet, og du har vunnet deg selv

 
Et budskap fra åndeverden.

Jeg sitter her for meg selv. Jeg sitter her og ser utover sjøen. Jeg lar hendene mine så vidt berøre lyngen og de lilla blomstene. Den lilla fargen gir meg ro, fordi jeg føler meg i ett med denne fargen i naturen. Den svale brisen og den varme solen, den fine temperaturen denne sommerdagen, gjør meg så glad. Jeg tenker på de gode ord som min mor sendte meg denne morgenen, vennlige ord: Vær forsiktig min venn, ikke gå for nær sjøen og den bratte skrenten, glad i deg. Jeg elsker alle disse ordene som er der for å skape trygghet, for å skape ro og kjærlighet. Det er godt å ha noen som er nær og tar vare på deg i hverdagen. Slik tenker jeg når jeg sitter her og funderer over livet. Det var en god ballast å ta med seg da jeg vokste opp, tenker jeg når jeg sitter her for meg selv. Jeg har barndommens kjærlighet i meg og har funnet veien i det voksne liv. Jeg har funnet veien i et liv hvor jeg ser at et enkelt liv, et liv i moderasjon, gir meg gode følelser. Jeg ser at et liv hvor jeg var til nytte for andre ga meg god energi til å leve hver dag fullt ut, et liv uten ekstravaganse. Joda, jeg tok meg råd til en feiring i ny og ne, og det gir glede det også når jeg kunne dele det med andre.

Hva er nå denne kjærligheten? Jeg ser og føler på den tilstanden jeg akkurat nå befinner meg i, der jeg sitter på mitt barndoms sted, hvor jeg trakk meg tilbake i barndommen, hvor jeg selv fant naturens kjærlighet. Den gode følelsen jeg fikk som barn, den har jeg også her nå i voksen alder. Jeg kunne ikke forstå at Gud ikke grep inn, at Gud lot vonde ting skje, men jeg vet nå at vi har den frie vilje, at de vonde ting er menneskeskapt, at naturen viser Vår Herres kjærlighet betingelsesløst fordi den gis til alle, om de er gode eller vonde i gjerning.

Jeg ser meg selv på denne siden av livet sitte å reflektere over mitt jordiske liv hvordan jeg så verden og meg selv. Jeg ser meg selv slik jeg var på jorden. Jeg er en refleksjon av det jeg avspeilet i meg selv, det jeg gav av mitt liv til min neste, til mine medmennesker. Jeg ser at det livet ga meg kraft og kjærlighet på denne siden fordi tankene du skaper på jorden skaper deg selv, skaper ditt indre. Vennlighet og kjærlighet for våre medmennesker er veien til Guds kjærlighet og himmelen i en selv. Det gir deg glede, en ualminnelig ro i din åndelige tilværelse der du med dine tanker kan skape på samme måte som på jorden, Guds natur, Guds kjærlighet for alle. Den kjærligheten du bygget opp i deg selv ble den kraften som er av Skaperen. Derfor min venn, bli kjærlighet på jorden: Gi av deg selv og gjør ditt beste for å hjelpe dine medmennesker, gi omsorg og hjelp til dem som trenger det mest. Vær ærlig med deg selv og mot andre. Gi slipp på egoismen. Den forringer kjærligheten og skaper ensomhet. Kjærligheten overvinner alt, og når du selv er blitt kjærlighet, så har du vunnet over deg selv, da har du også funnet veien til Gud, fordi hans vilje blir din vilje, og hans vilje er kjærlighet.

Jeg kan si deg det min venn, at det er godt å være på denne siden og tenke tilbake på det livet du hadde på jorden når du ga din kjærlighet, når du gjorde ditt beste for din neste. Rettferdigheten seirer til syvende og sist, for rettferdighet er kjærlighet, og det er Guds visdom. Det er loven om årsak og virkning som skaper og gir det evige liv, et liv du selv skapte med dine tanker. Det er det enkle liv som gir deg glede, det enkle liv der kjærligheten råder og der egoismen er forlatt. Det er i moderasjon du kan reflektere uten å la forfengelighet og grådighet dominere livet for deg selv og for andre.

Livet på jorden er en god skole gitt deg av Skaperen i hans kjærlighet. Lev og lær. Feil gjør vi alle, hvis ikke hadde vi ikke vært på det materielle plan for å lære, for å lære om pasjonene som er der for å utvikle deg selv, pasjonene som er der for å mestres og overvinnes, for å skape kjærligheten i deg selv, himmelen som gir deg fred i sinnet og glede i hjertet.

Bli i kjærlighet slik at du en dag kan se tilbake på ditt liv, et godt liv der du var tilstede for dine medmennesker, der du kan smile for deg selv og takke din Skaper for at du ble gitt livet på jorden, for at du fant visdommen, for at du så hans kjærlighet, for at du ble ett med hans kjærlighet på jorden som i himmelen.

Vi er alle Guds barn, og vi er alle del av skaperverket. Vi ble skapt av kjærlighet. La oss selv bli kjærlighet for hverandre. Da min venn har du vunnet over deg selv i ditt jordiske liv.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight

Kjærlighet er nøkkelen

 
Et budskap fra åndeverden.

En vidunderlig morgen. Det er fullmåne, det er stille, månen reflekterer sollyset. Den er hvit og skinnende. Jeg ser den gjennom vinduet fordi den lyser opp soverommet. Ja, lyset vekket meg opp fra min søvn. Jeg ligger og ser på kloden der ute i det vektløse rom og reflekter over månen som noen ganger ser ut som et ansikt med øyne, nese og munn, alltid der, i ny og ne, eller i dag som fullmåne. Noen grå skyer seiler forbi, og plutselig blir månen et svakt dempet lys som faller ned på mine øyne og som gjør at jeg, i noen øyeblikk, faller tilbake i søvn. Jeg våkner opp igjen og månen har vandret til det neste vinduet på mitt soverom. Jeg tenker som så at månen i sin bane rundt jorden skaper balanse og harmoni, fordi den er alltid der. Jeg vet med meg selv at den vil være der i morgen på samme sted. Det gir meg en trygghet, det gir meg en indre ro om at skapelsen er perfekt, at månen er der den er, og der den skal være.

Dagen gryr, den svarte himmelen bak den hvite månen begynner å få et lyseblått skjær i horisonten. Det er på tide å stå opp, og sannelig er det ikke lenge før himmelen er lysblå og dagen er kommet, en ny dag, en ny frisk dag fra vår Herre.

Det er fortsatt vinterstid, og naturen ligger i dvale. Men jeg vet for meg selv at snart kan jeg glede meg over en ny skapelse, når de første snøklokkene titter frem og krokusen viser sine skjønne farger i lilla, gult og hvitt.

Snøklokkene og den hvite krokusen er kommet og speiler hverandres skjønnhet mot solen for næring og varme, for å vise Guds skapelse fullkommen. Det er kjærligheten i Guds skaperverk du er gitt fra du åpner øynene om morgen til du lukker dem om kvelden. Det er skjønnheten i naturen og universet som reflekterer en perfeksjon av kjærlighet som ga deg og meg liv på jorden, likeså med plantene, blomstene, trærne og dyrene i alle sine former og varianter, i all sin prakt, slik at vi alle kan glede oss over skapelsen sammen, slik at vi alle kan dra erfaring og nytte av hverandre, lære av hverandre i dette skaperverket, Jorden, med alle dens pasjoner som er der for å mestre kjærligheten i en selv og for andre.

Guds bilde er perfekt. Ikke en tøddel, ikke et atom er vilkårlig i dette skaperverket. Vi har alle vår tid på jorden for å utvikle oss selv, for å finne veien til Gud, veien til kjærligheten i oss selv, veien som skaper harmoni både i deg selv og på jorden fordi du er kommet i denne kjærlighetens skapelse for å oppfylle deg selv, for å bli fullkommen slik din Far og Mor i himmelen har gjort deg fullkommen i sitt skaperverk. Vi har alle vår frie vilje. Vi kan gjøre det gode, og vi kan gjøre det vonde, det gode eller det vonde mot skapelsen, mot andre mennesker og dyr, mot Moder Jord. Motsetningene er der for at du skal velge, bruke din frie vilje, og de valgene du gjør i livet skaper deg. Skap harmoni i ditt liv slik skapelsen viser deg månen som lyser mot deg i sin bane rundt jorden, perfekt balansert, slik også snøklokkene og krokusen er formet i perfeksjon. Se på dem nøye. Ikke ett atom i disse skjønnhetene, er feilplassert, alt er i sin bane, alt på sin plass i dette kunstverket, på samme vis som planetene i ditt solsystem, alt på sin plass, alt i balanse. Det er kjærligheten min venn som skaper balanse og harmoni, som skaper glede og fred i en selv. Kjærlighet er nøkkelen i ditt liv, nøkkelen til visdommen i livet, nøkkelen til deg selv, nøkkelen til Gud, din Mor og Far i himmelen, kjærligheten selv. Ta godt vare på denne nøkkelen min venn, for den åpner dører til himmelen i deg, til skapelsen, til den vidunderlige blomsterhagen der du kan finne glede og fred med deg selv, paradis.
Det gode i mennesket er kjærligheten. Den ble gitt deg den dagen du kom til denne verden og så dagens lys, kjærligheten din Mor og Far øste over deg i sitt skaperverk. Du kom til jorden i kjærlighet. La denne kraften i deg selv få sitt utspring på jorden ved at du sår gode frø blant dine brødre og søstre, de medmennesker, ja rettferdighet og omsorg for din neste. I kjærligheten finner du alt, og med kjærlighet kan du åpne alle dører, fordi det er skaperkraften, kjærlighetskraften i en selv. Tenk det min venn, du har nøkkelen til himmelen i deg selv, til paradis, til Guds kjærlighet.

På jorden i det materielle liv overser man ofte denne nøkkelen som ligger der for alle. De materielle pasjoner som egoisme, forfengelighet og maktbegjær lukker døren til dette skattekammeret som du har i deg. De materielle pasjoner er der for å mestres og overvinnes, slik at du finner visdommen, får visdommen, og kan oppfylle deg selv på jorden og åpne døren til det gode, det kjærlige, til kraften som overvinner alt, kraften som skaper gode relasjoner, fred, rettferdighet og kjærlighet på jorden.

Min venn, ta denne nøkkelen jeg gir deg, KJÆRLIGHETEN, og hold den godt i din hånd, og knip godt rundt den. Mist den aldri av syne, for det er Guds kjærlighet du holder i hånden, din kjærlighet, din fullkommenhet som åpner dører til Guds kjærlighet i deg selv for Gud er i deg, i ditt skattekammer som du kan åpne med denne nøkkelen.

La denne nøkkelen og ditt liv bli ett i Guds kjærlighet som gjør deg ett med skapelsen, og ett i fullkommen kjærlighet.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight

Skap en bedre verden

 
Et budskap fra åndeverden.

Hver dag sendes nyheter fra alle verdens hjørner, begivenheter som kan være av det glade budskap, men som så oftest viser jordens og menneskenes ringe forfatning, det være seg gjennom de klimaendringer som er menneskeskapt og de konflikter som utløser vold og krig, også menneskeskapt. Jorden ble til, ikke av mennesket, men av skaperkraften, kjærlighetskraften, av Gud som skapte deg og meg, som skapte planetene, stjernene og universet, ja alt som er.

Når du bivåner dette verdensbildet, så spør du deg selv: Hva i all verden kan jeg bidra med? Hvordan kan lille meg skape en bedre verden? Hvordan kan jeg få slutt på krig og vold? Hvordan kan jeg befatte meg med klimaet som går i retning av å skape katastrofer for mange mennesker? Klimaforskningen viser at havet stiger, og det vil utløse vanskelige kår for veldig mange fattige mennesker som bor i områder der landområder vil oversvømmes og ta fra dem livsgrunnlaget. Så, hva kan du gjøre min venn. Vi kan alle være med å påvirke våre politiske ledere til å ta aksjon for å redusere utslipp fra fossil energi, slik at drivhuseffekten kan reduseres, og slik at det kan skapes levelige kår for de kommende generasjoner. Du kan protestere med fredelige midler, reise din røst når konflikter blir løst med våpen i hånd der uskyldige menneskeliv går tapt, der våre brødre og søstre drepes, ofte fordi materielle verdier står på spill, andre ganger, av mangel på visdom og kunnskap om hverandre, om hverandres kulturer, om hverandres ståsted i livet. De forente nasjoner har et stort ansvar for å etablere fredfylte løsninger på verdens konflikter. Du min venn, kan bruke din røst, din stemme for å vise veien til et bedre klima, til omsorg for dine medmennesker, medmennesker som er på andre siden av jorden, som du ikke kjenner, men som like fast er dine brødre og søstre i din store familie på jorden.

En skal alltid spørre seg selv om en ville latt sine egne barn gå i front når det trekkes våpen, for ens egne barn, ens egen familie står nærmere enn ens brødre og søstre på andre siden av jorden, som like fullt er likeverdige mennesker som har sin familie, som har sine kjære de er glad i, som de har kjærlighet for. Slik bør det være for alle mennesker at man viser nestekjærlighet, fordi vi er alle av den samme Skaper, vi er alle av den samme familie. Med slike tanker, er det ikke så lett å sende ut sine brødre og søstre i konflikter med våpen i hånd når nestekjærlighet gjelder for alle mennesker. Da vil man alltid prøve, der som hjemme, å finne fredfylte løsninger, hvor man lar tiden skape ro, hvor man yter sitt beste for å hjelpe, for å vise omsorg, for å bidra med gode hender, hender som gir brød og ikke våpen.

Vi er alle en familie på jorden skapt av vår Mor og Far i himmelen, skapt ut av kjærligheten, den mektigste kraften i universet, skapt av ordet, ordet du har i deg selv, som holder deg i live, som gir deg kraft hver dag til å utføre dine oppgaver for din familie på jorden.

Livet er gitt deg på jorden for å fylles med kjærlighet i deg selv og for andre. Livet er gitt deg for at du skal utvikle deg, for å finne din spirituelle vei i livet der du kan høste av den kjærligheten som du ser er skapt på jorden, i naturen gjennom skjønnheten, gjennom blomsterhavet, gjennom alle skapningene, dyrene som er der for å gi deg glede i Guds skaperverk. Du er blitt gitt alt på denne jord, for å oppfylle deg selv, for å oppfylle Guds kjærlighet på jorden. Tenk deg nøye om hvilken visdom som er gitt deg. Tenk hvordan du kan bruke denne visdommen til å skape en bedre verden, en bedre verden for alle.

Den blå planeten i universet er et vidunderlig skue. Ta vare på Moder Jord som er gitt dere, slik at dere kan være stolt av deres egne fotavtrykk, av den planeten dere gir videre til kommende generasjoner. For dere vil, som jeg, en dag komme til denne siden av livet og se selv hva dere gjorde ut av deres eget liv, og hva dere bidro med til å skape en bedre verden. Det er skjønnheten dere bygger opp i dere selv.

Det fotavtrykk som du gjorde på jorden ble tilstanden du skapte i deg selv. Gi din kjærlighet til dine medmennesker, vis rettferdighet, og skap en bedre verden. Da bygger du opp himmelen i deg selv, en himmel som gir deg fred og ro i sinnet, som gir deg glede i det evige liv. Kjærlighet er nøkkelen til å skape en bedre verden, kjærlighet og rettferdighet for alle.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight