UKRAINA GRÅTER I FRIHETENS NAVN

Audio

UKRAINA GRÅTER –

Jeg svetter blod.
Jeg kjenner gråten, – smaken av blod på mine lepper.
Det kleptokratiske vrangstyret – Russlands besvær, –
kaster mine brødre og søstre inn i en krig for hva?
Makt, prestisje, – oligarkenes ve og vel.

Et oligarki, et djevelens verk og sinnets ubekvemmelighet;
sinnets forakt for mennesker som ikke følger diktatorens stemme.
Herr Putin, du har blod på dine hender.
Det russiske folk må våkne, – må se ondskapen som kommer fra deres leder, – ondskapen som herjer i Ukraina; –
som tar livet av barn, mann og kvinne, foreldre og familier.

Psykiatriens endelikt.
Psykopaten herjer.
Hva lærte dere av Freud?
Det sjelelige liv? – Uforstand?
Barnets fødsel og sinnstilstand er da Guds domene!

Blodets gjerning kjenner ingen grenser.
Friheten – menneskets enestående sannhet overvinner kleptokratiets uforstand.
Kleptokratiets gitter forsvinner som dugg for solen –
gjennom de blodige tårer som kjemper for folkets frihet –
til å bestemme over eget liv, sin egen skjebne.

Ukraina gråter i frihetens navn.

ONDSKAPENS ENDELIKT –

Kjærligheten for eget folk, for vår egen familie, overgår ondskapen.
Det kleptokratiske styresett har sett sitt endelikt.
Kjenn på kjærligheten – kraften av universet som skapte oss,
som holder oss nær, som stifter familie, som gir deg liv.

Ondskapen er menneskets begjær etter makt og rikdom, –
Oligarkens ve og vel.
Slutt med djevelskapen.
Fordel godene, – det var den røde fanes kjærlighet for folket.

Solidaritet, – solidaritet med Ukraina som befinner seg i ondskapens velde. Stå samlet, vær modig, – la kjærligheten blomstre, et forente nasjoner. Ukraina et medlemsland på like vilkår som Russland.
Vi er alle som en.

De forente nasjoner må sette en stopper for ondskapens kapittel.
En verden samlet kan skrive historie i bokens siste kapittel om det kleptokratiske samfunn.
De forente nasjoner er Ukrainas bærende kraft.

Russlands folk må stå samlet i kjærlighetens navn for sine brødre og søstre, – dere er en familie, – vi er alle av samme familie i de forente nasjoner.

FREDENS FESTNING –

Livets kraft er gitt oss alle.
Hjertet banker, – et livstegn.
Sinnets tilstand, – fredens endelikt eller fredens festning?

Ukraina er fredens festning i dette øyeblikk.
Russland er fredens endelikt.
Vi skaper vår egen fred.
Frihetens tanker, – en kjærlighet til våre medmennesker.
Fredens festning er vår kjærlighet for vår neste.

Ukraina gråter, blodet renner.
Vår kjærlighet for vår neste, – de forente nasjoner står samlet.
De forente nasjoner vil en dag bli fredens festning, –
kjærligheten for vår planet, for verden, for vår familie.

Vi må selv skape verdensfred.
Vi må selv kjempe for kjærligheten.
Vi må kjempe for en samlet verden, –
fredens festning.

DOMMENS DAG –

Sinnets velbehag er din egen kjærlighet for din neste.
Sinnet er din smerte eller glede.
Det du sådde skapte deg selv.
Dine tanker, dine gjerninger for din neste ble sinnets åpenbaring.
Dommens dag er sinnets velbehag eller ubehag.
Du dømmer deg selv.
Hva vil du høste fra det du sådde?
Naturen gir deg svaret.
Det du sår, det høster du.

La oss stå samlet i solidaritet med Ukraina.
La vår gjerning skape fred – vår kjærlighet for vår neste.

Solidaritet med Ukraina, – frihetens gjerning.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight