FRIHETENS KAMP AV ARNULF ØVERLAND

Audio

 
Samtidsdikt av Arnulf Øverland,
Kommunisert fra åndeverden 17. juni 2021

Frihetens kamp

Hva er vel frihet uten kamp?
Innestengt, fratatt ens rettigheter, ens menneskeverd, –
hva slags liv er det?
Å kjempe for sin frihet er en menneskerett.

Ord kan gjøre urett.
Ord kan gi barmhjertighet.
Ord kan gi kjærlighet.
Ord, det frie ord –
er frihetens kamp i en verden fylt av misforståelser,
dogmer, maktbegjær, hat og egoisme.

Hvilken verden vil vi leve i?
En fri verden, naturligvis.
En verden der ordet er fritt,
der ordet kan skape fred,
kan hjelpe din neste fra hungersnød,
fra klimaendringer som skaper ulevelige kår for mange,
fra krig og død.

Abort er blitt en kvinnesak.
Frihetens kamp for å bestemme over eget liv,
men bestemmer ikke du da selv over en annens liv,
ved å ta abort, ved å spørre din neste –
om å hjelpe et barn til å dø?

Abort, – å fjerne et individ som har livets rett,
på samme vis som en selv,
er da ingen frihetskamp for en selv.
Abort i uke 12 eller var det 18.
En dødsdom hengende over barnet. Når skal ditt liv ende?
Jeg vil gjerne høre frihetens kamp for barnet.

Aktiv dødshjelp er da mord,
selvdrap med din nestes hjelp.
Et liv er til for å leve.
Et liv gitt oss alle.

Surrogati er blitt en handelsvare.
Barn kan kjøpes for en pris gitt av en mor i fattigdom.
Altruisme er vel og bra,
men hvor finner man det i surrogatiens verden?

Barnet skal kjenne sin mor og far.
Kunstig befruktning med en ukjent, –
gir da barnet ingen mening i livet.
La mor og far, være mor og far, være kjent for barnet.
Det er da ingen hindring. Det er jo kjærlighet for barnet.

Frihetens kamp har så mange sider ved seg.
Sett deg selv i andres sko, og føl deres smerte.
Å glede en annen er å kjenne selv hvor skoen trykker,
– å gå hånd i hånd der stien kan være kronglete.

Få ut den steinen av min sko.
Sjekk da din venn sin sko, før du tar av din egen.
En stein til å bære, en kjærlighet å forære.
Det er frihetens kamp for din neste.

Din kamp for ditt eget hjerte.

 


“Frihetens kamp” er et av syv dikt i Tidens tegn, fra Arnulf Øverland i ånden, 2021.


 

 


Arnulf Øverland – Nasjonalbiblioteket
Biografi – SNL

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight