Vi flyr høyt og lavt

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Med ett har du følelsen av at du ikke er alene selv om du er for deg selv, selv om du har funnet en plass hvor du kan hvile dine tanker, hvor du kan reflektere over dagen i dag, over tiden som er gått og over det du har ønsker om for fremtiden. Det er som om en usynlig hånd har klappet deg på skulderen og sagt til deg at dette går fint. Men hvem er så denne usynlige hånden, er det fantasi eller er det en energi som ikke kan fattes med dine fysiske øyne?

Når man er bevisst sitt spirituelle jeg, sitt åndelige vesen, da vil man søke i seg selv og finne ut hvem som er på besøk, hvem som ønsker en vel. Men om man ikke er kommet dit, ikke er blitt bevisst den åndelige verden, så vil man si til seg selv at dette er fantasi, det er innbilning, og dette er noe jeg ikke ønsker å forholde meg til fordi det er noe jeg lager for meg selv i min egen tankeverden. Min venn, det er mangt du ikke kan se med dine fysiske øyne. Du ser ikke det infrarøde lyset, du ser ikke elektrisiteten, men du vet at den energien er der, at det lyset, den vibrasjonen er tilstede i ditt daglige liv. Se på alt rundt deg, se på deg selv. Hvorfor skal det være mer unaturlig at det finnes noe usynlig, en annen verden, enn den du selv befinner deg i? Spør deg selv dette spørsmålet. Se hva dine egne tanker kan skape, hvilken fantasi, hvilke kunstneriske ideer som kan skapes i ditt eget hode, ja til og med i farger. Er det ikke underlig?

Min venn, når du søker en venn eller en du har kjær som er gått bort fra det fysiske plan og befinner seg i den åndelige verden, og du tilkaller vedkommende i dine tanker, med din kjærlighet, da vil denne komme til deg, og gi deg et klapp på skulderen, og si nettopp til deg at dette går fint, for vi som kommer til deg i kjærlighet, vi ønsker deg vel, vi ønsker å hjelpe deg til å finne den veien i livet som gir deg mest av alt i livet, som gir deg mest av det gode slik du kan få fred i sinnet og finne kjærligheten i deg selv.

Vi flyr høyt og lavt. Vi kan se livet i perspektiv. Vi ser hva som forårsaker livet på jorden. Vi ser det åndelige som gir energi, som gir den kraften som må til for å skape liv, for vi selv er del av denne kraften, den energien som du ikke kan se med ditt fysiske øye, som du tar for gitt fordi den fysiske kropp gir deg et forvrengt bilde av sannheten. For sannheten er at du er et åndelige vesen, at du er av Gud, at du ikke hadde vært til på denne jord om ikke du hadde hatt denne kraften av Gud i deg selv. Da hadde livet på jorden vært en umulighet.
Med et materielt syn, vil du føye av veien det du ikke kan se, inntil du selv møter ditt åndelige jeg, at du selv finner kjærligheten i dette livet på jorden som ble gitt deg for å utvikle og skape det gode i deg, det gode i denne verden, på det materielle plan.

Med vårt åndelige vesen, vårt åndelige blikk, vår åndelige oversikt, så kan vi se gjennom det materielle plan. Vi kan se hvilke tanker som manifesteres, som bølger i landskapet, fordi tanker er substans. De tanker du har og som du gir til andre, som du ønsker å formidle, blir substans når du sender dem avgårde til et medmenneske. Det er telepatiens gåte. Det er den tankeoverføringen som du er blitt bevisst fordi du har sett at den fungerer. Når du tenker på en kjær eller en venn, og vedkommende forteller deg at tankene dine ble vitale, ble mottatt i et klart bilde, ja da har du sendt en melding av det åndelige.

Å fly høyt og lavt gir et overblikk som en ikke er gitt på det fysiske plan, i den fysiske kropp, fordi vi kan se en annen verden. Vi ser et bilde av din verden som på et vis er et røntgenbilde, der tankene, de gode tankene skaper lys, og der tanker om egoisme, forfengelighet, maktmisbruk, krig, hat, vold og ondskap skaper mørke, skaper ensomhet, skaper tomhet. Så når vi beskuer verden ovenfra, så ser vi noen lys her og der, men så mye mørke som vi ønsker skal bli til lys. Vi ønsker å formidle til dere at kjærligheten er det som skaper lys, er det som gir dere fred, fred i dere selv og fred på jorden.

Dine kjære og dine venner er vitterlig nær deg når du tenker på dem i kjærlighet, for kjærligheten binder en sammen. Kjærligheten er det sterkeste bånd mellom mennesker, et bånd som aldri kan ryke, et bånd som er av den mektigste kraften i universet, av Gud selv, for Gud er kjærlighet. Og når du har funnet kjærligheten i deg selv og blir et lys for andre, ja da er du ett med Skaperen.

Gud er skaperkraften som ser alt, som vet alt. Vi lever i denne kraften, vi som dere, men vi ser den med våre åndelige fysiske øyne. Vi ser skaperkraften fordi vi selv blir gitt evnen til å skape med våre tanker, og vi vet at det er kjærligheten som gir oss denne kraften, kjærligheten i oss selv. La det minne deg om at himmelen i deg selv bygges opp gjennom gode gjerninger, gjennom et godt liv, gjennom det å hjelpe dine medmennesker. Den kraften er skapende for deg selv og for en bedre verden.

Vi flyr høyt og lavt. Ta det begrepet til deg slik at du får perspektiv på livet. Se det eventyrlige skjønne i naturen, det bitte små, de små blomstene. Se til universet, se de vidunderlige solnedgangene, og vit at solen står opp neste morgen fordi den er av Gud, den er av kjærligheten selv, som gir liv, som gir dere alle føde. Solen, lyset, kjærligheten er et symbol på at dere alle skal dele livets goder, for egoismen forsvinner når kjærligheten skinner i deg selv. Solen, Guds kjærlighet, skinner på alle, solen er betingelsesløs kjærlighet, skapt av Gud som du selv.

Lær av naturen. Fly høyt og lavt min venn.