Vi er ikke død – Vi lever

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Når du sover, så har du erfart et liv i drømme, et liv der du føler at drømmen er reell, er virkelighet, drømmer som er absurd og drømmer der du kjenner deg igjen i livets realiteter på jorden. Drømmer som fortoner seg vanskelig, som gjerne blir et mareritt har sin bakgrunn i hjernens aktivitet for å sortere bilder som er observert i det daglige liv på jorden, men som samtidig gjennom det ubevisste kan skape kaos i ens bevissthet når en våkner fra drømmen. Min venn, når du sover deg inn i drømmeland befinner du deg i den spirituelle verden. Det er overgangen fra det materielle til det spirituelle landskap, og tilbake, som forårsaker kaos, for den spirituelle verden er organisert, er like reell som jorden og det materielle liv.

I dine drømmer kan du oppsøke dine kjære og venner, og vi kan komme til deg som har deg kjær. Du kan være i et felleskap der du føler harmoni, der du føler deg vel. Drømmer som skaper en himmel av kjærlighet i deg selv, gode tanker, godt vennskap, drømmer som gir et bilde av en harmonisk verden, et speilbilde av et harmonisk liv på jorden, er virkelig. Da har du hatt et klart speilbilde av livet på den andre siden. Det er som når du ser utover vannet i naturen en rolig dag, der vannet gir et speilbilde av himmelen, der skyene og solen speiler seg i vannet, og der du ser landskapet som omfavner vannet blir et klart bilde. Ja, det er en refleksjon av en slik drøm, for vår verden er som på jorden i sin fineste prakt, ingen forvitring, bare skjønnhet. Min venn, du vil kjenne deg igjen på denne siden av livet fordi vi lever i et speilbilde av naturen på jorden. Du finner alle dens fasetter, alle.

Det er ingen død. Jeg er ikke død. Jeg lever i en virkelig verden, en åndelige verden som er, ja mer virkelig enn det materielle liv, fordi vi skaper gjennom våre tanker, vi skaper og er gitt kraften av Skaperen selv gjennom vårt åndelige vesen, gjennom vår åndelige utvikling, for det er slik at dess mer du utvikler deg spirituelt, dess større kraft får du, skaper du i Guds kjærlighet, himmelen du har i deg.

På jorden så utdanner du deg, går på skole, lærer sosiale relasjoner ved å være sammen med dine venner, du utvikler deg gjennom menneskelige relasjoner, gjennom å arbeide og gjennom skolegang. Du får større perspektiv på livet, det materielle livet, du får større perspektiv på deg selv, ditt åndelige jeg. Religioner har gjennom tidene hatt en åndelig dimensjon som sitt skaperverk, og der Guds kjærlighet er fundamentet, men misforståelser, maktbegjær og usannheter har skapt det vanskelig å forholde seg til, fordi mennesket gjennom sin logiske sans og fornuft ikke forstår alle de læresetninger som er skrevet ned når fundamentet er kjærlighet, når Gud selv er kjærlighet.

Den åndelige verden er en virkelig verden, det er en verden som er perfekt, en verden slik dere selv har, en jord som er skapt perfekt i kjærlighet for alle. Det åndelige aspekt av deg selv er ditt sanne jeg, ditt evige jeg, som kom til jorden for å lære, for å utvikles gjennom et fysisk liv, gjennom et materielt liv på jorden der livets realitet er åpenbar gjennom deg selv og naturen. Det er en evig syklus: det er liv, død og liv. Blomstene kommer tilbake hvert eneste år, solen skinner på jorden hver eneste dag, naturen forvitrer gjennom vinteren, blomstrer igjen til våren og skaper en vidunderlige atmosfære og stemning om sommeren når du åpner dine øyne og ser Guds prakt, Guds kjærlighet som er gitt deg på jorden for at du skal finne glede, for at du skal lære livet å kjenne, Guds kjærlighet og visdom å kjenne.

Jeg som forteller deg dette forlot min kropp på jorden, og lever på den andre siden av livet i en virkelig verden, Guds skaperverk, i en annen dimensjon, den åndelige dimensjon, der du er ditt eget jeg, ditt sanne jeg, den evige sannhet. Bruk livet ditt du har fått i gave på jorden, til å finne sannheten, til å reise deg selv spirituelt, til å bygge opp kraften av kjærlighet som du kan gi til dine medmennesker slik at du kan oppfylle deg selv på jorden, slik at du kan vise din ærbødighet for den gaven du fikk, det livet du har i deg selv på denne eventyrlige blå planeten i universet.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight