Vi er alle en familie

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

I Guds bilde er mann og kvinne ett. Gud skapte mann og kvinne for å danne familie, for å gi grunnlag for en god og trygg oppvekst for barn på denne jord. Mannen og kvinnen oppfyller hverandre, skaper balanse i Guds tyngdepunkt, i familiens tyngdepunkt. Familien er kjerneverdien på jorden der barn skal føle seg trygg, der barn skal få omsorg og kjærlighet, der barn skal lære rett fra galt.

Familien skal være det stødige tre som du ser i naturen, som forgrener seg og blir større, som gir grobunn for et fast jordsmonn, som gir vern for vind og vær, som visker søte ord i vinden når bladene risler og faller til bakken som kjærtegn fra Moder Jord. Under det store treet finner du skogens hvitveis, stjernene på bakken om dagen som er en refleksjon av stjernene på himmelen om natten. De er der for vise deg at skjønnheten du finner på jorden, finner du også i himmelen. Et annet perspektiv på livet. La det store treet som står fast, klippefast, være midtpunktet i din familie, og vise at Moder Jord er kjærlighet og gir næring til sine barn, til sine trær, sine blomster, som du selv gir til dine barn, slik at dine barn kan se på deg som mor og far, klippefast, som det store treet der kjærligheten blomstrer på bakken for at dine barn kan lære om livet, kan se og føle skjønnheten omkring og i familien, ja lære om livets realitet.

Det store treet står mot vind og vær og slik er det også i familien som må tåle å møte motstand, møte vanskelige dager som gode dager. Familien kan finne støtte i hverandre og stå samlet slik at mor, far og barn kan være ett i en familie.

På samme vis er du et individ i den store familie som du ble del av når du kom til denne verden, og ble gitt et liv for å utvikle deg, for å finne ditt sanne jeg i Guds skaperverk. Din Mor og Far i himmelen som gir deg kjærlighet gjennom Moder Jord hver eneste dag, gir deg føde, solskinn og varme. La det bli en refleksjon av din egen familie. Du ble gitt livet på jorden i kjærlighet, og kjærligheten er åpenbart gjennom naturen, og du kan åpenbare den gjennom deg selv, den kjærligheten du ble skapt av, som holder deg i live, kjærlighetskraften.

Menneskene på jorden er her for å lære livets realiteter, er her for å gi av seg selv, er her for å vise omsorg for hverandre, for å hjelpe hverandre. Familier går i oppløsning. Mor og far går fra hverandre, og livet er vanskelig, men må gå videre, likevel må omsorg for barna og for hverandre stå fast. Finn hverandres vennskap for dere er alle brødre og søstre i en familie, i skaperverkets familie. Din Mor og Far i himmelen har omsorg for alle sine barn. Ikke et eneste barn på denne jord er forlatt. I den store familie er vi alle ett i Guds bilde. Din Mor og Far i himmelen, din Skaper, er klippefast. Du er aldri forlatt. Alt er på sin plass. Alt er på sin plass i Guds skaperverk. Se til universet, se til ditt eget solsystem; planetene har sin faste bane rundt solen, en evig livssyklus, og ja, det er liv og død i universet som på jorden. Stjerner dør og nye fødes. Mennesker dør og barn fødes, men alt er en overgang til en annen dimensjon, en annen vibrasjon, som ilden du varmer deg ved på jorden. Ilden går til en annen eksistens. Den blir til energi og varme, og slik er det også med deg når du forlater denne jord og blir et åndelige vesen, i en åndelig eksistens, i en ny verden, en verden med nye utfordringer og nye muligheter til å utvikle deg selv, til å møte dine brødre og søstre som hadde forlatt jorden før deg, for min venn det er ingen død. Vi er alle en familie på jorden og i evigheten, en familie i kjærlighet for hverandre, der vi tar vare på hverandre, der vi viser omsorg og hjelper hverandre i et evig liv, i Guds kjærlighet for alle.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight