Venner og familie

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Familien er kjernen i skapelsen, familien på jorden som er dine brødre og søstre. Gud skapte et felleskap. Gud skapte deg og meg som individualister, som bror og søster. Vi er alle barn av Gud, skapt i hans bilde. Du er del av denne store familien, og du er del av din egen lille familie, og din store familie skulle vært et speilbilde av din lille familie, en familie med vennskap og kjærlighet, en familie i harmoniske svingninger, en familie der en skal lære av hverandre, i medgang og motgang, og av de utfordringer som livet byr på. Familien er et sted hvor du skal finne omsorg, hvor du skal finne glede, hvor du skal drøfte og diskutere livets gang. Familien skal være et sted hvor du skal finne rettferdighet, hvor du kan finne løsning hos hverandre, løsning og kunnskap på de spørsmål som livet gir deg. Dine venner er således part av din store familie, venner utenfor din lille kjernefamilie.

Venner er vennskap.
Venner er til glede for hverandre,
Venner er der for å bidra, for å bistå når det trengs råd og hjelp,
Venner er dine kjære støttespillere i livet, og det er venner, min venn.

Nå er det slik at både innen familie og blant venner er det sjeler som sviker sine nærmeste, som på grunn av jordens pasjoner ikke ser de viktige ting i livet, ikke ser at det er vennskap mellom dere som bærer frukter, som gir avkastning i deg selv.

Egoismen er del av den fysiske menneskelige natur, og den er der for at du skal overvinne og mestre deg selv, for at du skal finne deg selv, ditt sanne jeg. Misforståelser kan ryddes av veien, men dine egne pasjoner må du mestre, må du heve deg over, og du gjør det ved å bli kjent med ditt indre, med ditt sanne jeg, med å bli kjent med livets realitet, at det er ingen død, at du har et evig liv, at du er her på jorden for å lære, for å gå livets skole. Familie og venner er del av din skolegang og er en viktig part av ditt liv fordi det er i relasjoner mellom mennesker du lærer livet å lære.

Din mor og far, dine jordiske foreldre, ga deg liv på jorden ved hjelp av den kraften som skaper alt, kjærligheten. Minn deg selv om nettopp denne kraften som er i alt, som er i deg selv, som er i alle dine venner og din familie, i hver og en, minn deg selv om at du er et åndelige vesen i din fysiske kropp og at enhver har denne kjærlighetskraften i seg, men den kan være dypt nede i ditt sinn, den kan være gjemt for dine øyne, for den materielle verden gjør en blind om man ikke ser seg selv og sin egen tilværelse for det man skaper av omgivelser og relasjoner.

Du bygger himmelen inne deg ved å gi av deg selv, ved å gi din kjærlighet til andre. Du kan bygge en kjernefamilie på jorden, en familie der kjærligheten rår i din lille familie og i din store familie. Dine brødre og søstre er dine venner for det er i vennskap at du skaper harmoni, at du skaper fred og likhet i denne verden, for venner deler likt, venner gir av seg selv, slik at vi alle kan ha det komfortabelt, slik at vi alle skal slippe å ha det vondt. Fattigdom på jorden kan bli utradert ved at hver og en gir av seg selv, ved at hver og en betrakter hverandre som bror og søster i en stor familie. For er det ikke slik i den alminnelige familie, at vi tar hensyn, at vi tar vare på hverandre, at når vi står hverandre nær har omsorg for hverandre? Den omsorgen kan nå ut til alle barn på jord, til alle i den store familie, til våre venner og kjære.

Gud skapte deg av kjærlighet. La din kjærlighet skape et godt samfunn, en god familie på jorden, og du vil se at du skaper og utvikler deg selv spirituelt og bygger opp en skjønnhet i deg selv. Ja, min venn, du kan være et lys for dine omgivelser, et lys i kjærlighet, i omsorg og rettferdighet. La det bli din misjon i livet uavhengig av ditt levebrød, la kjærligheten råde.

Som mor og far, ser man til sine barn, og som gode foreldre viser man omsorg og rettferdighet, viser man glede eller sorg ved barnets veivalg, for vi som foreldre ønsker våre barn alt godt. Vi gir slipp på barna våre når de bli stor og lar dem videreføre slekten og bygge opp sin egen familie, og når vi ser at alt er godt så blir vi tilfreds med vårt eget liv for da hadde vi utført vår gjerning, slik vår skaper ga oss vårt liv, et liv av kjærlighet.

Gi denne visdommen til dine barn. Gi visdommen om livets gang. Gi visdommen om at livet er evig, og at det ikke finnes noen død, bare liv i mange dimensjoner, i mange verdener, et liv gitt i kjærlighet, et liv av kjærlighet.

Skapelsen er enhet. Skapelsen er harmoni. Skapelsen er perfekt. Se til universet, og se solen som skinner på jorden hver dag. Du møter en himmel, dager med gråværskyer og dager himmelblå. Det er visdommen som er gitt deg i naturen at dager kan være tunge og dager kan være til glede. Naturen gir deg åpenbaringen om kjærligheten og Guds kraft, skapelsens kraft. Alt er gitt deg til å forstå, til å bygge opp kunnskapen i deg selv om livet. Del kunnskapen med din familie og dine venner.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight