Vær bevisst ditt eget liv

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Da du kom til denne verden ble ditt fysiske jeg utviklet gjennom svangerskapet på Moder Jord slik at du skulle bli skapt i Guds bilde med dine fysiske sanser, med en kropp som kunne bære deg frem og utvikle ditt sanne jeg, ditt åndelige vesen på jorden, på det materielle plan.

Gjennom barndommen lærte du, gjennom venner, mor og far, det materielle livet. Du lærte livets følelser, hvordan det var å gråte og hvordan det var å finne gleden. Gjennom møte med andre mennesker lærer du dine følelser å kjenne, ditt eget ståsted. Du lærer å betrakte deg selv gjennom de tanker du blir servert i ord og gjerning. Alt dette skaper deg, alt dette gir deg en ballast i livet som er med å utvikle ditt fysiske og åndelige jeg. Gjennom skolegangen finner du nye venner, finner du en større virkelighet både i livet og i deg selv. Du lærer av naturen og av de menneskene du lever med, er venner med og arbeider med.

Når du da står der med din barndom, ungdom og ditt voksne liv i hendene og spør deg selv: Hva er så dette livet, hva er meningen med det, og hvorfor er jeg her? Spørsmål du har stilt deg mange ganger i livet, da livet gjerne har vært trått , har vist deg motgang, for det er nettopp i motgang at du spør deg slike spørsmål. Når livet er en dans på roser er det lett å glemme livets realitet, å glemme sine medmennesker, å ta til seg egoistiske trekk, å forvitre i livets pasjoner som er der for å mestres, som er der for å utvikle ditt sanne jeg, ditt åndelige vesen, og nå skal du høre min venn: Du er gitt dette livet på jorden for å utvikle deg selv, for å utvikle ditt spirituelle vesen. Du er gitt din fysiske kropp for å bære frem og finne veien til kjærligheten i deg selv, som du kan gi til menneskene rundt deg, til mennesker som trenger kjærlighet, som gjerne har vært mindre heldig med sin oppvekst enn deg selv, som ikke fant kjærligheten i sine venner, eller i sin familie, i sin mor og far, og om du er blant dem, ja da min venn skal du vite at din Skaper, din Mor og Far i himmelen, har deg kjær, har omsorg for deg, har et større perspektiv på livet, det evige liv, enn menneskene på jorden som ikke har funnet veien og kjærligheten i seg selv og for andre. Der min venn, har du meningen med livet, der har du svar på spørsmålet ditt: Hvorfor du er her, besvart i Guds visdom som er åpenbar for alle i naturen, på Moder Jord, og i deg selv når du leter.

Vær bevisst ditt eget liv. Vær bevisst nettopp dette, hva meningen med livet er. Når du vet du er på denne jord for å hjelpe, for å gi av deg selv, for å gi din kjærlighet i skapelsen så kan du oppfylle deg selv og reise deg sammen med dine brødre og søstre i din store familie på jorden. Ja, livet skal være til glede for deg selv og for andre, og du kan vise vei, du kan være et lys som viser kjærlighet, som skaper en vidunderlig hage av kjærlighetsblomster rundt deg, en eng av Guds kjærlighet på denne jord. For når du blir kjærlighet selv, da er du ett med Skaperen, da er du ett med Gud.

Å være seg bevisst livet, å ha visdommen i seg, Guds visdom på jorden, er ikke forunt så mange mennesker i dagens bilde, det kan hver og en se i media, grusomhetene som utspiller seg på grunn av hat og vold, ulikheter i samfunnet, maktmisbruk, egoisme, ja mangel på kjærlighet. Når du har fått visdommen og meningen med livet om hvorfor du er her, så del den med menneskene du møter på din vei slik at kjærligheten kan blomstre, slik at mange veier kan skapes med omsorg for hverandre, hvor visdommen gror og skaper lys der det er mørke, der mennesker lever i uvitenhet, mennesker som ikke er bevisst sitt eget liv og den mulighet de har fått av Skaperen for å utvikle seg på jorden, utvikle seg i kjærlighet for hverandre.

Skaperen ga deg denne muligheten, dette livet på jorden, en vidunderlig gave for deg selv og dine medmennesker slik at dere sammen kan oppfylle hans kjærlighet, kan bli ett i hans skaperverk, for det er da du finner gleden i livet, det er da du finner fred i deg selv. Det er gjennom kjærlighet du skaper det gode på jorden og i deg selv.

Bygg opp det gode ved å gi av deg, ved å hjelpe andre, ved å glede andre, ved å vise omsorg, ved å dele og skape et samfunn likt for alle der kjærlighet og rettferdighet rår. Den himmelen du skaper gjennom gode tanker og gjerninger, vil bli din himmel på denne jord og i evigheten.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight