Synsk

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
Et budskap fra åndeverden.

Jeg var på oppdrag for politiet i Bergen og skulle være behjelpelig med å finne en savnet person. Jeg fikk tilgjengelig kart over området og opplysninger om den savnede som de mente kunne være av interesse for saken. Da begynte tanker om vedkommende å vise seg i mitt indre som et bilde, som et bilde i vannet, et speilbilde av slik jeg forestilte meg at forløpet til den savnede hadde tatt veien. Bildene kom til meg etter hvert som jeg følte at jeg fikk et press i panneregionen og rundt tinningen. Dette presset er det vi gjerne kaller det indre øyet eller det tredje øyet. Det er å være synsk er å få opp slike bilder og gjengi det som er skapt gjennom tanker og kontakt sammen med de usynlige hjelperne fra den andre siden av livet. Fordi i mine oppdrag hadde jeg hjelp fra venner som arbeidet sammen med meg fra den andre siden, venner som hadde forlatt jorden, sin fysiske kropp, men som fortsatt er i live, operative og som gjerne vil bidra og hjelpe for å gi støtte og glede til dem som sitter igjen i sin sorg.

Nå er det slik at ikke all informasjon er tilgjengelig. Det kan være at informasjonen er utestengt, forvrengt og er vanskelig å forklare. Men en dag vil alt komme til syne. Den dagen da man møter sine kjære og venner igjen på denne siden av livet.

Vi er alle synsk når vi utvikler oss spirituelt, når vi søker det åndelige i oss selv. Da åpner vi en dør som skaper nye bilder og nye kanaler. I hjernen vår har vi et lite område som har fått navnet Pinealkjertelen. Dette er senteret til det indre øyet, den fysiske delen i oss selv. Den usynlige delen går gjennom selve pannen til bakhodet som en tunnel av energi. Min hjerne ble forsket på fordi jeg trodde man kunne finne fysiske bevis for at jeg var synsk. Det kan man dessverre ikke, fordi synskhet er en vibrasjon, en energi, et lys som ikke lar seg fysisk bevise, som vitenskapen i dag ikke har forståelse av og ikke instrumenter til å undersøke. Men hver og en som løfter seg selv mot den Allmektige Skaper og finner kjærligheten i seg, som finner det åndelige løftet i seg, vil etter hvert merke at dette lyset i pannen, som fremstår som en lite trykk når en konsentrerer seg, vil finne at de selv kan se veien mot det indre landskap, mot det ukjente i den fysiske verden, alkymien i seg selv.

Dette hjalp meg og mange i min søk etter nære og fjerne slektninger og også om søk inn i fremtiden. Nå er det slik at skjebnen ikke er fastlåst, for på jorden har du din frie vilje, du kan finne din egen vei, det har vår skaper gitt oss alle. Men min venn, din tid på jorden er bestemt fordi du har en karma, som hvis du ikke selv er bevisst, vil bli bevisst på i vår verden på andre siden av livet. Ettersom du har del av Gud, del av den evige kraft, så har du levd mange liv, mange liv i ulike dimensjoner, og jorden er en slik dimensjon. Livet er ufattelig stort, større enn en selv kan begripe. Men når du selv våkner opp i ditt indre og finner din spirituelle vei, og utvikler deg mot lyset, mot lyset i deg selv, mot kjærligheten, da har du våknet opp og er på en vei, selv på det fysiske plan, der du selv kan finne din egen karma, fordi intuisjonen din gir deg valgene i livet som er rett for deg.

Nå er det slik at mange ønsker å formidle sitt budskap for sin synskhet, og det er mange som ønsker å hjelpe andre. Det er godt og så lenge det er kjærlighet som styrer, er en på riktig vei, men der det er grådighet og penger som er motivasjonskraften, så bør man tenke seg om både en og to ganger. Minn deg selv om at det kan være mange bilder som kan være forvrengt og gi feil informasjon, så vær på vakt og vurder informasjon ut fra den logiske sans; hva som er formålstjenlig og hva som er riktig i kjærlighetens lys. Tanker er substans, tanker er vibrasjoner, og disse tankene tar man til seg til det indre øyet og vurderer dem. Jeg har selv sagt at informasjonen jeg mottok var bølgesignaler, en vibrasjon som ga meg signaler og bilder i mitt indre sinn. Og på en måte så er jo det riktig fordi vi er alle som en radiostasjon. Vi mottar og sender bilder og tanker i en frekvens på samme vis som en radio. Tanker som du kan forme i ditt indre er substans som vi på denne siden kan forme som en realitet. Det gir oss våre omgivelser. Vi former våre omgivelser med våre tanker, og det er noe som du også gjør i ditt indre sinn på jorden. Her er tankene en realitet, noe du kan ta og føle på fordi de er substans, de er virkelig. Er ikke det merkelig min venn, at når jeg ønsker å se en kopp te, en vase med blomster, en skål med epler, så blir de til med mine tanker, de blir til slik jeg ønsker at de skal fremkomme. Tenk den kraften du har inne i deg, og tenk det som du kan nå i ditt liv, hvilken kjærlighet du kan bygge opp i deg selv, hvilken himmel du kan skape inne i deg.
Og det du skaper på jorden, det møter du på denne siden, himmelen i deg selv. Det er Guds åpenbaring. Han viser seg i all sin prakt på jorden. Det er gitt oss alle. På denne siden av livet viser du selv din egen kraft og skaper det du har selv fortjent fra ditt liv på jorden.

Synsk er å finne seg selv og være i ett med naturen, å være i ett med Gud. Selv om det er vanskelig å forstå, så er vi alle av Gud. Vi er gitt denne kraften som holder oss i live i vår fysiske kropp og uten denne kraften, uten denne ånden i oss, hadde vi ikke vært i live noen av oss. Finn din spiritualitet, finn ditt åndelige vesen slik at du utvikler deg i retning av den kjærligheten som du ble gitt da du kom til denne verden, og du utvikler denne kjærligheten ved å gi av deg selv, ved å bidra til et bedre liv for alle. Synskhet er å se dette bildet, det virkelig bildet hvor du forstår hvorfor du er i dette livet på jorden og hvem du er. Synskhet er ikke bare det å se bilder av fjern og nær. Synskhet er å utvikle en selv spirituelt, utvikle en selv mot kjærligheten, utvikle en selv mot Guds kraft.

Vi har alle i oss en vidunderlig kraft. Finn denne kraften i deg selv. Finn Gud i deg selv og han vil åpenbare seg og gi deg nøkkelen til ditt indre øye der du kan se mot en ny verden, hvor du vil finne visdom, hvor du vil finne ditt eget jeg.

Min venn, du har et evig lys i deg. Kristus viste dere vei, han kunne forutse, han var klarsynt, han var synsk. Han var ett med Gud. Han var og ble kjærlighet, og det kan også du min venn, du kan også bli kjærlighet og ett med Gud.

Elsk din neste som deg selv, en vei som er humpete og vanskelig fordi livet på jorden er et sted for å lære, for å lære å elske hverandre, for å se hver og en som sin bror og søster, som sin egen familie. Det var det lyset Kristus ville at vi skulle finne i oss selv, kjærlighetens lys.

Om du bare ser mørke i deg selv, så vit at lyset er der, et lys som er av kjærlighet og som åpner seg for deg når du finner deg selv i kjærlighet.

Kjærlighet er veien til å bli synsk, til å løfte deg selv spirituelt, til å nå Guds kraft inne i deg, kraften av kjærlighet.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight