Sykdom og helbredelse

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
Et budskap fra åndeverden.

Da du så dagens lys hadde du utviklet deg selv fra din mors kjød gjennom svangerskapet. Du ble til gjennom mors og fars kjærlighet for hverandre. Gjennom din utvikling og vekst bygget din kropp seg opp gjennom spalting av atomer, molekyler og kroppens celler. Du ble til et menneske. Guds skaperkraft utviklet deg med de grunnstoffer som er i naturen, som er i universet, som selv stjernene og planetene er skapt av. Du er skapt av den samme substans som det fysiske univers, gjennom atomer som finner sin rette struktur og plass i ditt eget univers, i ditt eget jeg. Dine tanker påvirker og skaper ditt åndelige vesen, og derigjennom ditt fysiske legeme, fordi ditt åndelige vesen og din fysiske kropp er ett, hvorav din fysiske kropp er synlig og din eteriske kropp usynlig.

Når du i ditt daglige liv, kommuniserer med andre, mottar du tanker. Tanker av kjærlighet, av vennskap, gir deg en god følelse i ditt eget jeg, mens konflikter og vonde tanker skaper disharmoni og får sitt utspring i det fysiske. Du har gjerne selv følt å få vondt i magen når du føler et ubehag av tankemessig art. Vel, det sier deg at det er en korrelasjon mellom ditt åndelige og fysiske jeg, fordi det åndelige hvor tankene dine oppstår, har en direkte innvirkning på ditt fysiske jeg, din fysiske kropp, fordi tanker er substans. Tankene er like virkelig som ditt fysiske liv, og de danner din eteriske kropp som er ett med ditt fysiske jeg.

Sykdom og helbredelse, er disharmoni og harmoni, og er der for hverandre, for helbredelse skaper balanse. Gjennom vitenskapen er det gitt medikamenter som del av skaperverket for å helbrede, for å gi det fysiske motstandskraft og for å rette opp sykdomsbildet, der cellene i kroppen som er på avveie ikke har funnet sin rette plass, sin rette funksjon.

Kreft er ukontrollert celledeling, og en tilstand hvor cellene i kroppen har mistet sin styringsmekanisme. Cellene i kroppen skaper kaos, og det medisinske avhjelper cellenes tilstand ved å dempe, remediere og reetablere kroppens funksjon, i dag med cellegift og andre medikamenter som er gitt for å gjenopprette balanse i kroppen. Men ubalansen har sin opprinnelse fra livet selv, det være seg overbelastning av det fysiske eller psykiske slag, og eller andre forstyrrelser i kroppen funksjoner. Det er alltid en årsak og virkning, fordi det er den universelle lov som vil lever gjennom, som vi på denne siden av livet ser i sannhet.

Gjennom et evig liv har du en karma, da loven om årsak og virkning er fullkommen. For ser du selv til naturen og universet så er alt på sin plass, alt er presisjon. Sår du et frø til en sommerblomst, ja da kommer også sommerblomsten frem i sin fulle prakt. Sommerblomstens frø blir ikke et tre, det blir ikke til et grasstrå, det blir til nettopp det som det skulle bli, fordi det er gitt gjennom skapelsen i naturen, gjennom loven om årsak og virkning.

Vitenskapen på jorden, det medisinske håndverk, kjenner ikke livets realitet, det åndelige jeg, den evige kraft, kraften som holder liv i oss alle. Tanker har en stor påvirkning på ditt eget fysiske jeg. Placebo effekten er et eksempel som viser tankens kraft, at du selv har påvirkning på ditt fysiske jeg. Det åndelige og det fysiske er ett, og må håndteres ut fra den kunnskap. En dag vil denne visdommen, livets realitet, komme frem i lyset, og det vil forandre måten vi ser oss selv og verden.
Når du nå vet at tanker er substans, og del av ditt fysiske jeg, ettersom ditt åndelige vesen og ditt fysiske legeme er ett, så vet du også at helbredelse er der for å opprette balanse i et sykdomsbilde, og helbredelse er ikke bare medikamenter, men også åndelig kraft, gjennom gode tanker, gjennom kjærlighetens kraft, for helbredelse er kjærlighet, kjærlighet for hverandre, kjærlighet for dine medmennesker. Du vet med deg selv at kjærlighet gir deg gode følelser, skaper harmoni og glede i deg. Det påvirker dine celler i kroppen fordi alt er levende i kraften, i Guds skaperverk. Gi kjærlighet og omsorg til dine medmennesker, til mennesker i nød som trenger å finne balansen mellom det åndelige og det fysiske. Alle har vi den helbredende kraften når vi gir av oss selv, når vi gir kjærlighet til vår bror og søster, vår neste. Det er sann nestekjærlighet, og det er helbredelse.

Sannheten er gitt deg, sannheten og visdommen. Placebo effekten som er kjent, gir uttrykk for at troen gjennom egne tanker skaper balanse og harmoni og helbreder en selv. Helbredelse er livets realitet fordi du er ett i skaperverket som ble skapt gjennom kjærlighet, skapt av tanker, ordet du har i deg, ordet som holder deg i live, som ble ditt liv.

Uhelbredelig sykdom, vi er alle gitt en dag da vi skal forlate denne jord. Lev livet ditt vel, gi av deg selv, vis omsorg for dine medmennesker, la kjærligheten råde og bebreid deg ikke selv når du har gjort ditt beste. Sykdom har sin årsak, la oss bruke all vår forstand gjennom vitenskapen, gjennom gode tanker og kjærlighet til å skape balanse, til å helbrede der vi kan yte og gjøre vårt for å skape et godt liv, et verdig liv for alle.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight