Skapelsen er vidunderlig

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Kjærligheten er skapelsen. Kjærligheten har skapt deg og meg. Kjærligheten skapte jorden. Kjærligheten skapte hele universet som du kan forholde deg til gjennom dine fysiske sanser, som du kan utforske gjennom mikroskopet og teleskopet, de uendelige små skapninger som du ikke kan se eller forestille deg med ditt fysiske øye, og verdener ute der i verdensrommet som først ble et bilde for dine øyne gjennom teleskopet.

Vitenskapen er kommet langt, vitenskapen er blitt kjent med at det finnes liv og en eksistens utenfor våre fem fysiske sanser, utenfor det vi kan se med vårt blotte øye. Vår verden, livet etter ditt fysiske jordiske liv er også av en slik dimensjon og av en frekvens som ikke kan besiktiges med ens jordiske øyne. Men det kan bygges en bro, en bro av kjærlighet som knytter våre verdener sammen, som gir mulighet for enhver til å oppdage livet som vil komme en dag da den fysiske kropp har gjort sin gjerning, og den spirituelle delen av deg lever videre i evigheten.

Så kan jeg si det slik min venn, at livet etter ditt fysiske jordiske liv er av en ubeskrivelig skjønnhet, og av en skjønnhet som du vil gjenkalle fra Moder jord. For vi har alt det vakre; dyrene, naturen, blomstene, fuglene, alt det du satt pris på, som var så viktig for å finne kjærligheten i deg selv, finne kjærligheten til naturen.

Alt på jorden er gitt deg for utvikle deg selv, for å finne ditt sanne jeg, for å vokse spirituelt, åndelig, i en materiell verden, og det er sannelig en utfordring, for i det materielle aspekt er det åndelige noe en må mestre og overvinne. En må se til de pasjoner som ligger i den materielle verden og skjelne mellom det gode, som er av det sjelelige, og det vonde, skjelne mellom det som er rett og galt, skjelne de pasjoner som har positivt og negativt fortegn, og dernest ta til seg det gode i livet som bygger bro i ditt åndelige jeg, som skaper himmelen i deg selv, en himmel fylt av kjærlighet og rettferdighet.

Når egoismen i en selv er forlatt og erstattet av kjærligheten, så har du funnet ditt virkelig jeg. Da har du fullført din utdannelse, din skole på jorden, for da er du selv blitt kjærlighet og blitt ett med Skaperen, ett med kjærligheten som brakte deg hit, som skapte deg liv på jorden.

Skaperen har gitt oss muligheter med mange diversjoner, og i ulike dimensjoner for å utvikle oss selv. Jorden er en, en dimensjon der vi møter en skjønnhet i naturen og i mennesket, men jordens materielle side skaper en tilstand som fremkaller også egoismen i mennesket, det vonde som ikke tar hensyn, som ikke bryr seg og som forherliger en selv. Menneskene på jorden er din familie, er din bror og søster, og sammen er dere en familie skapt av Gud for å skape harmoni, fred og kjærlighet blant dere, og i dere selv.

Skapelsen er vidunderlig. Mennesket er gitt makt over dyrene på jorden. La denne makten, som er gitt dere for å hjelpe, skape et godt samfunn for alle, skape gode relasjoner ikke bare mellom mennesker, men også mellom dyr og mennesker, dyr som ikke kan forsvare seg selv når mennesket er overlegent. Dere er alle gitt en fri vilje. Ikke misbruk den frie viljen til skade for andre. Bruk den frie vilje til å gi av deg selv, til å skape positive relasjoner, til å hjelpe og bry deg om andre, om alle individer for dyrene selv har sitt utspring fra den samme kjærlighetskraften. Vi er alle skapt av kjærlighet. Kjærlighet er vidunderlig, skapelsen er vidunderlig for kjærlighet og skapelsen er ett. Kjærlighet kan bare skape kjærlighet. Det vonde på jorden er skapt av menneskene selv. Reflekter over nettopp din frie vilje, og hva du kan gjøre for å skape et bedre liv for mange, for å skape en bedre verden for alle.

Bli i kjærlighet og skap fred på jorden, menneskenes fred med seg selv. Vår visdom er din visdom, Guds visdom, Guds kjærlighet for alle. Hold den tett inntil deg, og du vil finne veien og lyset i deg, en vei til fred og forsoning med deg selv. Du har skaperkraften i deg, Skaperkraften, den vidunderlige kraften av kjærlighet.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight