Skap en bedre verden

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
Et budskap fra åndeverden.

Hver dag sendes nyheter fra alle verdens hjørner, begivenheter som kan være av det glade budskap, men som så oftest viser jordens og menneskenes ringe forfatning, det være seg gjennom de klimaendringer som er menneskeskapt og de konflikter som utløser vold og krig, også menneskeskapt. Jorden ble til, ikke av mennesket, men av skaperkraften, kjærlighetskraften, av Gud som skapte deg og meg, som skapte planetene, stjernene og universet, ja alt som er.

Når du bivåner dette verdensbildet, så spør du deg selv: Hva i all verden kan jeg bidra med? Hvordan kan lille meg skape en bedre verden? Hvordan kan jeg få slutt på krig og vold? Hvordan kan jeg befatte meg med klimaet som går i retning av å skape katastrofer for mange mennesker? Klimaforskningen viser at havet stiger, og det vil utløse vanskelige kår for veldig mange fattige mennesker som bor i områder der landområder vil oversvømmes og ta fra dem livsgrunnlaget. Så, hva kan du gjøre min venn. Vi kan alle være med å påvirke våre politiske ledere til å ta aksjon for å redusere utslipp fra fossil energi, slik at drivhuseffekten kan reduseres, og slik at det kan skapes levelige kår for de kommende generasjoner. Du kan protestere med fredelige midler, reise din røst når konflikter blir løst med våpen i hånd der uskyldige menneskeliv går tapt, der våre brødre og søstre drepes, ofte fordi materielle verdier står på spill, andre ganger, av mangel på visdom og kunnskap om hverandre, om hverandres kulturer, om hverandres ståsted i livet. De forente nasjoner har et stort ansvar for å etablere fredfylte løsninger på verdens konflikter. Du min venn, kan bruke din røst, din stemme for å vise veien til et bedre klima, til omsorg for dine medmennesker, medmennesker som er på andre siden av jorden, som du ikke kjenner, men som like fast er dine brødre og søstre i din store familie på jorden.

En skal alltid spørre seg selv om en ville latt sine egne barn gå i front når det trekkes våpen, for ens egne barn, ens egen familie står nærmere enn ens brødre og søstre på andre siden av jorden, som like fullt er likeverdige mennesker som har sin familie, som har sine kjære de er glad i, som de har kjærlighet for. Slik bør det være for alle mennesker at man viser nestekjærlighet, fordi vi er alle av den samme Skaper, vi er alle av den samme familie. Med slike tanker, er det ikke så lett å sende ut sine brødre og søstre i konflikter med våpen i hånd når nestekjærlighet gjelder for alle mennesker. Da vil man alltid prøve, der som hjemme, å finne fredfylte løsninger, hvor man lar tiden skape ro, hvor man yter sitt beste for å hjelpe, for å vise omsorg, for å bidra med gode hender, hender som gir brød og ikke våpen.

Vi er alle en familie på jorden skapt av vår Mor og Far i himmelen, skapt ut av kjærligheten, den mektigste kraften i universet, skapt av ordet, ordet du har i deg selv, som holder deg i live, som gir deg kraft hver dag til å utføre dine oppgaver for din familie på jorden.

Livet er gitt deg på jorden for å fylles med kjærlighet i deg selv og for andre. Livet er gitt deg for at du skal utvikle deg, for å finne din spirituelle vei i livet der du kan høste av den kjærligheten som du ser er skapt på jorden, i naturen gjennom skjønnheten, gjennom blomsterhavet, gjennom alle skapningene, dyrene som er der for å gi deg glede i Guds skaperverk. Du er blitt gitt alt på denne jord, for å oppfylle deg selv, for å oppfylle Guds kjærlighet på jorden. Tenk deg nøye om hvilken visdom som er gitt deg. Tenk hvordan du kan bruke denne visdommen til å skape en bedre verden, en bedre verden for alle.

Den blå planeten i universet er et vidunderlig skue. Ta vare på Moder Jord som er gitt dere, slik at dere kan være stolt av deres egne fotavtrykk, av den planeten dere gir videre til kommende generasjoner. For dere vil, som jeg, en dag komme til denne siden av livet og se selv hva dere gjorde ut av deres eget liv, og hva dere bidro med til å skape en bedre verden. Det er skjønnheten dere bygger opp i dere selv.

Det fotavtrykk som du gjorde på jorden ble tilstanden du skapte i deg selv. Gi din kjærlighet til dine medmennesker, vis rettferdighet, og skap en bedre verden. Da bygger du opp himmelen i deg selv, en himmel som gir deg fred og ro i sinnet, som gir deg glede i det evige liv. Kjærlighet er nøkkelen til å skape en bedre verden, kjærlighet og rettferdighet for alle.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight