Se lyset i ditt hjerte

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Sannheten om livet er åpenbart gjennom Moder Jord, naturen og universet. Det du kan se på himmelhvelvingen, stjernene som blinker og funkler, universet som reflekterer Guds skaperverk, Guds bilde, slik tankene om skapelsen formet deg og meg. Vi er en refleksjon av universet selv, bestående av atomer og molekyler, av for det meste vann, livets kilde, som gir grobunn for livet selv. Gjennom mikroskopet ser du skapninger som ikke er gjenkjennelig med ditt fysiske øye. De gir et uttrykk for at det finnes verdener utenfor din fysiske sans. Gjennom teleskopet, teknologien og vitenskapen som dere har ervervet gjennom mange år, ser dere solsystemene, og hvilken ufattelig størrelse universet er, og jeg kan fortelle dere at universet er uendelig, universet er et evig liv som du selv, som Skaperen, fordi du er skapt av kraften i universet, kjærlighetskraften, av Gud selv som er kjærlighet.

Se lyset i ditt hjerte, se den skapelsen du selv er, og som du forholder deg til hver dag, et fysiske legeme, men dog et åndelige vesen, et utspring fra Skaperen, skapt i hans bilde. Du er skapt slik for at du skal finne ditt sanne jeg, for at du skal ha tilgang til hans visdom gjennom ditt intellekt, gjennom det som er åpenbart for deg gjennom dine fysiske øyne, gjennom det du kan erverve fra vitenskapen og gjennom teknologien. Det er en uendelig reise, et evig eventyr, der du vil vokse spirituelt og i kunnskap, i hans visdom, når du har funnet veien og lyset i ditt eget hjerte.

Dypt i deg er Guds lys, og det er for deg å finne og åpne døren der du selv kom fra, der du selv ble til, i det evige lyset, i kjærligheten. Ja, noen vil hevde og skape nye ord for denne kunnskapen, de vil gjerne kalle det for nyreligiøsitet, ja hva er nå det. Religionens historie er skapt gjennom noen tusen år, og når du vitterlig vet at jorden er over fire billioner år gammel, da sier det seg selv, at tidshorisonten for kunnskapen, for religionene er liten, har et opphav av et kort perspektiv, når jorden og din egen stjerne solen har en slik alder. Nei, min venn, du kan åpne opp denne døren inn til deg selv, denne døren til kjærligheten som du kan gi til andre, som jorden så sårt trenger, det å vise omsorg og rettferdighet for dine brødre og søstre, å dele, å skape likhet og verdighet for alle. Nestekjærlighet, det er det viktigste i livet, men for noen er det bare et ord. Vis det i gjerning, så vil du sannelig finne lyset i deg selv, i ditt eget hjerte. Det er gjennom gode gjerninger du finner veien til Gud, gjennom å være hans hender på jorden, hans hender av kjærlighet. Hvorfor er dette så vanskelig å forstå, når du selv er gitt skjønnheten i naturen, i livet ditt, med stjernen på himmelen, med solen som gir deg føde og næring, som gir deg det du trenger for et liv på jorden, en betingelsesløs kjærlighet fra Skaperen selv? La det være din veiviser for dine gjerninger på jorden, for det lys du kan skape for andre, det lys som skinner fra ditt hjerte.

En dag vil dette lyset skinne i hjertene på jordens befolkning, en dag min venn vil himmelen avspeiles på jorden når visdommen, Guds visdom, er funnet i en selv. En dag vil kunnskapen om livet, om et evig liv, et liv uten død, skinne som solen, skinne som et lys for hver og en. Se lyset i ditt hjerte min venn, bli kjærlighet og bli ett med Gud og hans skaper verk i hans visdom på jorden.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight