Religion

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
Et budskap fra åndeverden.

Verdens religioner er ett.
Verdens religioner er av den samme kraften.
Verdens religioner er av kjærlighet.

Alle verdens religioner har det samme fundamentet som bygger bro mellom våre verdener, som bygger bro mellom mennesker, som skaper det gode i alle og enhver. Religion er kjærlighet, kjærlighet for Gud, for skapelsen og for deg og meg. Men religion er blitt misforstått, er blitt forvrengt gjennom tidene, der kjærligheten er blitt glemt, kjærligheten mellom brødre og søstre mellom menneskene på jorden. Når du har dette i minne, så vet du med deg selv at religion er kjærlighet, og at alle religioner er av den samme kjærligheten og er derfor like viktig når det er individets sjel og utvikling som er i sentrum. For denne spirituelle delen av deg selv er av den evige kraft som aldri kan dø, som alltid vil være en flamme, et lys som aldri kan brenne ut, aldri kan slukkes, fordi dette lyset er av Skaperen, er av den evige kraft.

Dogmatiske læresetninger som bestrir kjærligheten i en selv og kjærligheten for andre, må være feil, kan ikke være noe annet enn feil, for Gud selv er kjærlighet og som ser alle i sin kjærlighet. På jorden er det gjennom gamle tider skapt lære som har fått navn som kristendom, buddhisme, islamisme, hinduisme, noen av de største religioner som er skapt i kjærlighet. Det var kjærligheten fra Gud som gav disse menneskene åpenbaringen om livet og som begynte å feste tankene på det skriftlige underlag, og alle hadde de et felles budskap, og det var kjærligheten.

Min venn, vi overlever alle døden, den fysiske død. Den jordiske vogn er der for å tjenestegjøre din spirituelle utvikling, er der for å tjenestegjøre sjelen din. Du er et speilbilde av universet, ikke bare av Karlsvognen som du ser på himmelen som alltid er der, som alltid skinner mot deg i klarvær om natten. Nei min venn, du er et speilbilde av alle de stjerner, alle de planeter som skaper solsystemet, som skaper deg selv, for alle de atomer som er i deg selv er på himmelens bue. Du har alle regnbuenes farger inni i deg, de er din aura, din energi, ditt energifelt, som speiler deg selv, som du med dine fysiske øyne knapt kan se, men som er deg, som er ditt speilbilde på denne siden av livet hvor jeg nå befinner meg. Vi kan se dette energifeltet, det gir ditt sanne jeg, fordi fargene i deg forandrer seg i forhold til din spirituelle utvikling, i forhold til din sjels utvikling. La denne regnbuens farger vise din nestekjærlighet for dine medmennesker. Det er det religion egentlig er, å gi slipp på egen egoisme, og la andre gå foran, og la dine hender bli Guds hender på jord, av kjærlighet, omsorg og rettferdighet.

På denne siden av livet har vi kun en religion og den religionen har et budskap, og det er kjærlighet. I det ordet ligger skapelsen, i det ordet er du selv når du er blitt ett med Gud for Gud selv er kjærlighet. Gud er vår religion, kjærlighet er vår religion, ikke noe annet fordi det fyller alt, alt som er skapt, du og meg, jorden, planetene, stjernene, universet, det evige liv. Alt er på sin plass fordi det er skapt av den samme kraften som gir harmoni, fred og ro i det evige liv. Du min venn er kjærlighet, du er skapt av denne kraften som er i deg selv, som gjør at du er i live på jorden. Uten denne kraften hadde ikke ditt hjerte gitt et slag. Ikke ta livet for gitt. Livet er der for at du skal oppnå noe godt i deg selv når du er her på jorden, og det gode skaper du ved å gi av deg selv, ved å hjelpe dine brødre og søstre på jorden, ved å skape et samfunn som er godt for alle, der fattigdom er utradert, der prinsippet om likhet er dominerende, likhet for alle for slik er det i himmelen. Det er dine tanker som skaper ditt liv, som skaper din indre kjerne, din indre ro, din indre kjærlighet for andre.

Min venn, bruk din logiske sans, bruk ditt intellekt, og se hva som virkelig betyr noe i dette livet, hva som gir deg selv gode tanker, hva som bygger opp det skjønne i deg, himmelen i deg selv, det du vil alltid ha, det du vil ha for evig tid. La kjærligheten bli din religion, la din religion være kjærlighet, kjærlighet for alle, for alt som er fordi da er du ett med din skaper, for Gud er kjærlighet.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight