Moder Jord

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
Et budskap fra åndeverden.

Hva er nå dette livet?
Hva er universet?
Hvorfor er jeg her?
Hva er meningen med dette livet?

Om kvelden har du skuet utover den svarte natten og de blinkende stjernene som funkler i forskjellige farger, som skapes av brytningen i lyset. Og du har tenkt, hva er det som er bak disse stjernene, videre ut i den uendelige evighet? Ja, for du vet fra vitenskapen, fra teleskopet at det finnes utallige verdener; solsystemer med planeter, som din egen planet, som Moder Jord.

Solen skinner på deg om dagen, skinner på denne blå planeten, som har gitt deg liv, som skaper liv hver dag, som gir deg nødvendig føde, som er en evig sirkulasjon med solen som drivkraft, med solen som dens energi som skaper skyer på himmelen som gir deg regn og vann til å drikke, som gir vitaminer, som gir jorden nye skapninger hver dag. Moder jord er et økosystem som bevarer sin egen fruktbarhet, som på grunn av dens plass i solsystemet, sin distanse fra solen, er gitt et liv i seg selv.

Jeg kan si deg en ting min venn, at denne jorden ikke er kommet av seg selv. Den er skapt av den samme kraften som du selv. Den er skapt av de samme elementer som du selv, de samme elementer som er å finne i universet, der vann er et bærende element, vann for å gi liv, for å skape forhold som er av Guds kraft, skapelsens kraft.

Moder Jord er i en slik befatning som du selv bidrar med. Menneskeskapte klimaendringer på jorden skaper endringer i atmosfæren. Gjennom brensel av olje og gasser skaper det, som dere kjenner så godt, drivhuseffekten. Ettersom det ikke gjøres tilstrekkelig mottiltak, så vil drivhuseffekten og endringene som skapes manifestere seg gjennom økt temperatur og kolossale værforhold. Og det er slik at menneskene, beslutningstakerne, lederne for de politiske beslutninger, først må se hva de selv skaper, hvilke katastrofer som først må komme, før de selv vil ta nødvendig initiativ for at Moder Jord igjen skal komme i balanse.

Dere ser selv hvilken tilstand jorden er i, og gjennom de vitenskapelige forskingsresultater, vet dere hvilke scenarier som kommer på bordet, og som vil bringe mange mennesker i nød, fordi egoismen rår, fordi menneskene misbruker sin makt, fordi deres eget begjær etter mer, etter større materielle goder overskygger det faktum at jorden selv er i vanskeligheter, menneskeskapte vanskeligheter.

Vårt budskap fra den andre siden av livet er til politiske ledere. De må se sin egen tid på jorden, de må se hva de utfører og skaper av velvære for sine medmennesker fordi når en kommer til denne siden av livet er det for sent å foreta nødvendige tiltak for å gjenopprette balansen på Moder Jord.

Gjør de nødvendige klimatiltak nå før det får for store følger for jordens befolkning. Katastrofer av værmessig art er ugjenkallelig, de vil komme og de vil bringe et budskap om forfengelighetens og egoismens pris.

Gud har gitt denne verden til menneskeheten i kjærlighet, og det er enhvers plikt å oppfylle Skaperens og sin egen tilblivelse på denne jord. Hver og en ble gitt muligheten til å utvikle seg på en jord av ufattelig skjønnhet, av en natur som er uimotståelig fra en indre kjerne, fordi du skaper selv himmelen i deg, en himmel av natur, av Moder Jord i all sin skjønnhet. Se naturens gang hvert eneste år, se hvordan sirkulasjonen er gitt gjennom Guds kraft, gjennom fruktbarheten, gjennom den evige syklus. Det er en kraft som er gitt dere for at dere skal finne dere selv, deres sanne jeg, for at dere skal finne kjærligheten i dere selv, kjærligheten som ble gitt dere, som holder dere i live, solen i dere selv. La ikke denne solen i dere dø hen uten at dere har gjort dere fortjent til dette livet på jorden, dette livet, denne skolen som var gitt for at en skulle utvikle og oppfylle jordens kjærlighet for ens brødre og søstre, for ens store familie.

La vitenskapen komme til orde, og la den være basis for de politiske beslutninger om å ta vare på Moder Jord. Ta klima på alvor, klimaendringene er virkelig, de er der for å minne dere om at jorden trenger menneskehetens samarbeid for å holde seg i balanse, for å holde sin kjærlighet intakt. Finn kjærligheten og rettferdigheten i deg selv og la denne blomstre på jorden, la det være ditt beslutningsgrunnlag, slik at generasjoner etter deg kan finne en Moder Jord slik du selv opplevde denne skapelsen fra Gud.

En dag vil du komme til denne siden, og du vil se tilbake på ditt liv. Du vil se hvilke tiltak du selv gjorde for å bringe Moder Jord i balanse, for å skape en god innhøsting, for å skape god jord for dine etterkommere. La Moder Jord være kjær i ditt hjerte, la Moder Jord være kjernen i din familie, for menneskeheten.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight