Mange rom i himmelen

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
Et budskap fra åndeverden.

I deg selv skaper du en bevissthet, en bevissthet med et tankegods som du har ervervet, som du har bygget opp i deg selv gjennom de veier du har møtt og erfart i livet. Dette tankegodset, dine tanker, skaper ulike bevissthets situasjoner i livet, skaper ulike tanker i forskjellige rom. Et rom eller et sted som du finner i naturen, som du finner under et tre når du er alene eller sammen med venner kan gi deg ro, et sted som skaper harmoni i deg, som skaper harmoni mellom dere som søker hverandres selskap. En annen bevissthet er gjennom ditt arbeid hvor du konsentrer deg, hvor du finner veier som skaper lønn for strevet, lønn for det arbeidet som du utfører til hjelp for både deg selv og andre. Det er et arbeidsrom i kontrast til et rom med frihet, der du kan nyte tiden og ditt velvære, hvor du bare har dine egne tanker og din frie vilje, der du kan søke tilflukt i ditt indre sinn, hvor du kan skape en god følelse inni deg selv, en frihet hvor du har dine egne valg, hvor du kan smi din egen tid og fremtid i ditt sinn, skape et tankegods som gir et rom av velvære, av frihet, frihet til å gjøre akkurat det du selv ønsker å bruke din energi og dine tanker til.

Noen mennesker trives i et miljø hvor det er mange mennesker, der de føler at den sosiale kontakten skaper et insitament for sitt eget forgodtbefinnende, mens andre mennesker søker stillhet, søker ensomhet fordi de finner dette tankegodset til å være av verdi for dem selv. I alle situasjoner på jorden har du skapt et tankegods, en bevissthet rundt en situasjon, og du søker den situasjonen som du selv ønsker å være delaktig i og tiltrukket av. Min venn, slik er det også i himmelen, for himmelen er en bevissthet. Det er en bevissthet etter dette livet på jorden, etter du har forlatt din fysiske kropp og har din spirituelle tilværelse i sitt fulle, hvor du benytter ditt tankegods, din bevissthet til å skape dine omgivelser, til å skape himmelen der du er, den himmelen som du skapte i deg selv på jorden ved å gi av deg selv, ved å gi kjærlighet til andre du møtte på din vei, kjærlighet og rettferdighet for dine brødre og søstre som er på jorden som er del av din familie.

Det er dog en stor forskjell mellom himmel og jord, fordi i himmelen, etter din fysiske død, blir ditt tankegods en realitet. Ditt tankegods skaper dine egne rom, din egen tilværelse, men du kan kun skape den tilværelsen som du gjorde deg selv fortjent til, fordi dine tanker vil være dominerende på denne siden av livet. De vil skape ditt sanne jeg og din egen tilværelse i sitt fulle. Det er derfor vi sier på jorden at du skaper himmelen inni deg. Du skaper himmelen ved det livet du lever på jorden. Et liv i kjærlighet til dine medmennesker eller et liv preget av egoisme. Det er to kontraster i hver sin ytterkant som du vil møte på denne siden, kontraster der du vil kunne finne fred med deg selv, hvor du vil kunne finne lykke og kjærligheten i deg selv, kjærligheten som du ga fra deg selv på jorden. Egoismen skaper tomrom, skaper ingenting på denne siden av livet. Den skaper ingen relasjoner, men bare ditt eget rom der du blir alene i dine tanker. Med egoisme, forfengelighet, grådighet og misbruk av makt på jorden skaper du et tankegods som er av ensomhet. Himmelen er kjærlighet, himmelen som du kan skape i deg selv på jorden. Den vil gi deg styrke, den vil gi deg uante muligheter, fordi den åpner dører til en bevissthet som var ukjent på jorden, en bevissthet der du vil finne et univers av så store muligheter, så vidunderlige syn som du ikke kan forstå, som du ikke har mulighet til å fange opp når du er på jorden. Men la meg si det slik min venn, at når du ser i naturen, når du ser den prakt som er skapt av Gud gjennom hans kjærlighet: alle blomstene, alle trærne, alle dyrene, alle de forskjellige eventyrlighetene som han har skapt, mennesket, se på deg selv, se hvordan han har skapt deg med dine sanser, med dine redskap som gjør at du kan oppfylle deg selv, oppfylle hans kjærlighet på jorden, ved å bidra, ved å bruke din fornuft, din logiske sans, ved å forstå livet, til å forstå visdommen som han har åpenbart gjennom det du kan se med dine fysiske øyne, det du kan føle og lukte. Alt er gitt deg til å oppnå himmelen i deg selv, til å finne kjærligheten i deg selv, den kjærligheten som holder deg i live på jorden, som gir deg energi til å eksistere, til å være del av den store familie, til å være en bror og søster for dine medmennesker.

Har man levd et godt liv på jorden, et liv hvor man har vært til stede for hverandre, hvor man har forlatt sin egen egoisme, forlatt sin egen forfengelighet og latt kjærligheten dominere ens liv, så vil en møte et eventyr på denne siden av livet, et eventyr av skjønnhet, en himmel av kjærlighet, et paradis hvor naturen på jorden er fullkommen, hvor det er bare kjærlighet som blomstrer, både hos mennesker og dyr i naturen, hvor det er vennskap, hvor hver og en er for hverandre.

Ikke frykt døden, døden er en åpenbaring, døden er veien inn i et nytt liv. Men først må du fullføre ditt liv på jorden. Å ta sitt eget liv vil skape vanskeligheter både for dem som er igjen og for deg selv som ikke fullførte de oppgaver din skaper hadde gitt deg. Å ta sitt eget liv er feil, og løser ingen problemer, løser absolutt ingen problemer, tvert imot skaper det problemer for en selv ved å ta sitt eget liv. Derfor min venn, fullfør dine oppgaver på jorden, fullfør de oppgaver du møter selv om de er vanskelig, selv om alt synes håpløst. Livet er en skole, og livet er der for deg, for at du skal lære, for at du skal vokse spirituelt, for at du skal finne kjærligheten i deg selv, kjærligheten som du kan gi, som du kan vokse med i din familie, slik at du kan finne himmelen i deg selv på jorden, en himmel av kjærlighet, en himmel som du vil møte en dag på denne siden av livet.

Der er mange rom i himmelen. La ditt rom være av kjærlighet. Det rommet du skaper i deg selv vil bli et speilbilde på denne siden. Det vil komme automatisk fordi det er du selv som skaper dine tanker, og dine tanker skaper deg selv på denne siden som på jorden, men er her er tankene en realitet. Her vil du finne ditt sanne jeg.

Livet er ulike vibrasjoner, ulike frekvenser, og jorden, det materielle livet, er en vibrasjon, en frekvens. På denne siden vil du se at det er ulike sfærer, ulike vibrasjoner, og du møter den vibrasjonen som du er tiltrukket av, og du må lære og utvikle deg selv for å nå høyere sfærer, for å finne veien til Gud, for å finne veien til lyset. Sfærene du møter på denne siden kan være fantastiske, men kan også være av en slik karakter at de vil være svært vanskelig, vanskelig å forstå at mennesker vil gjøre seg så vondt. Alt har med ditt tankegods å gjøre, alt har å gjøre med kjærlighet og mangel på kjærlighet.

Sommerland, et paradis, er hvor de fleste av oss kommer når vi har levd et liv på jorden hvor vi har gitt av oss selv, hvor vi har prøvd å gjøre det beste ut av livet, et Sommerland, et paradis, som er av ubeskrivelig skjønnhet, et speilbilde av jordens skjønnhet, av jordens natur, av deg selv.

Når du utvikler deg i dette Sommerland så vil du oppdage at det er sfærer, rom, over deg der lyset og naturen finner sin høyere prakt, sin høyere skjønnhet. Min venn, det er dette du vil forstå når du kommer til denne siden at det er mange rom i himmelen, og det er din egen bevissthet, dine egne tanker som skaper deg selv og din egen tilværelse. La kjærligheten vokse i deg, la kjærligheten være dominerende i ditt liv på jorden og du vil møte en himmel av kjærlighet, en himmel du har skapt i deg selv.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight