La meg vise dere

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

I Guds skapelse, i Guds kjærlighet, er det liv og død. Det er en begynnelse, og det er en slutt, et opphør, men min venn opphøret er av midlertidig karakter, for når du selv forlater denne jord så forlater du kun din fysiske kropp, som igjen blir ett med jorden, blir til jord selv. Men ditt evige jeg, ditt åndelige vesen kan aldri dø, er av den levende kraften, er av Gud selv, fordi den ble skapt av kjærlighet for at du skulle utvikle deg på jorden, i livets skole. Ja, jorden er livets skole med alle dens pasjoner som er der for å mestres, som er der for å skape relasjoner, for å skape et fundament for vennskap mellom bror og søster i en stor familie. Alt er gitt dere på jorden for at dere skal finne veien til dere selv, til deres sanne jeg. I naturen er skjønnheten så stor, den er skapt av kjærlighet. Du kan se en blomst utvikle seg fra et lite frø som du selv planter og utvikler ved å gi næring, ved å plante frøet i god jord. Men skapelsen selv er gjort av kjærlighet, er gjort av Gud, når du kan beskue denne planten, denne blomsten, som dag for dag utvikler seg, som strekker seg mot kjærligheten som er på himmelen, kjærlighetens sol, som gir næring, som gir lyset for at veien skal være klar, veien for blomsten som tilslutt kan smile med sin gule kjerne, smile mot det evige lys, kjærlighetens lys. Nå er det slik med stjerner som med dere selv, de fødes og de dør, fordi det er skapelsens verk. Stjerner som du ser om natten på himmelen er alle født av den samme kraften, av kraften fra Gud, født på ny i et evig liv, som deg selv.

La meg vise dere. Denne kraften kan manifestere seg gjennom dere selv, gjennom kraften som vi kan bygge sammen, en bro av kjærlighet. Dette kan jeg vise dere gjennom vitalisering av et bord når dere sitter sammen i vennskap, når dere skaper en trygg harmoni mellom venner. Da kan jeg vise dere at jeg fortsatt lever gjennom manifestering i bordet. Jeg og dere kan sammen skape bevis for at livet går videre. På denne siden skaper vi med våre tanker, og det er nettopp det vi gjør med vitalisering av bordet der dere gir energien av dere selv ved å holde hendene på bordet, på broen av kjærlighet, slik at vi sammen kan vise Guds kraft på jorden, slik at vi kan kommunisere, slik at jeg kan vise dere at jeg er Anna Elisabeth Westerlund som en gang levde på jorden, men som forlot min fysiske kropp og lever videre i evigheten. Jeg har mitt åndelige vesen intakt. Jeg er virkelig, jeg er meg selv. Ja, jeg er mer utviklet, og jeg har funnet kjærligheten i Gud som gir meg evig liv.

Gjennom kraften vi skaper i kjærlighet, kan bordet reise seg og gi svar på spørsmål, men det er når kjærligheten er i førersetet at vi kan ha en kommunikasjon uten forstyrrelser fra ånder som ennå ikke har funnet seg selv, som ennå ikke har funnet veien til vår Far og Mor i himmelen, veien til kjærligheten i seg selv. Derfor mine venner når man ønsker og skaper kontakt med den åndelige verden, så søker man kontakt på samme vis som på jorden. Man vurderer den man snakker med, man etterforsker og verifiserer hvem vedkommende taler er, og har man ikke harmoni og kjærligheten i seg selv, så lar man være. Egoisme skaper en korridor til den andre siden av livet der løgn og bedrag vitaliseres og manifesterer seg. Kjærligheten er nøkkelen til Skaperen, er nøkkelen til det gode, er nøkkelen til broen av kjærlighet, til den andre siden av livet, der dere vil møte kjærlighet, der dere vil møte ærlighet og ydmykhet, der dere vil bli ett med deres venner og kjære i den tiden dere sitter sammen rundt bordet.

Min venn, kommunikasjon med den andre siden er en realitet for vi er like full av vigør som vi var på jorden, ja enda mer, for vi er vårt sanne jeg på denne siden av livet.

Broen av kjærlighet er velsignet av Skaperen selv. Ja, broen mellom våre verdener skapes av Gud. Ikke sett deg selv på prøve ved å kontakte åndeverden uten kjærlighet for da møter du bare deg selv i en virkelighet som du kan være foruten. La det være min advarsel til deg som er ute etter materiell vinning, er ute etter å more deg på bekostning av andre. Jeg har nå gitt dere nøkkelen til denne andre siden av livet, nøkkelen av kjærlighet, for vi er og har alltid vært, vi er alle barn av Gud. Vi lever i et evig liv i kraft av kjærligheten. Kom til oss i kjærlighet, kom til oss som barn av Gud, og vi vil møtes og kommunisere sammen som vi gjorde i vennskap på jorden. Det er en realitet. Den kommunikasjonen er velsignet av Skaperen i kjærlighet for hverandre.

Kristus materialiserte seg på jorden, men han var ikke den første og ikke den siste. Moses og Elijah, som du kjenner fra de bibelske tekster, materialiserte seg også. Materialisering er ikke et mirakel, det er naturens lov, skapt av vår Far og Mor i himmelen for at vi skal vise dere og at dere skal vite at vi lever videre, at vi er en stor familie. Alt er mulig i kjærlighet.

Kjærligheten overvinner den fysiske død, slik dere har fra de bibelske tekster, slik som ble vist dere fra gamle tider, slik som vi kan vise dere i dag, velsignet av Skaperen for at vi sammen skal være ett i hans kjærlighet.

Manifestering av kraften på det jordiske plan krever tålmodighet, krever samarbeid som alt annet i livet, men med tiden og din egen innsats i kjærlighetens tegn så bygger du sammen med Skaperen broen til vår verden og kan selv se livets realitet.

Bli i kjærlighet og finn ditt sanne jeg. Kom til oss i kjærlighet og den levende kraften skal bli vist deg, kraften av Gud, kraften av kjærlighet.