La Guds kjærlighet varme ditt hjerte

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Jeg sitter her med deg og tenker tilbake på mitt liv på jorden. Jeg tenker tilbake på de fine øyeblikkene jeg hadde i barndommen, mange fine stunder, den varme sommeren, den deilige avkjølende sjøen, den vakre sommerhimmelen, de lange dagene med midnattssol, og solen som alltid var der. Jeg husker vi kunne sitte i lyngen og la våre tanker fly som fuglene, fuglene som på en måte sa til meg og mine venninner: La tanker av kjærlighet komme til oss, og vi vil fly dem ut til fjern og nær, vår kjærlighet. Fuglene ville ha vår kjærlighet. En praktfull tanke om å dele kjærlighet med andre, med våre brødre og søstre på jorden.

I min ungdom så jeg forskjellene som ble skapt av mennesket selv, forskjell mellom de som hadde mye, der egoismen hadde fått tak, der forfengeligheten skapte et gjerde mellom menneskene, og de som hadde lite. I mitt voksne liv brukte jeg tid på mennesker som led av sykdom, som hadde fått kreft, og jeg ser i dag tilbake på den gjerning, på den glede, som jeg ga til andre som gjennom sin sykdom hadde det vanskelig. Jeg ser den kjærlighet, det gode som ble bygget opp i meg selv, som ble bygget opp ved at jeg ga av meg selv, ved at jeg ofret meg for andre mennesker, og det gjorde jeg også gjennom min gjerning som synsk, gjennom min gjerning ved å gi av meg selv, mine tanker av kjærlighet som er selve helbredelseskraften i mennesket, kjærligheten for andre.

Min venn, det er gjennom gode gjerninger, gjennom det du ofrer, gjennom den kjærligheten du gir, den omsorgen og rettferdigheten du yter overfor andre at du bygger opp himmelen i deg selv, kjærligheten, kjærligheten som skapte deg, som ble gitt deg av din Far og Mor i himmelen da du kom til denne jord. Den kjærligheten kan blomstre i deg ved at du ofrer deg, ved at du gir av deg selv, ved at du skaper gode gjerninger, ved at du hjelper andre som trenger din støtte, slik at du kan øse av din kjærlighet som du får av Skaperen selv. Den kjærligheten varmer ditt hjerte, Guds kjærlighet.

Jeg ser dette i dag fra denne siden av livet. Jeg ser hvilken effekt mine gjerninger hadde for andre på jorden og for meg selv, for mitt sanne jeg, mitt spirituelle vesen, som levde videre etter min fysiske død. Det jeg ga til andre, det skapte Guds himmel i meg, Guds kjærlighet. Min venn, gjennom den erfaringen jeg nå deler med deg, så kan du selv bygge opp denne kjærligheten i deg, kjærligheten som varmer ditt hjerte, som gir deg fred i sjelen, som skaper ett harmonisk menneske på jorden, ett menneske i harmoni med skapelsen, med Skaperen selv.

For en vidunderlig himmel vi kan skape ved å gi av oss selv, ved å gi vår kjærlighet på jorden. Himmelen er hos meg, og den er vidunderlig. Den gir meg en følelse av å være ett med Gud, ett i kjærlighet, en følelse som skaper sinnsro, som skaper et godt liv også på jorden. Det er den mektigste kraften i universet, kraften som skapte alt, som skapte deg og meg.

Alle vet hva kjærlighet er, kjærlighet for en nær og kjær, eller den affeksjonen det gir i en selv når en møter et menneske en føler for, som stemmer overens med ens egen biologiske rytme og verdier. Ja, min venn det er en kjemisk reaksjon mellom mennesker som finner hverandre i kjærlighet. Og vi er alle bygget opp av atomer og molekyler som søker harmoni, som søker kjærlighet, fordi de selv ble bygget av den samme kraften.

La visdommen av Gud som er åpenbart i deg selv og naturen, som er åpenbar i livet, varme ditt hjerte, fordi det er skapt av Guds kjærlighet for at du selv skal finne din plass i kjærlighetens skapelse, skal finne ditt sanne jeg, ditt åndelige jeg på jorden. Jeg som lever på denne siden av livet, i den åndelige verden, i en virkelig verden, ser hver og en av dere som bror og søster, fordi vi er av samme Far og Mor i himmelen som skapte alt som er. Vi er en stor familie, og vi må ta vare på hverandre. Vi må gi vår kjærlighet til hverandre. Da skaper vi også fred på jorden, da skaper vi også himmelen på jord, en himmel fylt av kjærlighet, Guds kjærlighet for alle.

Jeg har et vidunderlig budskap til deg min venn: Jeg lever, det er ingen død, bare kjærlighet. Finn kjærligheten i deg, og du finner den ved å gi og ofre av deg selv for dine medmennesker, ved å bidra med din kjærlighet og rettferdighet. Da vil også Guds kjærlighet varme ditt hjerte og du er ett med Gud og hans kjærlighet.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight