Kontakt med jorden

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Som synsk, da jeg levde mitt liv på jorden kom det tanker til meg, tanker i bilder. I dag forstår jeg at jeg koblet meg opp til en annen bevissthet, koblet meg opp til mine venner på andre siden som hjalp meg i mitt virke som klarsynt. Kommunikasjonen mellom oss, mellom meg og mine venner var telepatisk, tankeoverføring som du vet eksisterer på jorden fordi det er noe du selv kan erfare og oppleve i livet. Alt krever trening og erfaring, men hver og en har denne evnen i seg, og det er nettopp tankeoverføring, telepatien som er vårt språk, vårt universelle språk på denne siden av livet, alle forstår hverandre.

I mine søk etter savnede personer fulgte mine venner med meg, de usynlige hjelperne, de usynlige hendene som viste vei, som skapte bilder av de situasjoner der den savnede hadde trått sine spor. Disse bildene kunne være forstyrret av energibølger som er å finne på jorden, bølger som skapes av skeptikere, som skapes av sorg og fortvilelse. Det er kjærlighetens bølgekraft som bærer disse bildene, som bærer ordene fra den andre siden til vår verden, og er vi i stand til å møte denne kjærligheten så er disse bildene krystallklare. Men det er en gang slik at bølgene forstyrres av menneskene som jobber med slike saker, dog fant vi veien til savnede personer og ga de etterlatte fred og ro. Min venn, det er kjærlighet, det er et arbeid i kjærlighet å vise omsorg og ettertanke, å bidra til at livet kan gå videre uten unødvendig bekymring. Det er mange på jorden som sier de er synsk, som prøver å hjelpe andre i kjærlighet, eller som gjør det av egen forfengelighet eller monetær vinning. Til dem vil jeg si: Vær oppriktig eller la det være fordi denne energien er av kjærlighet og må kun benyttes i så henseende, og til dem som oppsøker et medium, en synsk, vær på vakt og bruk din logiske sans fordi budskapet du får kan være forvrengt eller feil og gitt av sjeler på andre siden som ennå har det vanskelig, som ennå har en slik karakter at om du hadde møtt dem, så ville du ikke hatt tiltro til dem. Slik er det også med mennesker på jorden, du ser dem an og tar ditt standpunkt om de er verdt å lytte til.

Du har kanskje lest i de hellige skrifter, at det ikke bare var Kristus som materialiserte seg, men også Moses og Elijah på Hermon fjellet. Materialisering er et faktum, det er den levende energien som kan skapes på jorden av kjærlighet. Materialisering er guddommelig, men også av menneskets natur fordi hva er guddommelig? Guddommelig er jo alt som er skapt fordi alt er skapt av kjærlighet, alt er skapt av Gud. Materialisering krever et medium som kan gi den levende energien av seg selv, for at sjeler på denne siden kan ta til seg energien og vise seg i fysisk form. Det er reelt, det er noe som er opplevd gjennom tidene og som også kan oppleves den dag i dag.

Kontakt med jorden, kontakt mellom levende og døde, er like naturlig som deg selv. Men den materielle verden har stengt døren til å bygge denne broen av kjærlighet mot vår verden. Vi kommer til dere i kjærlighet, vi kommer for å vise dere veien ut av egoismen, ut av de materielle pasjoner som skaper ulikheter i samfunnet, som gjør at så mange mennesker lever i fattigdom og håpløshet. Vi kommer til dere for å vise at det er et liv etter det jordiske, at du vil leve videre fordi du er en ånd av Gud. Det er den kraften som holder deg i fysisk live, det er den kraften som skapte deg. Vi kommer til dere fordi denne visdommen og kunnskapen, at livet fortsetter, vil forandre verden, vil forandre måten menneskene tenker på. Om du visste at du levde videre etter døden med sikkerhet, om du visste at du hadde kontakt med dine kjære og venner, og kunne snakke med dem, da ville livet ditt endres, da ville du forstå hva som var viktig i livet på jorden, livets skole, som du ble gitt av din Skaper for å utvikle deg spirituelt, for å gi av deg selv, for å skape kjærlighet på jord.

Vi kan fysisk materialisere oss på jorden. Vi kan vitalisere fysiske gjenstander, som et bord, og skape kontakt med våre venner og kjære på jorden, for dem som søker oss i kjærlighet. Vi kan skape en dialog, og bringe vår visdom til dere, vi gir av oss selv gjennom Guds skaperkraft fordi det er gjennom kjærligheten, gjennom Gud vi kan oppnå kontakt med jorden. Det er ingen annen vei. Det er med Guds velsignelse at jeg nå kan snakke gjennom mediet i transe, ettersom det er meg, Anna Elisabeth, som fører dette ordet i mediets munn. For folk flest er denne visdommen ukjent. Det er den kunnskapen vi ønsker å formidle, det er vår kontakt med jorden. Se på deg selv på den vidunderlige skapningen du er. Se på de attributter du har fått av din himmelske Far og Mor for å lære, for å gi av deg selv. Når du ser deg selv og ser hva som er skapt, da er det også lettere å forstå at kommunikasjonen mellom våre verdener er tilgjengelig gjennom den samme kraften, gjennom den samme kjærligheten som skapte deg selv.

Kristus viste oss vei. Han hadde også kommunikasjon med sine venner på andre siden av livet. Det er gitt i de hellige skrifter. Han var ikke alene, mange før og etter ham har hatt denne kontakten med sine forfedre, den kontakten som gir og er kjærlighet, kraften av vår Skaper.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight