Jeg er ”Sannheten, veien og lyset” La Kristus gjerning åpenbare seg i deg.

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Fra de bibelske tekster går det frem, utsagnet: ”Jeg er sannheten, veien og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved meg”. Hva sier dette budskapet til deg? Om du leser ordene bokstavelig, kan de forstås slik at det er Kristus selv som er veien til livet, som er veien til Gud. Ja, det kan jo se slik ut at han står i døren, og sier hvem som kan komme inn og hvem som skal være ute, hvem som skal være i Guds kjærlighet og hvem som skal være i kulden utenfor Guds kjærlighet. Min venn, sa ikke Kristus at det største bud var kjærligheten, kjærlighet for Gud og kjærlighet for din neste? Da min venn kan jo ikke dette rime. For når Kristus selv sier at nestekjærlighet er det største bud, kjærligheten som Gud gir oss, som vi har i oss selv, da kan vi jo ikke benytte ordene bokstavelig uten å reflektere gjennom vår egen rettferdighetssans. Når du i ditt daglige liv leser tekster, bruker ikke du da din logiske sans, ditt resonnement for å se om ordene gir mening, om ordene har betydning for slik du kan rettferdiggjøre dem og tolke dem for å finne forståelse for dets innhold? Slik må det også være for dette utsagnet.

Kristus var sannheten, veien og lyset, og ja han var også livet i den forstand at hans gjerning, hans kjærlighet for Skaperen og sin neste, var veien og livet for ham å gå, for dere alle å gå, for å finne en selv, for å finne ens sanne jeg, for det er slik dere kommer til Faderen, gjennom kjærligheten for hverandre, gjennom kjærligheten for Gud som selv er kjærlighet, for å komme i hans bevissthet, din egen bevissthet, for det er gjennom omsorg og rettferdighet for din neste du kan finne deg selv, finne ditt sanne jeg, slik at du kan nå sannheten, veien og livet i deg selv. Kristus viste oss veien, han viste oss sannheten gjennom kjærligheten, han viste oss hvordan vi skulle leve våre liv, for å finne livet i oss selv, det evige liv, vårt åndelige vesen, som du hadde med deg fra himmelen til denne jord, da du ble skapt, for om du ikke hadde Guds kjærlighet i deg selv, da hadde du heller ikke vært i live, gitt et liv på jorden.

La Kristus åpenbare seg i deg gjennom den kjærligheten som han hadde for sin neste, som han hadde for Skaperen. La han vise deg veien gjennom Guds kjærlighet, gjennom din egen kjærlighet for din neste. Det er sannheten om Kristus som var et menneske som kom til jorden for vise deg Guds kjærlighet, for å vise deg lyset, for å vise deg at det er gjennom kjærlighet at du blir ett med Gud, ett med din skaper. Det var hans gjerning. La den gjerningen som han skapte i kjærlighetens tegn åpenbare seg i deg og gi deg fred i ditt sanne evige jeg, for sa ikke også Kristus at før Abraham var jeg. Vi er alle av Gud, vi er alle åndelige vesener, som kommer til denne jord for å reise oss selv spirituelt, for å finne vårt åndelige sanne jeg. Det er en gave fra Gud gitt til deg i hans kjærlighet for at du skal utvikle deg, for at du skal finne sannheten, veien og livet, lyset i deg selv, lyset som skapte deg.

Min venn, forstå det du leser. Bruk din logiske sans som du ble gitt av din Skaper til å finne mening med ordene i de bibelske tekster, ordene som er gitt deg i livet. Det som er av kjærlighet er sannheten. Det som er ord uten mening kan heller ikke være riktig, for det må jo være slik at du i din verden må forstå hva som er rett og galt, hva som er kjærlighet, hva som er skapt av mennesket selv, for kjærligheten kommer fra Gud. Menneskeskapte dogmer uten kjærlighet, har sitt utspring i misforståelser, egoisme og maktbegjær. Reis deg selv til kjærligheten, til Gud, som kan gi deg svar, som har gitt deg fornuften til å tolke og skape din sanne forståelse, ditt sanne jeg.

Vi fra denne siden av livet som levde på jorden, vi ser rett fra galt, og vi ser Guds kjærlighet. Den er levende fordi vi skaper gjennom våre tanker, vi skaper vår tilværelse gjennom kjærlighet. Det gir oss fred med oss selv, og det gir oss et godt liv. Tanker som er skapt av jordens pasjoner, som er skapt gjennom egoisme, forfengelighet, grådighet, hat, begjær og misunnelse, skaper ensomhet, tomhet i ens sinn, ja det skaper et mørke. Lyset er kjærligheten. Det kommer fra Gud selv. Det har du i deg, og du kan få det til å blomstre ved å gi av deg selv og vise omsorg for din neste, slik Kristus gjorde. Han viste veien gjennom kjærligheten. Det er sannheten, det er livet. Kjærligheten er det som skapes hos Faderen. Kjærligheten gjør deg ett med din Skaper for du ble selv skapt av denne mektige kraften, den mektigste kraften i universet, kjærligheten, kjærlighetskraften.

Gjennom ditt liv på jorden så har du følt, og føler denne kraften hver dag, for dine nærmeste, de som står deg nær, venner og familie, men på det materielle plan må du gå utover din egen krets. Du må se at dine medmennesker er dine brødre og søstre, slik Kristus gjorde. Han viste veien at hver og en må behandles likt, i rettferdighet.

”Elsk din neste som deg selv”. Det er et kraftfullt utrykk, la det bli mer enn ord, la det bli din gjerning i livet, slik det var for Kristus selv. Det er gjennom det du følger Kristus, og hans gjerning og lar den bli del av deg selv, slik at du kan bli ett med han, med Gud og alle som er i kjærlighet. Vi er alle i live, det er ingen død. Kristus materialiserte seg etter sin død, slik også Moses og Elisja gjorde som også er gitt deg i de bibelske tekster, og de var ikke de første og er heller ikke de siste, for materialisering er skapt av Gud gjennom den levende kraften. Den er en sannhet.

Jeg er veien, sannheten og livet; Jeg er kjærlighet og ett med Skaperen og med min neste, kjærligheten som åpner døren til himmelen i deg selv, kjærligheten i deg selv. Bli som Kristus, la hans gjerning åpenbare seg i deg, hans kjærlighet for alle, din kjærlighet for alle. Det blir skatten din på jorden og på denne siden av livet, for han sa også at himmelen har du i deg selv. Vi er alle barn av den samme kraften, kjærlighets kraften, Guds kjærlighet.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight