Ingen lever forgjeves

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
Et budskap fra åndeverden.

Solen, stjernen i ditt solsystem, skinner på jorden. Den gir næring, lys og varme til alt som er skapt, til alt som har sin plass i jordens økologiske system. Ikke et eneste vesen er kommet dit av seg selv, ikke en tøddel. Guds skaperverk er altomfattende og perfekt. Om ikke det var slik, ville jorden og universet vært et kaos. I Guds visdom er det fødsel og død. Et evig liv for alt som er skapt er der for en misjon, for å være på sin plass slik at skapelsen forblir i hans visdom og kjærlighet for oss alle.

Ingen lever forgjeves. Vi kom til denne jord i kjærlighet for å oppfylle oss selv i skaperverket, for å oppfylle vår gjerning, Guds Gjerning, Guds kjærlighet på jord. Vi er også gitt den frie vilje, og på det materielle plan, på jorden, så møter vi alle materialismens kår der egoismen rår fordi kunnskapen og visdommen ikke har fått fotfeste i menneskehetens hjerter. Du er her for å utvikle deg, for å finne kjærligheten i deg selv som du kan gi til dine medmennesker. Den er gitt oss alle, og det er din misjon og oppgave i livet å finne denne skjønnheten i deg selv som du er gitt av Skaperen. Din frie vilje og mangel på visdom kan føre deg på avveie med jordens pasjoner som er der for å utvikle deg, som er der for å mestres. Gjennom feil du gjør, og som vi alle gjør i livet, erfarer og lærer du gjennom prøvelser som du selv skaper og befinner deg i. Men du lever ikke forgjeves for prøvelsene skaper fundamentet til å se livet i et annet perspektiv, i et annet lys enn de feile veivalg som du selv gjorde.

En kan spørre seg selv om hva livet er, og det er vanskelig å forstå når visdommen, Guds visdom er fraværende, om du ikke kjenner livets realitet og ditt sanne jeg at du er skapt i Guds kjærlighet, at du har et evig liv, at det ikke er noen død, at du gjennom et evig liv har skapt en karma som til syvende og sist vil bli til kjærlighet, vil bli ett med Gud, for det er gjennom læring, gjennom motstand, gjennom livets realiteter at du lærer livet og deg selv å kjenne. Ingen lever forgjeves, et evig liv, en evig utvikling, gjennom mange liv i ulike dimensjoner, i Guds visdom.

Vi er her på jorden for å gi dere kunnskapen om livet slik vi ser den i dag fra denne siden, kunnskapen som er åpenbar for oss, som er til dels kamuflert på jorden, som er der for at du skal finne deg selv, ditt åndelige vesen, for at du skal finne veien til Guds kjærlighet i deg selv. I naturen på Moder Jord, er sannheten åpenbart for deg hver dag, gjennom hele året. Det skapes liv, det yngler og det forvitrer, en evig prosess, et evig liv. Alt har sin plass i naturen for at det økologiske system skal fungere, skal være perfekt i Guds skaperverk.

Min venn, kjenn på livet, kjenn på visdommen som er gitt deg og vit at du er av Guds kjærlighet, at din Mor og Far i himmelen har omsorg for deg og ønsker deg bare alt vel. Du er aldri forlatt, Gud er alltid med deg, aldri alene. Han våker over deg, holder deg i hånden når du snur deg til ham og ber om hans råd og kjærlighet. Aldri alene, alltid tatt vare på i det evige liv. Vanskelig å forstå når livet går en i mot, men det er sannheten, det er Guds kjærlighet i deg selv.

Sett pris på skaperverket, sett pris på livet som er gitt deg i gave for at du skal finne visdommen og kjærligheten og bli ett i Guds kjærlighet, i ett med skaperverket.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight