Hvorfor skjer det vonde ting

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
Et budskap fra åndeverden.

Da du kom til denne verden var du fylt av kjærlighetens kraft, kraften som skapte deg, som ga deg liv på jorden. Kjærligheten har vært drivkraften for jordens eksistens fra den selv ble skapt. Den har vært gjennom en evolusjon, den er formet over tid til slik den fremstår i dag, til den vidunderlige blå planet som har sin perfekte posisjon i forhold til solen, dens stjerne. Det gjør at jorden kan ha forhold og temperaturer som gjør livet perfekt for menneskeheten og får naturens øvrige individer. Du selv er skapt av den samme kraften som planetene, som solen, som universet i seg selv. Den samme kraften av kjærlighet fra Gud.

Men så kan du spørre deg når alt er skapt av kjærlighet, hvorfor skjer det da vonde ting på jorden? Min venn, de vonde ting er skapt av menneskets begjær, av menneskets pasjoner, som er der for å mestres, som er der for å overvinnes, pasjoner som egoisme, som misbruk av makt. Alle disse pasjoner som har negativt fortegn, som har skapt fattigdom og håpløshet for menneskeheten mange steder på jorden, som skapte rasisme, religiøse motsetninger og umenneskelige forhold med vold og krig, er menneskets egen skjebne skapt av mennesket selv. Gud er kjærlighet, og Gud har gitt mennesket fri vilje, fri vilje på denne jord for å utvikle seg selv for å skille mellom rett og galt, for å overvinne jordens, den materielle verdens pasjoner, for å finne sitt eget jeg, sitt åndelig vesen.

Jorden er livets skole, og det er sannelig en skole og utdannelse som kan være smertefull. Mennesket avgjør sin egne skjebne, hver og en. Det er gjennom din spirituelle utvikling at du vil finne deg selv, at du vil forstå visdommen i denne verden, visdommen som er gitt deg i naturen, åpenbaringen av naturens skjønnhet. Da vil du forstå at naturen og du selv er skapt av kjærlighet og at du er gitt den frie vilje for å finne ditt sanne jeg, for å reise deg selv, for å reise din familie mot en høyere bevissthet der kjærligheten rår, der hver og en vil se at de er del av denne samme familie, at de er skapt av den samme kraft som bror og søster, at vi er her på jorden for å bry oss om hverandre, for å hjelpe den svakeste til å bli del av den store familie der vennskap, der rettferdighet, der kjærlighet rår.

Hvorfor skjer det vonde ting, hvorfor skjer det uventede ting som avslutter livet tidlig, som synes så urettferdig, så håpløst, når du vet at Gud selv, din himmelske Far og Mor er kjærlighet, og at de vil deg alt vel. Da vet du at Gud ikke er årsak til det vonde. Alle har sin tid på jorden, og jorden er del av universets lov som er årsak og virkning. Det er den eneste lov vi kjenner til på denne siden av livet.

Når et barn dør og forlater den jordiske verden, så er det en mening bak det. Det barnet var ferdig med sitt jordiske liv fordi vi har evig liv og har levd mange liv, på jorden og i andre dimensjoner. Det kan virke uforståelig at et lite barn skal forlate sine foreldre og gå til kjærlighetens rike så altfor tidlig, men trøst deg med at barnet har det godt, at barnet får all kjærlighet på denne siden av livet som er av sin himmelske Far og Mor, av Skaperen selv. Alle har sin tilmålte tid på jorden, men med din frie vilje kan du påvirke ditt liv og din utvikling. Fordi Gud har gitt deg det du skal ha for å utvikle deg videre for å bli del av hans kjærlighet, for å finne deg selv i hans skaperverk.

Alt kan synes vanskelig til tider fordi det er så meningsløst at vonde ting skjer. Min venn, trøst deg med at vi alle er av Gud, av den evige kraft og at det ikke er noen død, at vi lever videre og at vi er med dere i kjærlighet.

Se til universet, alt er på sin plass, se til vårt eget solsystem. Planetene har sin bane, sin faste plass, alt er matematisk presisjon. Se på deg selv hvordan du selv er skapt, hvordan du selv er bygget opp, se øyet ditt som er perfekt konstruert av atomer, alt i matematisk presisjon.

Vi er gitt den frie vilje, bruk din frie vilje til å gi av deg selv, til å gi kjærlighet og rettferdighet til dine medmennesker, til dine brødre og søstre, din store familie på jorden. Kjærlighet bygger opp himmelen i deg selv, en himmel du vil møte i all sin prakt på denne siden av livet.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight