Hvem er jeg?

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Jeg kom til jorden gjennom min jordiske mors og fars kjærlighet til hverandre. Denne kjærligheten brakte meg til jorden, idet jeg ønsket å bli del av deres familie, av min frie vilje. Jeg ønsket å ta del i dette barnet som ble meg på jorden. Min ånd, Guds ånd ble del av dette barnet som fikk min kjærlighet, Guds kjærlighet i seg. Denne kjærligheten er det som skaper liv, som skaper det jordiske liv. Det er kraften av Gud som er i oss alle, som holder oss alle i live, som gir liv.

Mine foreldre på jorden ga meg navnet Anna Elisabeth, og jeg ble døpt i dette navnet.
Jeg vokste opp i et lite øysamfunn der mor og far ga meg nødvendig mat og kjærlighet slik at jeg kunne ta til meg kjærlig lærdom gjennom mine barneår, som jeg kunne videreutvikle i meg selv i mine ungdomsår, erfaring gjennom venner og familie, gjennom mitt samspill med naturen, gjennom det jeg opplevde i den jordiske, livets skole, som vi gjerne kaller det, som også dere kaller det, men som dere vil forstå når dere en gang kommer til denne siden av livet, at det er en skole som er skapt av den Allmektige for at du og enhver skal i ånden lære livet gjennom alle dets pasjoner, alle dets utfordringer, alle de stener du stumper borti på jorden på din vei, som du noen ganger følte ikke burde være der, ikke var for deg. Hvorfor skulle jeg stumpe og komme opp i problemer? Det spør vi oss alle. Hvorfor er det meg som må ta til meg alle disse oppgavene i livet?

Livet på jorden er en kronglete vei inntil du vinner visdom, inntil du får forståelse om hvorfor du er her og hvem du er. Fordi når du selv er blitt bevisst ditt eget liv og visdommen til Gud, så vil du forstå hvorfor utfordringene er lagt der, fordi du skal mestre dem, fordi du skal finne deg selv, fordi du skal vinne over deg, ditt fysiske selv.

På jorden har vi en fysisk kropp og likeledes en åndelige kropp. Den åndelige kroppen er usynlig for deg, men den er like virkelig som din fysiske. De utgjør til sammen deg, de er ett i deg, ditt virkelig jeg, ditt åndelige jeg. Når du blir bevisst ditt åndelige jeg, ditt spirituelle vesen som hvisker deg i øret, som er din følgesvenn i livet, som er din intuisjon, som er dine tanker og din virkelige hjerne, ditt virkelige store sinn, når du hører denne stemmen hviske i deg, så er det Guds kjærlighet som taler til deg. Det er Gud som gir deg råd, som gir deg et vink her og der på din vei, som sier til deg at din vei er min vei og min vei er kjærlighetsveien. Det er gjennom kjærlighet du vinner deg selv, det er ved å hjelpe andre, ved å være bevisst ditt liv på jorden, som et barn av gud, som en del av en stor familie hvor alle er dine brødre og søstre. Når du er blitt bevisst livet, den fysiske materielle delen som lokker med egoisme, forfengelighet, og maktbegjær, med grådighet til besvær, når du ser forskjellen mellom fattig og rik og ser det vonde som disse pasjoner skaper, når du tar dette inn over deg, og ser at dette er noe du selv må mestre og overvinne i livet, at du er her for å bidra for å gi av deg selv, for å skape et godt samfunn, gode vilkår for alle, alle barn på jord, da min venn er du på rett vei i livet. Da har du utviklet deg, da utvikler du deg i Guds ånd, i Guds kjærlighet.

Skapelsen er kjærlighet. Du er kjærlighet, for du ble laget av kjærlighet. Når jeg ser tilbake på jorden så ser jeg hvilken kraft som var i meg, min åndelige kraft, som jeg utviklet som klarsynt, som jeg vant i meg selv, gjennom det å hjelpe andre, gjennom det å gi av meg selv. Det skapte noe godt i meg, selv om også jeg hadde mine tvil om livets skole og skapelsens verk, men det kan jeg forsikre dere om at det var min egen begrensede visdomskraft. Jeg vet nå at livets skole på jorden er sannelig Guds skaperverk, en unik skole som hjelper oss alle på livets vei, vår åndelige utvikling.

Hvem er jeg?
Jeg var Anna Elisabeth Westerlund på jorden i min siste inkarnasjon. Men vi har hatt så mange liv. Vi har alle hatt mange liv, om det er på jorden eller i andre dimensjoner. Jeg har vært mann og kvinne i mine tidligere liv, og jeg har lært. Denne visdommen er kommet til meg, visdommen om reinkarnasjon, om at Gud er rettferdig og gir oss mange muligheter. Det er gjennom hans kjærlighet at vi kan utvikle oss gjennom mange liv, utvikle oss gjennom hans skaperkraft. Reinkarnasjon kan høres merkelig ut. Men tenk deg selv hvilket liv du har på jorden, tenk hvilke liv mange har på jorden, noen er rik og noen fattig på det materielle, noen er rik og noen fattige i det åndelige. Det er mange fasetter i denne diamanten som Gud har gitt oss for å utvikle oss selv. Men min venn, jeg er fortsatt Anna Elisabeth Westerlund. Jeg er den jeg husker meg selv som på jorden, og vi lever i det evige liv, og vi tar til oss våre tanker som vi har opparbeidet over lang tid på jorden. Livet må sees i en slik målestokk, og jeg trives som Anna Elisabeth. Jeg har skapt himmelen i meg selv gjennom det å gi av meg selv, gjennom min kjærlighet for min kjære familie på jorden. Gjennom det jeg skapte for andre, det skapte jeg for meg selv, mitt bidrag ble min himmel, en fred og ro i meg selv.

Jeg er Anna Elisabeth, og jeg er fortsatt det for mine venner og min familie på denne siden av livet. Vi er alle den vi var på jorden. Vi har alle vår individualitet, og vi utvikler oss i Guds kjærlighet, på denne siden som på jorden. Vi utvikler oss mot lyset, mot Guds kjærlighet i oss selv. Jeg er en ånd av gud, et liv i evighet, et liv i kjærlighet, et liv i den allmektige skapers hender, kjærlighetens hender, kjærlighetens kraft, Guds kraft.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight