Hva er Gud?

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Det er en solskinnsdag. Dagen i dag er så praktfull, og naturen er så forlokkende at du tenker at nettopp i dag vil jeg bruke min fritid ute i skogen, i naturen. Solen skinner på deg, den varmer, den stråler og lyset gjør skogens natur levende i all sin fargeprakt. Skogens blomster der de står med hvitveisene i det grønne, gir deg assosiasjoner. De hvite bladene, de hvite skyene, den gule pollen som reflekterer solen, og det grønne som gir deg ro og fred i sjelen. Her er jeg, og der er det skjønne i naturen. Hvordan er vi blitt til? Hva er det som gjør at vi kan reflektere, at vi kan gi oss hen i en slik skjønnhet og drømme oss vekk? Dagen er så vidunderlig, så varm og så frisk samtidig, fordi inne i skogen er det en behagelig temperatur ettersom trærne gir skygge, ettersom solen delvis skimter med sitt lys gjennom tretoppene og gir små refleksjoner av seg selv på bakken, små glimt av seg selv. Jeg tar en hvitveis i hånden min. Jeg studerer den nøye, ser på dens hvite blader og dets konturer, og den gule stjernen, solen i selve blomsten. Jeg strekker hånden min mot solen for å gi denne lille blomsten lys, hvitveisen. Den er skapt av noe, den er gitt en kraft for å utvikle seg til en slik blomst. Jeg tenker for meg selv. Hva er det som gir denne kraften i oss til å utvikle oss til den vi er. Jeg ser på mine hender, jeg ser på meg selv, og jeg ser på hvitveisen. Perfekt i mine øyne, skapelsen.

Min venn, jeg kan fortelle deg at på denne siden av livet, etter din fysiske død, så er det vi selv som skaper hvitveisen. Det er vi gjennom våre tanker, tanker som er substans, som skaper denne vakre skapningen. Fordi vi har Gud i oss selv, vi har skaperkraften i oss, og din spirituelle utvikling, kjærligheten i deg selv, gir deg en skaperkraft som du ikke ante, ikke kunne forutse på jorden fordi på jorden er skapelsen gitt deg. Vi ser at kjærligheten på denne siden gir oss kraft til skape, vi ser at Gud har skapt alt som er, for Gud selv er kjærlighet. Gud er oksygenet du puster inn, og karbondioksidet du puster ut, atmosfæren rundt deg er Gud. Alt er av Gud, alt av kjærlighet, alt er av denne skaperkraften som gir alt liv, og du kan med ditt fysiske øye se at det er en visdom, et intellekt bak skaperkraften fordi skjønnheten er så åpenbar, skapelsen er så åpenbar.

Min venn, noe kan ikke komme fra ingenting. Gud er kjærlighetskraften som er og som alltid har vært. Det er en evig kraft, som du har i deg, som vi alle har i oss, fordi vi er alle barn av den samme skaper. Vi er skapt av den samme kraften, den mektigste kraften i universet. Kjærlighetskraften er det mektigste som er og som har vært i evig tid. Se min venn, jeg kan berette dette fra mitt ståsted, fra den andre siden av livet, fordi her har vi visdommen om evig liv. Her ser vi vår egen skaperkraft, her ser vi Gud i alle og enhver, her ser vi hvilken kraft kjærligheten kan gi oss selv, kjærligheten vi gir til våre brødre og søstre, til vår familie, både her og på jorden.

Men også på jorden har du en innflytelse på dine omgivelser. Du kan skape gjennom dine tanker, og du kan bidra til et bedre samfunn. Du kan gi av deg selv, og du kan vise gode følelser, følelser som skaper rettferdighet, som skaper kjærlighet blant kvinner og menn, som skaper kjærlighet til naturen, til moder jord, til alt levende som er og er skapt av kraften fra Gud.

Vi er alle ett, vi er av den samme skaper, og vi er en stor familie. La denne familien blomstre i fred og kjærlighet, og du vi skape himmel på jord, en himmel som er av kjærlighet. Du ble født på jorden med denne kraften i deg, kraften som holder deg i live. Du ble gitt denne muligheten til å vandre på jorden, for å gå livets skole, for å lære at egoisme og forfengelighet var der for at du skulle lære livet, for at du skulle se rett fra galt, for at du skulle vokse spirituelt, vokse og finne ditt sanne jeg, ditt spirituelle vesen, ditt åndelige jeg. Du er av Gud. Du har evig liv. Du er en ånd skapt i Guds bilde, mennesket. Minn deg selv om at kjærligheten er din kraft og at den overvinner alt, minn deg selv om at du skaper deg selv av kjærlighet, og at den kjærligheten skaper dine omgivelser, skaper samfunnet du lever i.

Gode tanker skaper en god kraft fordi tankene dine er virkelige, de er substans. Det vet du selv fra telepatien. Tankeoverføring ville jo ikke kunne skjedd viss ikke tankene var av en fysisk dimensjon. Tankene dine er elektriske signaler som du kringkaster bevisst eller ubevisst. Tenk deg hvilken kraft den gode kjærligheten i deg kan gjør med din verden, når du vet at du selv er en kringkaster og en mottaker.

Gud er kjærlighet, Gud er i alt, Gud er i deg, i blomstene, i dyrene, i alt levende. Bygg harmoni mellom dere og la kjærligheten råde. Gud er visdommen i universet, en levende kraft som har skapt alt, skapt i kjærlighet. Solen skinner på alle og enhver, Gud gir sollyset betingelsesløst, den skinner på de rettferdige, og de som fortsatt ikke har skilt mellom rett og galt, som ikke har funnet sitt sanne jeg. Hjelp hverandre til å finne det gode i livet, hjelp hverandre til å finne kjærligheten for hverandre. Vit at det ikke finnes noen død, vit at du er av Gud, av kjærlighet.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight