Himmelen

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
Et budskap fra åndeverden.

Solen skinner fra en skyfri himmel. Vinteren er her og snøkrystallene gir himmelske formasjoner, snøkrystaller som hver og en er perfekte kunstverk med krystallblader formet i rosetter, formet som stjerner på himmelen. Jeg tenker med meg selv: Hvordan kan det ha seg slik at en vanndråpe som krystalliserer seg til en slik skjønnhet bare var en liten dråpe av vann? Det er en visdom og en kraft i naturen som skaper det skjønne. Det er en kraft som er fundamentet og elementene i vår virkelighet. Når du ser en slik iskrystall, skapt av en dråpe vann, og vet at du selv som menneske mest av alt består av vann, og vet at dine tanker er substans, er virkelig, for du vet fra telepati at tankene kan overføres fra et menneske til et annet, da vet du også at du har en innvirkning på deg selv med dine egne tanker, med de tanker du mottar og gir fra deg. Tankene har en effekt på deg selv, ditt fysiske jeg, og dermed ditt åndelige jeg, fordi dere er ett på jorden. Det du skaper i ditt åndelige jeg, det skaper du også i ditt fysiske jeg, din fysiske kropp. De dråper av vann som du har inni deg påvirkes av dine tanker, av skaperkraften i deg selv, av skaperkraften i universet som du ser en vinterdag når vidunderlige krystaller dannes. Således kan du skape himmelen i deg, en himmel av skjønnhet, en himmel av slike iskrystaller som fortoner seg som diamanter fordi de er skapt av kjærlighet fra Gud, og den er ren. Når du gir av deg selv, og viser omsorg for andre, når du bringer kjærligheten til jorden, til dine venner og kjære, til dine brødre og søstre, så utvikler du deg, ditt eget åndelige jeg til en himmel av kjærlighet, for himmelen er i deg selv, den er ikke utenfor deg, selv om Skaperen har gitt deg en refleksjon av det du selv kan skape i deg. Han har gitt deg et bilde av seg selv, den skjønnheten som du ser i naturen med dine fysiske øyne, og den skjønnheten bevarer du, den holder du i hevd, når du kommer til denne siden av livet, når du har forlatt kroppen din, din fysiske tilstedeværelse på jorden.

Himmelen har du i deg som du også er gitt gjennom de bibelske tekster. Kristus sa jo at himmelen er inni deg. Han visste at himmelen bygges opp med kjærlighet for andre, kjærlighet for Skaperen, for når du blir ett med Skaperen, med din Far og Mor i himmelen, så blir du også kjærlighet.

På denne siden av livet er himmelen det du skapte i deg selv, ja vi har naturen, og det som er så skjønt fra jorden, men himmelen er deg selv, det du ga og det du fikk gjennom din kjærlighet for andre, gjennom din vennlighet og hjelpsomhet, fordi det er dine tanker og gjerninger som skaper deg.

Helvete eksisterer ikke slik det er forkynt av kirken gjennom tider. Helvete skaper du i deg ved å gi avkall på kjærligheten, ved å forherlige en selv i sin egen egoisme, i sin egen ondskap overfor sine medmennesker. Det er helvete en skaper i seg selv. Det er det en møter på denne siden i form av ensomhet, mørke og tomhet. Så min venn, gi av deg selv, bry deg om andre, la kjærligheten overvinne deg selv, og skap den himmel som ble gitt deg ved livets begynnelse. Vi er alle barn av Gud, og ingen er fortapt, ingen vil fortapes, alle har vi evig liv. For de som ikke lærte på jorden, vil gjerne komme tilbake i et nytt liv for å komme ut av sin egen ensomhet, sin egen tilstand av ulykkelighet, for det er nettopp det en skaper i seg selv ved å kaste bort tiden på jorden med egoisme, forfengelighet og misbruk av makt over andre mennesker. Vær sannferdig med deg selv, være ærlig mot dine medmennesker, kultiver kjærlighet og gi omsorg. Men det er alltid en åpen dør, et vendepunkt, og du kan allerede nå vende om til kjærlighetens liv, så unngår du å gå inn i ensomheten både her på jorden og på den andre siden av livet. Min venn, på denne siden av livet, etter din fysiske død, blir dine tanker en realitet, og det er du selv som skaper deg og dine omgivelser gjennom dine tanker og gjerninger.

Jeg tenker tilbake på iskrystallen, skjønnheten som skapes av en lite vanndråpe med kjærlighet, med kraften fra Gud, den kraften du har i deg, som du ble gitt da du kom til denne verden, noe du kanskje har tatt for gitt, livet i seg selv. Livet er en åpenbaring, der vi alle på jorden, i vårt jordiske liv, må møte oss selv og finne vårt sanne jeg, vårt åndelige vesen. La ditt åndelige vesen av kjærlighet dominere ditt fysiske, la det mestre jordens pasjoner, og bygg deg selv opp med kjærlighet for andre, for det du gir til andre, det mottar du selv. Det du gjør mot andre, det gjør du mot deg selv. Det har mange smertelig erfart på denne siden av livet, og de skulle gjerne sett sine gjerninger ugjort. De vet nå at kjærligheten er den som seirer, er den som bygger en opp til å bli ett med Skaperen.

Vi er her for å hjelpe, vi er her for å gi kunnskap og den visdom vi har fått gjennom vårt liv, gjennom det vi har erfart fra andre siden av livet. Vi kommer til dere i kjærlighet, vi kommer for å gi av oss selv, for å skape et bedre liv for alle. Det er vår misjon, det er vår oppgave som budbringere. La oss hjelpe hverandre til å finne himmelen i oss selv, hjelpe våre medmennesker til å løfte seg, til å finne kjærligheten i livet.

Skap en himmel av omsorg, rettferdighet og ærlighet i deg, og du vil oppdage at du selv blir kjærlighet, at du selv blir en skjønnhet, innad og utad. Dine hender er ditt redskap, og dine ord er din visdom fra Gud når du er blitt kjærlighet selv.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight