Himmel på jord

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

I livet etter døden eksisterer ikke krig og vold. Det vonde i mennesket, som er av det materielle aspekt, er forårsaket av egoisme, av menneskets begjær etter å karre til seg mest mulig, av menneskets begjær for makt over andre, ja det utløser vold og krig. I den åndelige verden, er det tankene som dominerer, som skaper ens omgivelser og en selv. Det er vidt forskjellig fra det materielle plan hvor tankene kan omformes til våpen, våpen som kan utøve vold, smerte og tragedier for våre medmennesker. Himmelen er et sted i deg der du har bygget opp kjærligheten ved å gi av deg selv, ved å gi omsorg til dine medmennesker, ved å vise rettferdighet i ditt liv på jorden. På den måten bygger du opp himmelen også på denne siden av livet. Det er det du kan ta med deg fra jorden når du forlater din kropp, en himmel som vil gi deg glede og fred i sinnet.

Men hvor er så helvete? Helvete er motsetningen til himmelen du kan skape i deg selv. Helvete er de tanker som er forårsaket av vonde gjerninger gjort mot medmennesker og mot Moder Jord.

Det er tankene du møter i deg selv som skaper din tilværelse når du har forlatt din fysiske kropp, hvor ditt åndelige vesen dominerer deg selv, er deg selv, er ditt sanne jeg.

Men det er alltid en utvei til å finne veien til kjærligheten i seg selv. Gi slipp på de vonde tankene, gi slipp på egoismen, maktbegjæret og forfengeligheten. Det er alltid mulig, og det er aldri for sent, å starte på nytt, å reparere de skader en har forvoldt, og det gjøres ved å gi kjærlighet, ved å gi av seg selv.

Så min venn, terminologien himmel og helvete har vi også på denne siden av livet. Men her er det bare ens eget sinn som skaper himmel og helvete. På jorden derimot får himmel og helvete utspring i det materielle, gjennom tanker som skaper den fysiske tilværelse alle må forholde seg til.

Vi fra denne siden av livet som har forlatt våre legemer på jorden, vår materielle tilstand, det fysiske aspekt ved livet, kommer til dere med kjærlighetens budskap for det er gjennom kjærlighet at dere kan bygge opp himmelen på jord ved å gi avkall på krig og konflikter gjennom fredelige forhandlinger, gjennom å bli kjent med at livet fortsetter, at det ikke er noen død. Det er et budskap som vil forandre verden. Det er et budskap som i sannhet er livet, en sannhet du må forholde deg til fordi du selv er evig. Du er en ånd, selv om den er skjult på det materielle plan, i dagslyset.

Vi kan møtes på broen av kjærlighet som forbinder våre to verdener. Vi kan møtes i kjærlighet slik at sannheten kommer for dagen, sannheten om et evig liv, sannheten om deg selv, og den vil forandre deg som menneske. Visdommen viser hvordan hver og en, i det jordiske liv, kan finne veien til himmelen i seg selv, for det er gjennom mennesket og kjærligheten at himmelen vil komme til jorden, menneskets frie valg og menneskenes omsorg for hverandre.

Du er her for å finne ditt sanne jeg, for å utvikle deg selv på det jordiske plan. Du er her for å skape himmel på jord, en himmel fylt av kjærlighet i deg selv og for dine medmennesker, for Moder jord, for jorden selv ble skapt i kjærlighet. Det er gitt deg i naturen, det er gitt deg når du åpner døren til ditt eget skattekammer, til skjønnheten i deg, energien som gir deg krefter i din fysiske kropp. En dag vil du forlate denne jorden, det skal alle som ble gitt det jordiske liv.

En dag min venn vil du se tilbake på livet ditt på jorden, og se hva du gjorde for å skape himmelen på jord, for å skape kjærlighet i dine veivalg. Gjør ditt beste, gi av deg selv, vær sannferdig og omsorgsfull med dine brødre og søstre på jorden. Dere er alle Guds barn, dere er alle av Guds skaperverk. La ditt liv på jorden bli kronet i kjærlighet på denne siden av livet for det du ga til andre, for det du bygget opp i deg selv. Det ble deg selv, og det skapte din egen himmel. La det bli en himmel fylt av kjærlighet, Guds kjærlighet. Da var du med å ga ditt bidrag, med ditt liv, for himmelen på jord.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight