Gi av deg selv

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

Moder Jord er så vakker og prektig. Moder Jord er et barn av solen, vår stjerne som gir oss føde hver dag. Barnet, jorden, får sove om natten og får utvikle seg om dagen. Min venn, Moder Jord er et speilbilde av deg selv, og du kan smile og være glad for at Moder Jord tar seg av deg og gir av seg selv.

Se til naturen, se til alle de frukter den bærer av seg hvert eneste år. Om våren så spretter og gror det frem, om sommeren blomstrer det, og om høsten gir det fra seg frukter. Om vinteren er det dvaletid for å hente styrke til å komme igjen for neste års prakt og innhøsting. Det er en evig syklus, den evige syklus som er gitt av solen, av vår stjerne, som gir av seg selv, som gir lys og varme slik at det kan spire og gro, slik at Moder Jord kan bære frukter gjennom dens evolusjon. For solsystemet er uendelig gammelt, ja uendelig er jo tidfestet av vitenskapen når det gjelder vårt eget solsystem, og sannelig er det ikke også tidsbestemt av vitenskapen når solen tar farvel. Men vi snakker om evigheten, vi snakker om Guds skapelse for når noe dør skapes det nytt liv.

Lær av Moder Jord. Lær av solen som skinner på deg hver dag, som skinner på alle sine barn på jorden. Det er en betingelsesløs kjærlighet gitt av Skaperen selv, en kjærlighet for dere alle. Da er svaret gitt deg min venn: Gi av deg selv, gi betingelsesløs kjærlighet, og du vil se at du selv vil blomstre, at du selv vil bli som det vakre i naturen skapt av kjærlighet, skapt av Gud selv. Gud gir deg rikelig mulighet til å utvikle deg, Gud er i deg og venter på at du skal finne ditt sanne jeg, slik at du kan reise deg i den kjærlighet som brakte deg hit til jorden, som skapte deg, som er del av deg, for min venn du er en evig ånd av gud.

Det er ingen død, bare liv. Det vet du fra naturen, det vet du fra universet at når en stjerne dør, så skapes det en ny, så skapes det en ny verden, og slik er det med oss selv fra jorden. Når vi ender våre liv og forlater vår fysiske kropp, så reiser vi oss selv ved vårt åndelige vesen, åndelige kropp, og fortsetter livet.

Livet er uendelig. La det være som i naturen, en syklus. Lev med årets sesonger. Lev og lær. Når du sår om våren, så vet du hva du vil høste, for det lille frøet som du legger i jorden, det frøet vil spire til det det var gitt av skapelsen selv, ingen feil bare presisjon. En rose blir en rose, en smørblomst blir en smørblomst, en hestehov blir en hestehov, og poteten avler poteter.

Alt ligger i det solsystemet du har i deg, som hvert enkelt frø har i seg, en kjede av atomer, som skaper liv, som gir presisjon. Aldri feil, og slik er det med deg, når du gir av deg selv, når du viser omsorg, når du viser rettferdighet og ærlighet, så vil du høste nettopp det i deg selv. Du vil skape fred i sinnet, du vil skape en blomst og en skjønnhet i deg, ved å gi av deg selv, ved å hjelpe dine brødre og søstre på jorden. Men er det da ikke naturlig å tenke slik? Hvorfor gjør ikke menneskene det? Hvorfor ser de ikke koden i naturen? Hvorfor ser de ikke hvordan skapelsen er gitt ved at det du gir, det høster du.

Når du på din vei sår kjærlighet så vil det blomstre en skjønnhet etter deg som de mennesker du møter vil plukke og høste og så på nytt igjen, og på den måten min venn så skaper du en vidunderlig hage, en vidunderlig hage rundt deg selv og langs den veien du går i livet.

Jordens frukter er vidunderlig. De er skapt og gitt av denne samme kjærligheten som du selv var skapt av. Du kan selv bli en skjønnhet innenfra som overgår all skjønnhet, og som ikke kan ses med forfengelighetens øyne, men en skjønnhet som vedvarer, som skaper liv, liv i deg, liv i dine venner og kjære som du deler din tid og ditt rom med.

Når du nå vet hvordan du bygger himmelen i deg selv, skjønnheten i deg selv, så gi denne kunnskapen videre. Da gir du av deg selv, da bygger du bro mellom dine brødre og søstre på jorden, da bygger du en god familie, en familie der kjærlighet er det bærende element, og der rettferdighet og omsorg skaper fundamentet for harmoni og glede.

Å ha fred med selv er vidunderlig, å ha fred med ditt sanne jeg. Alt du fortar deg i livet skaper deg selv, dine tanker bygger ditt indre. La dine tanker være av godhet, godhet for dine medmennesker. La din godhet komme andre til gode. Gi din godhet, gi din kjærlighet, og du er ett med Moder Jord, ett med skapelsen, kjærligheten.

Gud skapte deg for at du skulle være del av den store familie, skapte deg for at du med din kjærlighet skulle høste erfaring og utvikle deg slik at du kunne høste hans kjærlighet, hans godhet og få fred med deg selv så du en dag kunne se tilbake på ditt liv på jorden og smile, og takke, for din tid du fikk til å reise deg, reise deg selv mot Skaperens bevissthet, Guds kjærlighet.

Gi av deg selv min venn, gi det gode i deg og bli venn med livet på jorden, bli venner med din familie.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight