FRYKT IKKE DØDEN av Anna Elisabeth Westerlund fra den andre siden

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
Himmelfarten og Oppstandelsen – Transkript 40. Frykt ikke døden

Ja, hva er nå døden? I religiøs forstand er det skapt et bilde av himmel og helvete, en tro der himmelen er Guds kjærlighet, og helvete, djevelens bosted. Da er det heller ikke rart at døden, troen om et liv etter din fysiske død, fortoner seg vanskelig og som et uvisst sted. For hvem er det som plasserer en i himmelen eller i helvete? Gud har åpenbart seg på jorden i naturen, på Moder Jord og i deg selv gjennom sin kjærlighet, gjennom sitt skaperverk. Det er noe du kan observere med dine fysiske sanser, og se med dine øyne. Det er kjærligheten som er fundamentet i skapelsen, i kontrast til volden, råskapen, som også er å finne på jorden, men som er menneskeskapt, som er forvoldt av mennesket selv. Jeg som taler til dere fra denne siden av livet ser hva himmelen og helvete er. Himmelen, kjærligheten, er av Gud. Helvete er menneskeskapt, skapt på jorden gjennom voldelige gjerninger, egoisme, forfengelighet og maktmisbruk. Gode gjerninger, et godt liv, der du har gitt kjærlighet og omsorg til dine medmennesker skaper himmelen i deg selv. Menneskene tar gjerningene og tankene de har skapt med seg til denne siden av livet, det blir deres himmel eller helvete, deres sinn, det de skapte for seg selv, for her blir tankene dine en realitet, her skaper du gjennom dine egne tanker, og dine tanker blir dine omgivelser og ditt eget jeg. Livet i himmelen er en refleksjon av det livet du skaper for deg selv på jorden, for det er ingen død.

Og hva har vi å gi til de levende døde som har forlatt sine fysiske legemer på jorden, hva har vi å gi dem på denne siden av livet? Vi kan gi dem visdom og kjærlighet. På denne siden som på jorden har du din frie vilje. Din spirituelle utvikling, din åndelige vekst, gjør deg selv, gir deg selv visdom om livet, både på jorden og på denne siden. Den åndelige vekst og kraft du har skapt i deg selv, gir deg fordeler ved at du får større perspektiv på livet og en større glede og sinnsro, fordi du nærmer deg kjærligheten, kjærligheten som ble gitt deg av Skaperen, som du har i deg, som du kan få til å blomstre til et paradis, slik du gjerne formulerer det skjønne i himmelen på jorden.

På denne siden er du din egen dommer. Det er ingen som dømmer deg. Du dømmer deg selv når du har løftet deg selv og blitt bevisst dine egne gjerninger, dine egne tanker på godt og vondt. Det kan jeg sannelig si deg at når du blir bevisst ditt eget liv, så møter du deg selv i døren, og du dømmer deg selv hardt. Slik er det vi utvikler oss, slik er det når vi når Guds kjærlighet i oss selv fordi da forstår vi at det er gjennom kjærlighet for hverandre vi skaper fred med oss selv, og får frem skjønnheten som lå dypt i deg, som du ikke visste var så vidunderlig før du hadde funnet skatten i deg selv, gitt deg av Skaperen, ditt liv.

Vi er alle ett i skapelsen, vi har alle samme Mor og Far i himmelen, visdommen og kjærligheten som skapte alt, og som er alt. Gud, kjærlighetskraften, er visdommen, kraften som skapte deg og meg, som skapte stjernene, som holder bildet i sin ånd, et bilde som kjenner hvert eneste atom i universet, som ser alt, som vet alt. Du kan gjennom dine tanker påvirke deg selv, dine atomer som du består av. Skap tanker av kjærlighet, og du blir kjærlighet selv, din egen organisme.

Frykt ikke døden. Døden er et nytt liv i en ny dimensjon, en ny verden, en fantastisk vidunderlig verden, en verden slik du selv skapte det gjennom ditt liv på jorden. Det er alltid hjelp for dem som trenger det på denne siden, for vi er av Guds skapelse som gir kjærlighet, som viser forstand, toleranse og visdom for våre brødre og søstre i den store familie, slik dere også gjør i et godt samfunn på jorden der dere har omsorg for hverandre, der demokratiet får speile det gode i mennesket.

Det er ingen død, og det er ingenting å frykte, men lev ditt liv fullt ut på jorden, for det er gitt deg av Skaperen. Å komme hit til denne siden uten å ha fullbyrdet sitt eget liv vil vanskeliggjøre omstillingen. Dem som tar sitt eget liv har valgt vekk en gave som er gitt mennesket for at det skulle utvikle seg selv på jorden. Eplet faller fra treet til jorden når det er modent. Ikke før. Eplet du plukker fra et tre som ikke er fullbyrdet har ikke levd ut sin modningsprosess og smaker bittert. Vi må falle til jorden naturlig, ikke med egne hender, det skaper bare vanskeligheter for en selv på denne siden av livet, som det gjør for dem som er igjen på jorden, de etterlatte.

Guds visdom er gitt oss gjennom kjærlighet. Kjærligheten som skapte deg, som holder liv i deg, kraften som gir liv til kjødet. Vi har alle vår opprinnelse fra denne skaperkraften. Vi har alle evig liv. Vi er her på jorden for å lære, for å utvikle oss selv, for å fullbyrde skapelsen, kjærligheten som er gitt oss på jorden. Ta del i denne familien, gi av deg selv, vis omsorg, bring din kjærlighet til dine brødre og søstre, la rettferdigheten råde, likhet for alle. Demokratiske rettigheter er det gode som blir brakt frem i mennesket.

Frykt ikke døden for Guds kjærlighet gir et evig liv for alle. Din Mor og Far i himmelen, kjenner sine barn og vil at alle i sin store familie, skal finne veien til kjærligheten i seg selv, og for hverandre.

Et evig liv, en evig kjærlighet, Guds skaperverk er for alle.

Anna Elisabeth Westerlund

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight