Finn veien til Gud

Audio

Med all den råskapen som er i verden, på denne jord, det du iakttar gjennom media som skapes av maktmisbruk, egoisme og hat, et samfunn der menneskene dreper hverandre, der vold kommer til syne hver eneste dag, der menneskene ikke levner hverandre mye kjærlighet, der det er fullstendig blottet for omsorg og vennskap, hvordan i all verden kan Gud være tilstede å tillate at det skjer? Jeg selv, når jeg var på jorden, kunne ikke fatte å begripe at det fantes en Gud som ville se på disse ondskapsfulle gjerningene og ikke gjøre noe med det, men jeg forstår i dag at Gud er kjærlighet og at denne ondskapen er menneskeskapt, ulikhetene i samfunnet som skapes av egoisme, av forfengelighet, av grådighet og mangel på kunnskap blant maktmennesker, blant politikere som ikke vet sitt eget jeg, som ikke kjenner livets realitet. Det gjør meg vondt å se en jord, se mennesker som ikke vet hva de gjør mot sin neste, som ikke vet hva de gjør mot seg selv.

Elsk din neste som deg selv, elsk din bror og søster, det er et budskap som er kjent, men som ikke har fotfeste i gjerning. Det er bare ord for mange mennesker, også blant politikere, blant ledere der materialismen rår og der det åndelige og spirituelle er satt til side, der ens sanne jeg er druknet i det materielle kappløpet for å karre til seg mest mulig, for å reise sin egen maktposisjon, for vinne stemmer i denne materielle verden som du nå lever i. Jeg kan si det slik min venn at den veien fører ikke til Gud, ikke til kjærligheten, for Gud selv er kjærlighet, Gud er betingelsesløs kjærlighet, som du puster inn og puster ut hver eneste dag, for Gud er i alt. Gud gir deg liv, Gud holder liv i deg hver eneste dag på denne jord, for at du skal finne veien til kjærligheten i deg selv, til kjærligheten som skapte alt som er. Du har din frie vilje på jorden, du har din frie vilje i det evige liv. Men når du reiser deg åndelig, når du finner din spirituelle sti, der kjærligheten blomstrer, der du finner omsorg for andre, der du gir av deg selv, der egoismen blir lagt til side, der finner du veien til din Skaper, til Gud, til denne kraften av kjærlighet som er gitt deg når du har Guds visdom i ditt hjerte.

Finn veien til Gud ved å gi av deg selv, ved å gi din kjærlighet til dine medmennesker, til å skape rettferdighet, et rettferdig samfunn. Gi din stemme til politikere som viser omsorg, kjærlighet og rettferdighet, som ser åndelighet, som ser sitt sanne jeg i dette livet, for sannelig sier jeg dere at det er når du har funnet kjærligheten i deg selv du også har funnet Gud. Da har du også veien til Skaperen, til han som ga deg liv, til han som viser vei til fred på denne jord, som ser sine barn, alle og enhver, like verdifull, ingen over og ingen under, alle på samme linje, alle.

Vi er gitt, vi mennesker er gitt kraften i oss selv til å skape et godt samfunn, et godt samfunn for alle, der vi deler likt av ressursene som er gitt oss på denne jord. Stjernen i ditt solsystem som skinner på jorden hver dag, gjør ingen forskjell på menneskene, alle får lyset og varmen. Alle kan gi sine krefter for å skape føde for seg selv og sin familie, for sine brødre og søstre på jorden. Bruk din fornuft, bruk din logiske sans, for det jeg forteller deg nå er livets realitet, som vi ser fra denne siden, fra den åndelige verden som er en reel og virkelig verden. Vi lever i kjærlighet. Vi har skapt en himmel i oss selv som er av kjærlighet, for vi ser at Gud, Skaperen av kjærlighet, og være ett med ham gir oss fred og glede, gir oss lykken i livet, det å være ett i kjærlighet med alle, vise kjærlighet også for dem som ikke har kunnskapen i seg selv, som ikke er kommet dit at de vet sitt eget beste. Vi må ta vare på hverandre. Vi må ta vare på dem, og gi av oss selv, til dem som sulter, til dem som lever under vanskelig forhold, uansett, for de er dine brødre og søstre, alle på denne jord. Vis vei, vis lyset, vis kunnskapen til dem som er på avveie, som ikke har funnet veien i sitt eget liv til kjærlighet, til kjærlighet for seg selv og andre, for det er når du har bygget opp kjærligheten i deg selv, og funnet sannheten, ditt sanne jeg, at du kan gi av deg selv. Når du har omsorg og tar ansvar for andre, dine medmennesker, så har du sannelig funnet livets vei. Lær av dem som har det vanskelig i livet, sett deg selv inn i deres sted og ta til deg deres følelser, vis empati. Sett deg inn i det virkelige bildet. Da vet du også hva du ville ønske at andre viste av barmhjertighet og rettferdighet overfor deg selv.

I det jordiske liv er det lett å miste sin egen verdighet ved å gi avkall på Guds visdom, Guds kjærlighet for alle. For det kan jeg si deg min venn, at når du en dag kommer til denne siden vil du sette stor pris på den verdighet som du skapte i deg selv, ved å gi kjærlighet til andre. Det blir din himmel, ditt skaperverk, som du tar med fra jorden til det evige liv.

Finn veien til Gud.
Jeg har nå gitt deg veien, jeg har nå vist deg veien, den veien som er laget av kjærlighet, rettferdighet, omsorg og ansvar for hverandre.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight