Et nytt lys i kirken

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
Et budskap fra åndeverden.

Ja, hva er nå kirken om den ikke skal reflektere Guds kjærlighet?

Gjennom tidene har kirken misbrukt sin makt. Misbrukt kjærligheten som skapte den selv, som er selve skapelsen. Kirken skal være et godt sted å være, kirken er Guds hus, skal være kjærlighet fra Gud hvor en kan samles, hvor en kan være ett med Skaperen, hvor budskapet om kjærligheten i en selv og for andre vitterlig kommer til uttrykk.

Alle religioner har kjærlighet som fundament, og så skapes det dogmer og skrifter som ikke er i overenstemmelse med Guds kjærlighet, Guds betingelsesløse kjærlighet for sine barn. Se til solen, Guds skapelse som gir liv på jorden, som gir oss føde hver dag, den skinner på alle, betingelsesløst, de rettferdige og de urettferdige, de som gjør godt og de som forårsaker vondt blant mennesker og dyr, og som skaper vanskeligheter for Moder Jord. La dette reflektere kjærligheten i deg selv, en betingelsesløs kjærlighet. Kjærligheten som skapte deg og meg.

Jesus Kristus, sannheten veien og lyset, viste sannelig seg selv i kjærligheten lys, i Guds lys. Han kom tilbake til jorden og materialiserte seg, ikke som den første og ikke som den siste, men han ble skrevet om, og han er et bevis for at livet går videre, for at materialisering er en realitet. Han viste vei for folket, viste at kjærligheten for hverandre er nøkkelen til Guds rike, til Guds kjærlighet, til å bli ett med Faderen. Han var et lys som skinte så sterkt blant folk at menn i høyere posisjoner ble engstelig for sin egen maktposisjon, mennesker som utøvde vold, og som korsfestet kjærligheten. Kristus døde fordi han ikke kunne fornekte sin far, Skaperen selv, fordi han var sannheten, veien og livet. Kirken har misbrukt denne sannheten, kjærligheten, ved å gjøre Kristus til en nåde for Guds frelse. Sterke ord, men det er sannheten fra denne siden av livet. Det er en dogme som ble skapt av menneskene, den ble ikke skapt av Kristus selv.

Ja, Kristus for til himmelen og stod opp igjen fra de døde, han materialiserte seg for sine venner, for sine disipler, han viste seg for Thomas, sin hånd som hadde vært gjennomboret av en nagle, for materialisering er en realitet, det skjer i dag og det har skjedd fra livets begynnelse, når kjærligheten er fundamentet, fordi det er gjennom kjærlighet at Gud kan gi kraften for skapelse til mennesket. Det er gjennom Guds kjærlighet at sannheten, veien og lyset kommer til Moder Jord.

Fra denne siden av livet og også fra deres eget ståsted, ser dere at kirken er et symbol for kjærlighet. Kirken må stå som et symbol for Guds kjærlighet, og i Guds kjærlighet så er vi alle av den samme kraft. Vi har alle Guds kraft i oss, fordi vi er i live på jorden, og vi ble gitt denne kraften ved vår fødsel på jorden, og den holder oss i live for å utvikle oss, for å lære, for å lære kjærligheten å kjenne, for å lære oss selv å kjenne, for å lære vårt sanne jeg, vårt åndelige vesen, at livet går videre etter vår fysiske død. Det er ingen smerte når vi forlater vår fysiske kropp. I det øyeblikket er vi av Guds kraft oss selv, og vårt sanne jeg kommer sannelig til syne.

Kirken må åpne dørene for alle. Kirken må vise at det er en fullkommen kjærlighet som huser kirkens rom, Guds kjærlighet. Kristus var og er kjærlighet fordi han ble fullkommen på jorden i Guds kjærlighet, ble ett med Faderen. Og det kan også du min venn. Alle er vi skapt av den samme mor og far i himmelen. Vi er alle barn av Gud, vi er alle brødre og søstre, og vi kan alle oppnå det Kristus selv oppnådde i sitt liv, fullkommen kjærlighet, sin kjærlighet for mennesket og Skaperen. La kirken bli noe kjært for alle, og benkene vil fylles. La kirken bli kjærligheten selv, en kirke skapt av Gud, skapt av kjærlighet. La denne kjærligheten bli et nytt lys i kirken. La dette lyset reflektere Kristus sin kjærlighet for alle, Guds kjærlighet for alle, din kjærlighet for alle, kirkens kjærlighet for alle. Kristus er din frelser når du følger hans kjærlighet, hans nestekjærlighet, hans kjærlighet for Skaperen. Følg han og bli kjærlighet selv. Bli det lys Kristus var. Du kan selv bli som han. Lev i sannhet, vær sannferdig mot deg selv, fornekt ikke Guds kjærlighet. Kristus viste vei. Han var sannheten, livet og lyset, slik du selv kan være, slik du selv kan bli når du selv er blitt kjærlighet.

Vi på denne siden av livet, som har forlatt våre fysiske kropper på jorden, som har erfart og opplevd det jordiske liv, ser livet i et annet perspektiv enn det vi gjorde på jorden. Vi ser skapelsen, vi ser skaperkraften i oss, fordi vi selv kan skape våre omgivelser og oss selv.

La nestekjærligheten blomstre på jorden, og la kirken være et sted hvor kjærligheten er stor, hvor det er rom for alle, for Guds kjærlighet er for alle. Ring med kirkeklokkene og la budskapet om evig liv, om sannheten, komme frem, sannheten om Guds kjærlighet som er betingelsesløs, som er i alle og enhver. Kraften i oss selv gir liv, og vi er alle av den samme skaper, vi har alle den samme Mor og Far i himmelen.

La kirken bli Guds kjærlighet uten dogmene som gir betingelser for inngangen til evig liv. Det finnes ikke slike betingelser i Guds kjærlighet. Vår kirke er kjærlighet, nestekjærlighet. Vår kirke er Guds kirke, Guds kjærlighet, et nytt lys i kirken, et nytt liv i kirken. Kirken er for alle, Guds kjærlighet er for alle.

Gud er nær deg, Gud er i deg. Be en bønn til din Skaper om å vise deg veien, veien av kjærlighet for din brødre og søstre på jorden, og han vil skape et lys i deg som viser vei, den sanne vei i livet på jorden, kjærlighetens vei.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight