Et nytt liv

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Du så dagens lys da du åpnet øynene på denne jord. Da hadde du utviklet deg gjennom svangerskapet, gjennom din mors mage. Gjennom kjærligheten var du blitt til, og i kjærlighet ser du dagens lys gjennom den skaperkraften som er gitt ved å skape liv på denne jord.

Navlestrengen ble kuttet og du ble et selvstendig individ, et menneske som strekte sine små armer mot den moderlige jord, som var kommet til denne jorden for å fortelle budskapet fra den andre siden at kjærlighet er alt, at Gud er kjærlighet. Mor tar barnet i sin favn og gir det omsorg, et nytt barn er kommet til en ny verden.

Mor og Far har gjennom sin kjærlighet skapt et nytt individ, et rom for en ny sjel på denne jorden. Du er her for å utvikle deg, for å løfte deg selv spirituelt, for å lære i motgang og medgang, lære alt om jordens pasjoner, lære å gi av seg selv og fullbyrde den kjærlighet som du ble skapt av ved å vise omsorg og omtanke for dine brødre og søstre, din store familie på jorden.

Slik er det også når du sier farvel til jorden. Du er med din fysiske kropp og spirituelle kropp i ett på jorden og et nytt liv skapes når den fysiske kropp er forlatt og hvor ditt åndelige vesen, åpner døren til det nye livet, et liv som er forskjellig fra jorden, et nytt liv hvor du ser skapelsen i et annet perspektiv. Din spirituelle kropp er knyttet til din fysiske kropp på samme måte som navlestrengen knyttet deg til din mor da du kom til jorden. Denne navlestrengen er en «sølvstreng» som automatisk gir slipp ved den fysiske kropps død.

Når du sover forlater du ditt fysiske på samme måte som når du dør fordi du besøker den spirituelle verden gjennom hele livet, gjennom ditt spirituelle vesen, og det er det som gjør at vi kan se i den åndelige verden at du tilhører den jordiske verden når denne strengen er intakt. Det kan høres merkelig ut, men slik er det nå engang. Slik er det vi ser det med våre spirituelle øyne, være åndelige øyne.

Et nytt liv etter døden, det er som å åpne en ny dør, en dør til et nytt rike, en ny natur som du selv har skapt inni deg, som du har gitt av deg selv. Himmelen som du har bygget opp i deg gjennom kjærlighet vil du møte på denne siden. Naturen er prektig, du vil se en natur av jordens omfang, så vidunderlig, så praktfull som du ikke kunne forestilt deg og i alle fargekonstellasjoner. Regnbuen på jorden møter nye farger, møter en verden der regnbuen er i naturen, der regnbuen slår seg ned å blir del av deg selv.

For dem som ikke hadde kunnskapen og visdommen i seg og levde et liv i egoisme og forfengelighet, vil møte tomhet og ensomhet. Derfor min venn er det av uendelig viktighet å få kjennskap til visdommen, til kjærligheten i seg selv, som du kan gi til andre, den omsorg du kan gi til din familie på jorden.

Ditt åndelige vesen er dine tanker, er din egentlige hjerne. Det er du selv som skaper dine omgivelser, det er du selv som skaper din verden inni deg, det er ditt sanne jeg du ser, det er ditt sanne jeg som utspiller seg på denne siden av livet.

Det er kjærlighet som er kraften, som gir oss liv, det er den kraften vi møter alle våre brødre og søstre med på denne siden, men din bevissthet er din umiddelbare skjebne når du kommer hit, men det vil alltid være utvikling, og du vil kunne reise deg selv fra dine jordiske tanker og møte kjærligheten, men gjør nettopp det på jorden fordi der er lærdommen, og der er skolen som skal utvikle deg. Det er så mye vanskeligere på denne siden å ta tak i de oppgavene og utfordringene som var lagt for deg på jorden, som var der for å bli løst av deg selv. Du har Guds kjærlighet i deg. Skap et nytt liv i kjærlighet. Gi av deg selv, bring denne kjærligheten ut til alle som trenger det, til alle du møter på din vei. Vis rettferdighet, omsorg og omtanke for dine medmennesker, og du vil bygge opp himmelen i deg, kjærligheten i deg selv som du vil møte på denne siden av livet, et nytt liv i kjærlighet.

Himmelen er ikke bare blå med hvite skyer. Himmelen er en ny verden, en verden som du møter på jorden i all sin prakt, skapt av kjærlighet, slik er det og i den nye verden du møter på denne siden av livet. Det er oppgaver og utfordringer for alle, nye arbeidsoppgaver, nye fasiliteter som du har i deg selv. Du kan reise i dine tanker. Du kan reise fortere enn lyset fordi tankene er deg, og de er der øyeblikkelig. Du kan skape deg selv til det du vil, til det du ønsker å være, et nytt menneske, en sjel med ny og god natur. Men alt er evolusjon, fordi du har et evig liv. Du har levd mange liv i ulike dimensjoner og jorden er en. Det er uendelige muligheter, en åpenbaring av et nytt univers, som var gjemt for dine fysiske øyne på jorden, men som du kan få et glimt av når du utvikler deg spirituelt, når du kan se med ditt tredje øye, ditt sanne øye.

Jeg kan fortelle deg det at menneskene på jorden som er kommet hit som hadde sine arbeidsoppgaver, om det var som ingeniør, sekretær, advokat, eller annet, følger sine venner på jorden, bidrar med sine tanker og deltar i den utviklingen som er på jorden. Noen benyttet sine arbeidsoppgaver og sin tid på jorden på en feil måte, på en måte som var til begjær for en selv og til vanskeligheter for andre. De vil prøve å rette opp sine feil, de vil prøve å hjelpe der de kan, for å reise seg selv mot kjærligheten som skaper det gode som skaper fred i sinnet.

På jorden er det mange sjeler som er for å lære. Noen er mer utviklet enn andre, men alle er gitt den samme muligheten. Alle blir gitt samme mulighet til å utvikle seg spirituelt. Mange trenger flere liv på jorden for å vokse, for å finne kjærligheten, og Gud er rettferdig og gir alle nye muligheter. Vår skaper er den rettferdig Far og Mor, de omsorgsfulle foreldre som gir sine barn et nytt liv med håp, et nytt liv for å finne kjærligheten i seg selv.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight