Et Handikap eller Guds Kraft

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

I mitt liv på jorden, levde jeg og utøvde jeg synskheten, en sans som forårsaket at tidligere generasjoner, langt tid tilbake, så på slike som meg som hekser, som trollkvinner som var i kontakt med det hinsidige og djevelskapen, i kontrast til kirken som utøvde Guds kraft. Synskhet ble ansett som et handikap, en trolldom, i de tanker som ble skapt av kirken, som ble skapt av mennesker som ikke hadde forståelse for det hinsidige, for Guds skaperverk. Og var det ikke slik at vi kunne finne visdom fra den andre siden av livet, som profetene fra de bibelske tekster sannelig også gjorde, vel mine venner, da hadde vi ikke vært der vi er i dag, der vi alle har fått mer visdom, der vi alle har møtt en ny verden hvor dogmer i kirken er blitt gjenstand for revurdering og er gitt et nytt lys. Synskhet er sannelig ikke et handicap, men Guds kraft i seg selv.

Nå kan denne synskheten anvendes av mange, også dem som heller ikke kjenner seg selv, og da kan den fare av sted på måter som er ulogisk og ufornuftig. Synskhet må som alt annet betraktes i visdommens lys, gjennom egen fornuft. Når synskhet benyttes til det gode, til å gi av seg selv, av sin kjærlighet for å hjelpe andre, ja da er synskhet til det gode, da er synskhet benyttet slik som vi ble gitt i skapelsen, en sjette sans, som er blitt underminert av våre andre sanser, av de materielle, det fysiske. Benyttes dog synskhet til å forvitre sannheten, skape vonde tanker som går på tvers av Guds kjærlighet, ja da er sannelig synskhet et handikap for den personen som utøver sin sjette sans, og som skaper vanskeligheter for sine medmennesker.

Guds kraft er av det gode, Guds kraft er kjærligheten selv, Guds kraft blomstrer der det gode eksponeres, der kjærligheten ivaretas, der det vises omsorg og ærlighet. Da kultiverer du sannheten i deg selv, og sannheten som er gitt av Gud.

I min gjerning som synsk, ga jeg mange på jorden helbredende kraft gjennom mine tanker av godhet, av vennlighet, for å finne og hjelpe pårørende i savnet etter sine kjære som var gått bort, for å hjelpe mennesker som var fortvilet i sitt savn eller som hadde fått alvorlig sykdom, som hadde et handicap av det fysiske i seg selv. Og hvordan hjelper man mennesker med sin sjette sans? Jo, man gir av seg selv, man overfører sin kjærlighet som er substans, fordi tanker overføres telepatisk på jorden som vi gjør på denne siden av livet. Tankene er vår eksistens når vår fysiske kropp er blitt til jord, når vi lever videre i vårt åndelige liv, med vårt åndelige vesen skapt i Guds bilde, som på jorden. Vi er fullkommen på denne siden av livet; ingen sykdom, bare det en har bygget opp i seg selv gjennom livet på jorden, den himmelen en har skapt i kjærlighet for andre. Det er den posisjonen, det mennesket du blir når du forlater denne jord. Synskheten blir da en realitet, hvor du ser at dine tanker overføres, hvor du ser at du bygger deg opp ved gode gjerninger. Da ser du ditt spirituelle vesen blomstre i Guds kjærlighet. Slik er det også på jorden, men det er gjerne kamuflert av det fysiske liv, for på jorden får du følelsene av den kjærligheten du gir, du føler at du bygger opp noe godt i deg selv, og det er sannelig slik det blir, det er sannelig den pakken av kjærlighet du bringer med deg til denne siden av livet. Egoismen skaper tomhet og ensomhet og det gjør den sannelig også på denne siden. Den blir en realitet. Så min venn bruk din sjette sans som Guds kraft og ikke la den bli et handikap for deg selv.

Gud er kjærlighet, Guds kraft er kjærlighet. La den kraften virke i deg, den kraften du fikk ved fødselen som ga deg liv, som holder liv i ditt fysiske jeg. La ditt åndelige vesen, ditt sanne jeg, dominere ditt fysiske jeg, et sannferdig jeg som bringer glede og omsorg for sine medmennesker, et åndelige vesen som vokser spirituelt mot Skaperens kraft gjennom kjærligheten du gir til andre. Det er den eneste vei i anvendelsen av Guds kraft i deg selv, for Gud er kjærlighet som du blir ett med når du er og blir i hans kjærlighet, blir kjærlighet selv.

Klarsynte har gitt jorden visdom gjennom tidene. Klarsynthet og helbredelse går hånd i hånd når kjærligheten er i sentrum, når egoismen er forlatt, når det eneste mål i en selv er å hjelpe andre medmennesker. Den gode kraften er av Gud, kraften som du kan bidra med for å skape en bedre verden, for å skape bedre relasjoner mellom mennesker, for å fortelle alle at kjærligheten er det eneste og det viktigste av alt på denne jord og i evigheten.

Skaperverket er bygget av kjærlighet, som deg selv. La din misjon i livet være kjærlighet og ærlighet, og sannelig vil du bygge opp Guds kjærlighet i deg selv.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight