Et budskap som vil forandre verden

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

I begynnelsen var ordet, og ordet var av Gud, ordet var kjærlighet. Det er gitt deg gjennom de bibelske tekster. Gud har alltid vært, Gud er evig, ordet har alltid vært, kjærligheten er Gud selv, en evig kjærlighet, et evig ord av kjærlighet.

Det er en grunn for at jeg starter dette temaet med ”I begynnelsen var ordet” fordi visdommen, kjærligheten, det evige liv er fortsatt et begrep som menneskene kjenner som ord, men mindre som gjerning. Jeg som levde på jorden, som taler til dere fra den andre siden av livet, er ikke bare ord, men en fysisk realitet. Det er ingen død, når du en dag gir avkall på din fysiske kropp, vel min venn, da har du din spirituelle, ditt åndelige vesen, din eteriske kropp som er et bilde av deg selv.

Fra de bibelske tekster står det at Kristus, Moses og Elia materialiserte og viste seg etter sin død. Det var en realitet, og det er i dag en realitet, for materialisering er et naturlig fenomen, en naturlig kraft som eksponeres gjennom kjærlighet, gjennom kraften som er gitt oss, den levende kraften fra Skaperen, kraften som ga og gir oss liv på jorden, kraften som er ukjent på det materielle plan, ukjent for folk flest.

Mediet jeg taler gjennom har fått bekreftelse for min eksistens gjennom fysisk manifestering, gjennom meg og mine venner på denne siden av livet som kan levendegjøre denne kraften og svare på spørsmål. Vi kan levendegjøre et fysisk objekt og markere oss selv i den fysiske verden. Materialisering er et faktum, men krever en atmosfære av kjærlighet, av ydmykhet for at kraften skal vitaliseres, for det er nettopp gjennom kjærligheten, gjennom Gud at livets realitet ble til. Ordet ble en realitet gjennom skaperkraften, gjennom Guds kjærlighet.

Du er et åndelig vesen, og det du gjør mot andre, det gjør du mot deg selv. Det er en realitet vi ser på denne siden av livet. Den kjærligheten du ga til dine medmennesker, bygget himmelen opp i deg selv, en himmel av kjærlighet, en kraft som du kan virkeliggjøre på denne siden av livet. Egoismen, de materiell pasjoner av det negative slag, skaper ensomhet, et mørke i deg selv. Denne kunnskapen, denne visdommen er det vi kommer for å fortelle til dere på jorden, for at dere skal alle få tilgang til livets realitet, at det er ingen død. Det vil forandre verden, det vil forandre deg som lever på jorden. Det er et essensielt budskap for din utvikling på jorden, for å møte din verden med kjærlighet.

Egoisme, hat og misunnelse er mangel på kunnskap, mangel på Guds visdom som er gitt deg i naturen og i deg selv når du finner ditt sanne jeg. Vi fra denne siden av livet er gitt muligheten til å komme, til å komme til Guds barn på jorden som budbringere for å fortelle sannheten og hjelpe dere til å skape en jord i fred og harmoni, en jord der menneskene tar vare på hverandre, for dere er en stor familie, dere er av samme Far og Mor i himmelen, som skapte dere, som ga dere liv på det materielle plan for å oppfylle dere selv i Guds kjærlighet, i et skaperverk utviklet i kjærlighet. Min venn, du ble selv skapt av kjærlighet, av den kraften som holder liv i deg, for uten kraften, ditt åndelige vesen, energien som fyller deg, så ville du bare vært kjøtt og blod uten sanser, uten tanker, uten ord. Ikke ta livet for gitt, bruk livet til det gode, til å skape et godt samfunn, til å se hver og en som bror og søster, til å skape samhold. Ulikheter er skapt av egoisme, ulikheter i samfunnet som avspeiler vanskelighetene som verden møter hver dag. Bring denne kunnskapen, denne visdommen om livets realitet videre til dine medmennesker. Skap et lys av kjærlighet i deg selv, slik at du kan vise vei for andre, vise at du har funnet visdommen, visdommen som vil forandre verden, som vil skape en verden med et menneskesinn av kjærlighet, fred og visdom, Guds visdom på jord.

Det er gjennom fysisk manifestering av oss selv at vi kan vise i gjerning at livet går videre. Derfor kommer jeg til dere på denne måten for vise min fysiske tilværelse, for vise den levende kraften gjennom mediet på jorden som vi har vært med å utvikle for å synliggjøre oss selv, for å vise at livet går videre, at vi har et evig liv i Guds skaperverk.

Vi kommer til dere i kjærlighet, vi kommer til dere med kjærlighet, himmelens kjærlighet, Guds kjærlighet, for å vise dere veien til et bedre liv for alle og for verden.

La Guds kjærlighet bli din kjærlighet, la Guds visdom bli din visdom. Vi er alle ett i Guds skaperverk, en gud, en stor familie, en stor familie skapt i kjærlighet.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight