En håndfull råd

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Livet er en reise, et eventyr, der du vil møte opplevelser, der du vil møte uventete episoder, der du vil møte utfordringer, vanskeligheter, gleder og tårer. Ja, livet er fylt av begivenheter som du til en viss grad kan forutse, men som plutselig kan ta en ny vending. Slik er det også når du pakker kofferten og drar ut for å se deg om, for å møte en verden som er full av nytt innhold, overraskelser og nye betraktninger.

Det er alltid en god ting å ta med seg råd og vink på en ny reise, slik at du er forberedt, slik at du kan finne veien når det skumrer, og når det blir mørkt som natten. Ja, finne lyset i kofferten, som kan gi deg fred og ro i sinnet, som kan gjøre reisen lettere for deg selv.

Og er det ikke slik det er når du møter vanskeligheter, når du ikke finner veien, at det er på sin plass å være forberedt? Jeg som har levd livet på jorden, og er i evigheten, i den åndelige verden, møtte også vanskeligheter i livet som alle gjør, men vi møter dem på forskjellig vis. Noen mentalt og andre fysisk eller begge deler, vanskeligheter som kan skape sorg, som kan gjøre din verden til et håpløst sted om du ikke har nøkkelen til visdommen, Guds visdom i deg selv. La det være sagt, at hans visdom er kjærlighet, og i kjærligheten finner du det som vinner over dine vanskeligheter, som gir deg krefter i motgang, som skaper lys på din vei i livet.

Du lever her på jorden i et materielt samfunn. Du lever her for å møte de pasjoner som skaper konflikter både i deg selv og i samfunnet. Du møter egoisme og forfengelighet som gjør at kjærligheten gjerne forvrenges og skaper et uklart bilde av dine medmennesker. Sannheten i deg selv, ærligheten med deg selv, er første bud for å skape harmoni i ditt eget jeg. Ja, å være sannferdig med seg selv gjør livet lettere å møte. For er det ikke slik at når du bare trenger å forholde deg til sannheten, til din egen ærlighet, så skapes en bevissthet i deg som er lett å holde rede på. Egoisme og grådighet gir deg tomhet og ensomhet i sinnet. Rettferdighet og omsorg for andre skaper god plass og gir rom for kjærligheten, for det er nettopp gjennom kjærlighet du vil finne veien som overvinner vanskeligheter og motgang. Det er gjennom et rent hjerte, et hjerte som er trofast mot kjærligheten i deg selv og kjærligheten for andre som skaper et godt liv, et liv der du vil finne veien, der du på din reise i livet vil finne glede og se gjennom tårene med Guds visdom.

Jeg sier ikke at livet på jorden er lett å leve selv med Guds visdom i hjertet, med kjærligheten i en selv, men du vil få større perspektiv på livet, du vil finne en ro skapt av Gud i ditt hjerte. Materialismen skaper råskap om en ikke er bevisst nettopp kjærligheten i en selv og for andre, er bevisst det å gi av seg selv, å dele med hverandre, å vite at alle er av samme Skaper, samme skapelse. Vi er alle barn av den samme Gud, vi er alle brødre og søstre, og vi er her for å hjelpe hverandre, for å gi av oss selv. I din reise på jorden, la materialismen utvikle deg selv for å mestre jordens pasjoner, for å mestre ditt sanne jeg. For det er nettopp det materialismen er, en skole som du skal overvinne for å finne den spirituelle veien i livet, åndeligheten, kjærligheten som skapte deg og meg, som skapte universet, som skapte alt som er.

Moder Jord, den blå planeten i universet, i vårt solsystem, som er av en slik vidunderlig art, som er et slikt skjønt bilde, er gitt deg for at du skal finne glede i livet, for at du skal utvikle deg. I naturen finner du skjønnheten som er skapt av den samme kraften som du selv. Gå ut i naturen, sett deg ned i en blomstereng og tenk på det jeg nå har fortalt deg om kjærligheten og sannferdigheten i kontrast til egoismen, grådigheten, og makten som skaper motsetninger i livet. Velg din vei i livet som gir deg fred i sinnet, som gir deg lykke i livet, for er det ikke det du ønsker å finne? Lykken, kjærligheten og freden med deg selv.

En håndfull råd på reisen er godt å ta med, og sannelig sier jeg deg at jeg som lever på denne siden av livet vet så inderlig vel hvilken vei som bærer frukter på jorden, som gir Guds visdom, som skaper det gode, himmelen i en selv. Ta med deg kjærligheten, og du vil skape en vidunderlig himmel i deg, som også blir din på denne siden av livet. Min venn reflekter over mine råd. Jeg har levd på jorden, og jeg lever i evigheten. Jeg vet hva som bærer frukter i Guds skaperverk. Det er kjærligheten, for Gud selv er kjærlighet.