Elsk din neste som deg selv

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Hvordan i all verden kan jeg elske min neste som meg selv når en bror eller søster på jorden, et medmenneske, hater meg, misliker meg, og forvolder meg psykisk eller fysisk vold. Hvordan kan jeg da elske dette mennesket?

Den bibelske setning som er almen kjent, som er av kjærlighet, som er kjærlighet i seg selv, er så vanskelig å begripe, så vanskelig å leve opp til, så vanskelig å praktisere, for vi er jo tross alt mennesker med følelser, mennesker som ser forskjell mellom det vonde og det gode. Men det er jo noe inderlig godt i denne læresetningen, og det er kjernen i det felleskapet som hver og en er født inn i, skapelsen selv, kraften av kjærlighet som ga oss alle liv.

Gud er kjærlighet. Gud er betingelsesløs kjærlighet, og hver og en har denne kraften av kjærlighet i seg. Men for noen er den godt skjult, for noen er det et mørkt rom i seg selv, der en må se seg selv på nytt, ja fødes på ny i sitt sinn for å forstå at en er fylt av kjærlighet fra Skaperen selv, en kjærlighet som ga deg liv på jorden, en kjærlighet som alle kan finne nede i dypet av en selv. Der har alle en juvel, et indre lys, en skjønnhet, en sannhet av glede, en kjærlighet som du kan få til å blomstre. Hver og en av oss har denne kjærligheten i oss, hvis ikke, hadde vi ikke eksistert på det jordiske plan. Det er Guds kjærlighet som holder oss i live, som gir av seg selv for at vi skal se vårt sanne jeg, for at vi skal finne oss selv, finne Gud, kjærligheten, finne at livet er større enn oss selv, og oppdage at vi er en stor familie. For å finne deg selv, skape samhold og kjærlighet i dette felleskap, må du gi av deg selv, gi din kjærlighet og vise omsorg for din neste, for vi er alle gitt et liv på ulikt vis. Det er ikke alle som er oppfostret med kjærlighet. Noen har savnet dette lyset som skulle bære frem kjærligheten i en selv. Derfor min venn, når du dømmer din neste, så se dypt inn i dennes hjerte og se hva som er skapt, og se hva du selv har hatt glede av gjennom din egen oppvekst og som har gitt deg kjærlighet i hjerte, som har gitt deg omsorg for andre. For når du er kommet dit at du selv er blitt kjærlighet, at du selv ser de ulike sider ved mennesket, de ulike sider som er gitt gjennom venner og familie, ja da har du sannelig reist deg spirituelt og fått visdommen av Gud i deg fordi vi er mange på jorden, mange barn av Gud som har utviklet oss forskjellige, som har forskjellig bakgrunn og mange har ikke nådd så langt i livets evolusjon som andre. Se livet i dette perspektivet når du viser kjærlighet overfor din neste. Da er det kanskje lettere å elske din neste som deg selv, og at det er denne læresetningen kjærlighet fra Gud bygger på. Denne kjærligheten er gitt oss alle og enhver, betingelsesløst, for Gud selv er kjærlighet. Når du ser verdien og storheten i læresetningen ”elsk din neste som deg selv”, da forstår du at du er av Gud, at du selv er ett med Skaperen fordi din bevissthet er av kjærlighet, er av Gud.

Livet på jorden, livet i den materielle verden utløser egoisme og grådighet når kjærligheten er tapt. Finn kjærligheten tilbake i deg selv. Det finnes ingen nasjonale grenser i kjærlighet, det finnes ingen forskjell mellom folkeslag for vi er alle like, vi er alle mennesker, og vi er alle barn skapt av den samme Far og Mor i himmelen. Vi er en stor familie som må ta vare på hverandre, som må vise omsorg for hverandre, en familie der kjernen er av kjærlighet, så elsk din bror og søster som deg selv.

Det vonde kan gjøres godt igjen med kjærlighet og rettferdighet ved å skape likhet for alle, der alle får mat og husvære, der alle får anledning til å bidra til et godt samfunn, et demokratisk godt samfunn, der de politiske ledere forstår livets realitet, og har Guds visdom i seg, har kjærligheten, omsorgen og ærligheten i seg, ærligheten som skaper likhet for alle, ærligheten som visker bort forfengeligheten, ærligheten og kjærligheten som skaper en god balanse i fordeling av samfunnets verdier, ressurser og goder. Løft deg selv opp til et nivå hvor kjærligheten dominerer og hvor du ser alle som en, for det er nettopp det Skaperen gjør med likeverd og verdighet for alle.

Ikke mist deg selv av syne i ditt eget begjær, det materielle begjær. Nei, vit at du er av evig liv, at livet på jorden er del av din egen utvikling, av din egen evolusjon i evigheten. Elsk din neste som deg selv. En vakker læresetning, la den blomstre inni deg og gjøre deg vakker.

Bygg broer av kjærlighet mellom dine brødre og søstre på jorden. Utvis rettferdighet og ærlighet i alt du gjør. Se på din neste som en bror og søster, og bygg din familie i kjærlighet.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight