Dine tanker skaper deg

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
Et budskap fra åndeverden.

Hvem er jeg? Uten mine tanker er det ingenting av meg. Mitt åndelige jeg, mitt spirituelle vesen, kan jeg se, kan jeg føle, den kraften som er i meg selv, den kraften som er gitt meg av Gud. Denne kjærligheten skaper mine tanker, skaper mitt selvbevisste jeg, tankene om meg selv som et fullkomment menneske, som et bilde av Skaperen selv. Tankene former meg, de tankene som er gitt meg som ligger som et instinkt, og de tankene som bygges gjennom livet på jorden, som utvikles fra fødselen gjennom relasjoner med mine foreldre, med familie og venner, med den kontakt jeg skaper og gir av meg selv.

På jorden hadde jeg både positive og negative tanker, og de var alle skapt av meg selv og mine omgivelser som jeg kunne ta til meg, som jeg kunne bygge opp på godt og vondt, tanker om hvem jeg var, hvorfor jeg var, hvorfor jeg møtte alle mine problemer og utfordringer i livet, som syntes så vanskelig, og til tider var smertelig. Jeg skapte disse tankene selv. Slik tenker jeg nå, fordi jeg skaper mine omgivelser, jeg skaper min egen realitet på denne siden av livet. Jeg blir som jeg tenker. Jeg ser meg ikke lenger selv som den skrøpelige gamle damen som til slutt endte sitt liv i en sykeseng. Nei, jeg ser meg selv som en ung sprudlende kvinne som er i mine sene 20 år, da jeg var i frisk vigør, der jeg hadde all min styrke i det menneskelige kjød. Nå er det ikke slik at jeg lenger er av det menneskelige kjød, men det spirituelle kjød om vi skal bruke terminologien fra jorden.

Vi har på denne siden en vibrasjon som er av en slik kapasitet og funksjonalitet at vi kan reise med våre tanker, at vi reiser vårt eget spirituelle vesen med våre tanker og er der vi ønsker å være til enhver tid. Er ikke det fantastisk at vi kan tenke, og så er vi der med vårt eget åndelige jeg? Slik er det også på jorden, på et vis, men der må man forflytte sitt kjød fra A til B, og det kan jo være en tung reise om det er av lengre distanse. Jeg sier dette for at dere selv skal kunne forestille dere hvordan vi har vårt liv på denne siden, hvordan vi selv skaper oss selv med våre tanker, hvordan tankene våre skaper vårt åndelige vesen. Når du vet det min venn, da vet du hvilken effekt du har på deg selv, og den kjærlighet du kan skape, den himmelen du kan bygge som blir ditt liv på denne siden, fordi tankene er virkelige, de er og blir en realitet på denne siden av livet. Reflekter over det du bruker ditt liv til på jorden, tankene dine og de gjerningene du gjør for alt kommer tilbake til deg, det gode og det vonde du selv har skapt.

Du har din frie vilje på jorden, du kan velge mellom rett og galt. Men når du vet hva som møter deg i ditt eget jeg, ditt eget sinn, på jorden og på denne siden, så er det ikke vanskelig å ta de rette valg i livet, og finne den gode sti hvor kjærligheten og rettferdigheten er veien om du vil skape deg selv en lys fremtid, en fremtid der kjærligheten rår, der du kan finne fred og glede i deg selv. Når du vokser spirituelt, når du reiser deg selv åndelige, da ser du at Guds vilje blir din vilje. Det er ditt frie valg, men det er det eneste valg for når du møter lyset i deg selv, når du bygger opp kjærligheten i deg, så er det Guds vilje, din vilje, som er ditt veivalg. Man mister ikke sin frie vilje, man gjør bare de rette valgene, for den frie vilje er gitt deg for å utvikle deg selv på jorden, der du møter det vonde og det gode, der du må foreta valg på livets vei.

Tankene skaper deg, tankene former ditt indre. Fremhev det gode i andre og i deg selv. Finn kjærligheten i deg selv og du vil se kjærlighet i andre, den kjærligheten som også er skjult for dine følelser og dine fysiske øyne, for hver og en av oss er av den samme kraften som skapte alt, kjærligheten selv. La deg selv bli et lys av kjærlighet for andre. Vis vei med din atferd, en atferd fylt av ærlighet, omsorg og rettferdighet, en atferd der egoismen og forfengelighet har mistet taket, en atferd der du fremhever og lar andre reise seg spirituelt, der du lar andre gå foran, der du glemmer deg selv i tjeneste for dine medmennesker. En slik atferd av kjærlighet for dine brødre og søstre, for din familie på jorden, vil fremstå som et lys av ydmykhet og skapelsen selv, et tegn av kjærlighet. Dette tegnet, ditt hjerte for andre, skaper fred mellom mennesker, uttrykker sannhet om ditt åndelige vesen, sannheten om ditt tankegods, som du bygget opp i deg selv for å møte og oppfylle ditt liv på jorden.

På jorden, i den materielle verden, der egoismen rår, der forfengelighet skaper håpløshet og vanskeligheter for så mange, der tankene om en selv blir opphøyd, der en glemmer de svakeste, de minste, må menneskene se denne sannheten i sin øyne før de endrer sin holdning og atferd. La mine tanker fra denne siden av livet reflektere sannheten. Det er ingen død. Vi har alle evig liv, og når menneskene på jorden har i seg denne kunnskapen, denne visdommen, så vil livet og dens fatale side med egoisme frafalle, fordi menneskene vil forstå at det en gjør mot andre, det gjør en mot en selv. Det du skaper på jorden med dine tanker, det du utfører av ord og gjerning som har vært til skade for dine medmennesker må repareres, kan ikke rømmes fra, og det er kun en vei for å reparere det vonde til det gode, og det er gjennom kjærlighet, gjennom omsorg, gjennom det å bry seg, gjennom det å hjelpe og skape et rettferdig liv for alle. Tankene skaper deg på jorden og på denne siden. La din realitet forbli i kjærlighetens tegn, og du vil finne fred og glede over livet.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight